Certificado AENOR en Sistemas de Xestión de Reclamacións e Reclamacións

Grazas á implantación dun Sistema de Xestión da Calidade segundo a norma UNE-EN ISO 10002, Alsa demostra a súa capacidade para prestar un servizo de alto nivel aos usuarios que notifiquen á empresa as súas queixas ou reclamacións, garantindo que estas serán analizadas e investigadas en profundidade, e que se dará resposta no prazo acordado.

Os usuarios dispoñen de diversas vías para comunicar á empresa calquera queixa ou reclamación, sendo informados en todo momento do estado da mesma.

Certificado AENOR UNE-CEN/TS 16880. Excelencia no servizo. Creando experiencias excepcionais para os clientes a través da excelencia do servizo

Esta certificación ten como obxectivo deseñar e implementar melloras no servizo, crear experiencias excepcionais de cliente/usuario e superar as expectativas creadas.

Alsa certificou con esta Norma os seus servizos de transporte urbano e metropolitano en Bilbao, Ferrol e Leste Da Comarca da Coruña.

Certificado AENOR en Seguridade da Información ISO-27001

Logo del certificado AENOR en Seguridad de la Información ISO-27001Alsa conta cun Sistema de Xestión da Seguridade da Información certificado pola AENOR segundo a Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014.

O devandito sistema de xestión protexe a información e os procesos que a manexan durante as actividades que desenvolven as unidades organizativas de Alsa Grupo.

Esta certificación demostra o compromiso de Alsa coa protección da información dos nosos clientes e empregados, e coa súa alta dispoñibilidade para seguir prestando un servizo de máxima calidade.

Certificado AENOR frente a la COVID-19

Alsa conta coa certificación AENOR dos protocolos de acción contra o coronavirus SARS-CoV-2 no marco da pandemia COVID-19.

Sistema de cumprimento regulatorio do certificado AENOR

Alsa ten un sistema de cumprimento regulatorio certificado por AENOR de acordo coa norma UNE 19601: 2017.

Dito sistema regulador, plenamente implementado e vixente, desprega todos os seus efectos co obxectivo principal de mitigar e minimizar a posibilidade de que calquera persoa da empresa poida cometer un delito.

Esta certificación distínguenos como un modelo de boas prácticas éticas e de aplicación efectiva dun programa de prevención de delitos dentro da empresa.

Certificado de responsabilidade social da AENOR

Este contido non está dispoñible neste idioma.

Informe de Sostibilidade Verificado

Este contido non está dispoñible neste idioma.

Certificado AENOR en seguridade e saúde no traballo

Este contido non está dispoñible neste idioma.

Certificado de accesibilidade universal AENOR

Este contido non é accesible no idioma seleccionado.

Certificado AENOR de servizos de transporte público de pasaxeiros

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado CSEEA-INSIA en seguridade vial

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR de Seguridade Vial

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR en Cartas de Servizos

Este contido está dispoñible en castelán.

EFR: Principios, valores e vantaxes

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR en Sistemas de Xestión da Calidade

Este contido está dispoñible en castelán.

Certificado AENOR de Xestión de Emerxencias

Este contido está dispoñible en castelán.

Compañía saudable certificada pola AENOR

Este contido está dispoñible en castelán.

Declaración ambiental

Este contido non está dispoñible neste idioma.