Estes informes publícanse como un exercicio de transparencia por parte destas empresas cos seus grupos de interese, rendendo contas dos seus compromisos en materia de sustentabilidade baixo un enfoque económico, social e ambiental.

Os contidos destes informes fan referencia aos datos comprendidos desde o 1 de xaneiro ao 31 de decembro dos anos sinalados en cada caso, e cobren todas as actividades destas organizacións: