Segurtasun-, Osasun- eta Ongizate-Politika

Gure helburua eta konpromiso sendoa dira langileen eta haien familien osasuna eta ongizatea babestea eta sustatzea, lan-ingurune seguruak, osasungarriak eta jasangarriak sustatzea, etengabeko hobekuntza lortzea, eta enpresa osasungarri gisa jardutea eta komunitatea hobetzen laguntzea. Erakundearen lehiakortasun, produktibitate eta jasangarritasunaren ikuspuntutik, segurtasuna eta osasuna funtsezko faktoretzat jotzen ditugu, eta, hortaz, politika hau ezarri dugu, printzipio hauetan oinarrituta:

  • LSOOrako arriskuak desagerraraztea edo murriztea, segurtasuna, osasuna eta ongizatea enpresa-estrategia gisa sustatuz, erakundeko langileen bizi-kalitatea zainduz eta hobetuz, eta haien ezaugarri epidemiologikoak kontuan hartuz, lantokian bertan, lantokitik kanpo, familian eta komunitatean.
  • Antolakuntza eta lan-baldintzak etengabe hobetzea, bai zerbitzuetan, bai prozesuetan, gure jarduera guztiei begira: bidaiarien errepide bidezko garraioa, ibilgailuen mantentze-zerbitzua, autobus-geltokien kudeaketa, ibilgailuak eramateko eta diskoak eta hesiak jartzeko udal-zerbitzua, ostalaritza, hidrokarburoen errepide bidezko garraio nazionala, trenbideen mantentze-zerbitzua, tren-maniobren zerbitzuak eta treneko beste eragiketa batzuk instalazio logistikoan, eta ibilgailuen alokairua gidariarekin.
  • Langileen parte-hartzea bultzatzea, eta oreka bilatzea lan-eskaeren, lanaren kontrolaren, prestakuntzaren eta ondoriozko gizarte-aitorpenaren artean, horrela langileen erantzukizuna eta motibazioa bultzatzeko.
  • Segurtasunaren, osasunaren eta ongizatearen arloko legezko eta arauzko xedapenak betetzea, bai eta giza kapitalari lotutako gainerako alderdiak ere, hala nola tratu-berdintasuna, kontziliazioa eta pertsonen inklusioa.
  • Agintariekin eta erakunde publikoekin elkarlanean aritzea segurtasunaren eta osasunaren arloan. Hornitzaileek gure politikaren printzipioak onar ditzaten bultzatzea. Segurtasunaren, osasunaren eta ongizatearen arloan prestatzea, informazioa ematea eta sentsibilizatzea.

Horixe da gure erreferentzia-esparrua, Enpresa Segurua, Osasungarria eta Jasangarria izateko helburuak ezartzeko. Helburu horiek aldian-aldian berrikusiko ditugu, etengabeko hobekuntza lortzeko, erakundearen balioekin bat etorriz.

Carlos Huesa
Zuzendari Nagusia Estrategia eta Antolamendua