ALSA entende a responsabilidade social corporativa como a integración das preocupacións sociais e ambientais nas súas operacións comerciais e nas relacións cos interlocutores.

Conscientes de que as cuestións relacionadas coa mellora dos impactos sociais e ambientais desta actividade empresarial son cada vez máis importantes, desde hai anos ALSA vén apoiando diferentes iniciativas sociais (culturais, científicas, deportivas, benéficas...) e desenvolvendo accións propias de responsabilidade corporativa.

Tamén promove iniciativas culturais propias, como a edición periódica de libros de peto que se distribúen gratuitamente entre os viaxeiros ou a convocatoria anual do concurso literario "Contos sobre rodas".

As liñas de acción preferente nas que ALSA desenvolve os seus programas de responsabilidade corporativa son:

 1. A seguridade: actuacións encamiñadas a aumentar a seguridade das operacións para viaxeiros, empregados e público en xeral.
 2. A excelencia operativa: actuacións encamiñadas a mellorar a eficiencia operacional que promoven a mellora continua da calidade de servizo ofrecida aos clientes.
 3. As persoas: iniciativas e boas prácticas desenvolvidas para atender as expectativas dos empregados, como por exemplo:
  • Desenvolvemento de actividades de formación.
  • Facilidades de acceso a colectivos específicos con dificultades de integración no mercado de traballo.
  • Medidas que contribúen á conciliación da vida familiar e profesional.
 4. O compromiso coa comunidade: accións que contribúen á consecución de obxectivos de carácter xeral en favor da comunidade en distintos terreos, como:
  • Actuacións encamiñadas á loita contra a pobreza.
  • Axudas que promoven a integración social de colectivos con dificultades.
  • Difusión e mecenazgo cultural mediante o apoio a actividades culturais ou deportivas.
  • Acciones de difusión e concienciación medioambiental.
 5. O medio ambiente: a promoción do uso do transporte público e a xestión de actividades desde un punto de vista medioambientalmente responsable. As actuacións neste campo diríxense a:
  • A redución progresiva dos impactos medioambientais.
  • O uso de enerxías e tecnoloxías limpas que reducen as emisións.
  • A implantación de sistemas de xestión medioambiental.
  • A ecoeficiencia e a promoción da sensibilización medioambiental.

A nosa visión

Consiste en lograr a fidelidade de por vida dos nosos clientes, emprestando uns servizos de transporte público de alta calidade, frecuentes e con excelentes vantaxes para os nosos viaxeiros.

Nuestros valores

Excelencia operativa
Esforzámonos por alcanzar a perfección en todo o que facemos.
Excelencia operativa
Seguridade
A seguridade de clientes e empregados é o máis importante.
Seguridade
Clientes
O cliente é o centro do noso negocio e cumprimos coas súas expectativas.
Clientes
Persoas
Promovemos o talento e a conciliación da vida persoal e profesional dos nosos empregados.
Persoas
Comunidade
A nosa actividade mellora as condicións sociais, económicas e ambientais da comunidade.
Comunidade