Certificado AENOR frente a la COVID-19

Alsa conta coa certificación AENOR dos protocolos de acción contra o coronavirus SARS-CoV-2 no marco da pandemia COVID-19.

Sistema de cumprimento regulatorio do certificado AENOR

ALSA ten un sistema de cumprimento regulatorio certificado por AENOR de acordo coa norma UNE 19601: 2017.

Dito sistema regulador, plenamente implementado e vixente, desprega todos os seus efectos co obxectivo principal de mitigar e minimizar a posibilidade de que calquera persoa da empresa poida cometer un delito.

Esta certificación distínguenos como un modelo de boas prácticas éticas e de aplicación efectiva dun programa de prevención de delitos dentro da empresa.

Sello Europeo de Excelencia EFQM

Este contido só está dispoñible en castelán.

Certificado de responsabilidade social da AENOR

Este contido non está dispoñible neste idioma.

Informe de Sostibilidade Verificado

Este contido non está dispoñible neste idioma.

Certificado AENOR en seguridade e saúde no traballo

Este contido non está dispoñible neste idioma.

Certificado de accesibilidade universal AENOR

Este contido non é accesible no idioma seleccionado.

Certificado AENOR de servizos de transporte público de pasaxeiros

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado CSEEA-INSIA en seguridade vial

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR de Seguridade Vial

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR en Cartas de Servizos

Este contido está dispoñible en castelán.

EFR: Principios, valores e vantaxes

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR en Sistemas de Xestión da Calidade

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR de Xestión de Emerxencias

Este contido está dispoñible en castelán.

Compañía saudable certificada pola AENOR

Este contido está dispoñible en castelán.

Declaración ambiental

Este contido non está dispoñible neste idioma.