Historia de ALSA

innovación permanente, a mellora continua e a xestión do transporte orientada ao cliente son as pautas que marcan a historia e o presente de ALSA.

As estradas occidentais da Asturias de finais do século XIX foron testemuña do nacemento da nosa empresa, que facía o traxecto de Luarca-Oviedo en 15 horas. Anos máis tarde, en 1899, "O Luarca, automóbiles de viaxeiros" mellora ese tempo en 8 horas co seus recén adquiridos coches de vapor, os primeiros da empresa.

A comezos do século XX, a sociedade experimenta un profundo cambio: os avances tecnolóxicos permiten substituír a tracción animal polas máquinas de vapor e polos motores de explosión.

O transporte de viaxeiros e de mercancías é de vital importancia, tanto polo subministro como por favorecer o desenvolvemento e intercambio sociocultural entre as comunidades.

A zona occidental de Asturias despega nunha traxectoria de desenvolvemento económico. "Automóbiles El Luarca" participa nese crecemento realizando a súa primeira viaxe cun coche de motor de gasolina en xuño de 1916.

Apoiándose na experiencia acumulada, constitúese, en 1923, a sociedade Automóbiles Luarca, S.A. (A.L.S.A.), materializándose nun esquema moderno as bases de toda unha serie de actividades relacionadas co transporte.

A década dos anos sesenta marca un punto de inflexión na historia de Alsa: supón un enorme avance e o inicio do constante crecemento da nosa compañía.

En 1964 ponse en marcha a primeira liña internacional Oviedo-París-Bruxelas e o servizo regular Asturias-Madrid. Estas novas incursións fan posible que os seus vectores se dirixan a outros puntos de Europa (Suíza e Portugal), ampliando paso a paso a súa rede de transporte e chegando a novas comunidades.

proceso de internacionalización fóra do ámbito europeo comeza en 1984 coa implantación na República Popular China. O seguinte paso é a entrada no Reino de Marrocos mediante a adxudicación da xestión do transporte urbano de Marrakech, obtida en 1999, á que seguiu a de Agadir e, máis recentemente, a da cidade de Tánger.

Empresas destacadas nas súas respectivas rexións (Galicia, Cantabria e Castela e León) pasan a formar parte de Alsa nos anos 90. En 1999, Alsa adquire a empresa pública Grupo Enatcar.

Trasladándonos ata o noso presente, o momento máis importante está marcado pola integración en 2005 co operador británico National Express Group, e máis recentemente, a adquisición no ano 2007 do Grupo Continental Auto, segundo operador nacional de transporte de viaxeiros por estrada.

Outro dos fitos da nosa historia recente é a celebración, o 20 de abril de 2023, do primeiro centenario de Alsa.