BIDAIAREN BALDINTZA OROKORRAK

1.- ERANTZUKIZUNA

Zerbitzua benetan ematen duen enpresari dagokio garraiolariaren ardura. Garraio-enpresak ez die erantzungo zuzenean egotzi ezin zaizkion ez-betetzeei, ustekabeko edo ezinbesteko kasuen ondorioz gertatzen direnei edo legezko administrazio-eskakizunak betetzearen ondoriozkoei.

Era berean, ez du ardurarik hartzen bere zerbitzu intermodalen eta bere zein beste enpresa batzuen garraioen arteko loturen galeren aurrean. Aurrekoaren kalterik gabe, kontratatutako zerbitzua hegaldi batekin lotzeko asmoa duten bidaiariei gogorarazten diegu geure zerbitzuen ibilbideak aurrez ezarrita daudela eta ezin direla aldatu trafikoaren egoera txarragatik salbu eta agintari eskudunek horrela egiteko agintzen badigute. Hori dela eta, bidaiari horiei gomendatzen diegu behar besteko tartea eskaintzen duten zerbitzuak kontratatzeko, estatu barruko eta nazioarteko hegaldietarako AENAk edo aire-konpainiak ezarritako aurrerapenari jaramon eginda.

ALSAren gutxieneko aurrerapeneko gomendioa:

 • Estatu barruko hegaldietarako, aireportura gutxienez hegazkineratzea baino 3 ordu lehenago heltzen diren zerbitzuak erabiltzea gomendatzen da.
 • Nazioarteko hegaldietarako, aireportura gutxienez hegazkineratzea baino 4 ordu lehenago heltzen diren zerbitzuak erabiltzea gomendatzen da.
 • Aurrerapen horiei beste ordubete gehitzea gomendatzen da errepideetako trafikoa bereziki handia izango den egunetan, hala nola Trafiko Zuzendaritza nagusiak aurreikusitako oporren hasiera- eta amaiera-egunetan, zubien hasieran edo amaieran eta asteburuetan.

Nazioarteko lineen kasuan, garraio-enpresaren ardura izango da egon litekeen erantzukizuna, enpresaren herrialdeko lege eta auzitegien arabera, eta bidaiariaren erabateko ardura izango da mugak igarotzeko eta bidaia egiteko behar diren dokumentuak berekin eramatea.

Ibilgailura sartzeko edo hortik ateratzeko puntua Europar Batasuneko estatu kide baten lurraldean dagoen garraio-zerbitzuko bidaiariei 181/2011 Erregelamenduan kontsulta daitezkeen bidaiari-eskubideak aplikatuko zaizkie, egingo duten bidearen distantziaren arabera.

Premia bereziak dituzten bidaiarientzako zerbitzuak

ALSAk baditu desgaitasunen bat dutelako, adinagatik edo mugikortasuna murriztuta dutelako behar bereziak dituzten bidaiarientzako zerbitzuak eta instalazioak, hala autobusetan nola geltokietan.

Kontsultatu baldintzak gure webguneko «irisgarritasuna eta behar bereziak» atalean.

Nazioarteko zerbitzu eta instalazioetan ezin da bermatu halakorik egotea.

2.- TXARTELEN SALMENTA

Enpresak salduko ditu txartelak, horretarako gaitu diren puntu edo saltokietan. Bertan, txartelak eskuratu eta emakidaren baldintzen araberako deskontuak eskatu ahal izango dira. Txartela erraz eskuratzeko, salmentarako beste bitarteko batzuk ere badaude, bidaia-agentzia, Internet, telefono, autosalmenta-makina, La Caixaren kutxazain eta abarren bidez. Bitarteko bakoitzak baldintzak espezifikoak izango ditu.

ALSAren edozein salmenta-kanal ofizial behar ez bezala erabiltzen bada, iruzur egiteko, dena delako erantzukizuna izango dute hori egin dutenek, fede txarrez, erruz edo axolagabekeriaz jardun zutela frogatzen bada.

Ibilbide luzeko txartelek sei hilabeterako balio dute, ematen diren egunetik hasita. Joan-etorriko eskualde-txartelek gehienez ere 7 egunetarako balio dute, linearen arabera, joateko bidaia egiten den egunetik kontatzen hasita.

Garraiatutako bidaiari kopuruak ezin du baimendutako plaza kopurua baino handiagoa izan, eta adingabe guztiak aintzat hartuko dira garraiatutako bidaiaren kopurua zehazteko (965/2006 Errege Dekretua), eta, beraz, denek izan beharko dute txartela, zer adin duten gorabehera.

3.- BIDAIARIAK GARRAIATZEA

Autobusera sartzeko modua

Ibilbide nazionaletan, autobusera zuzenean sar daiteke, salmenta-puntutik pasatu gabe. Agertu irteera baino 10 minutu lehenago, eta erakutsi NANa edo pasaportea gidariari, aukera hauetako batekin batera:

 • Txartel elektronikoa, inprimatuta
 • Lokalizatzailea edo txartela, idatzita
 • Txartelaren datuei buruzko SMSa

Nazioarteko ibilbideetan:

 • Espainiatik ateratzen edo Espainian amaitzen diren ibilbideetarako, nahitaez pasatu behar duzu salmenta-puntutik, eta txartela emateko eskatu; bestela, eskatu webgunetik erositako txartela inprimatzeko. Irteera-ordua baino 30 minutu lehenago egon beharko du ontziratzeko gunean.
 • Marokotik ateratzen edo Marokon amaitzen diren ibilbideetarako, nahitaez erakutsi behar da txartel inprimatua.

Nazioarteko ibilbideetan, 16 urteko adingabeek legez baimendutako heldu batekin bidaiatu beharko dute. 16 eta 18 urte arteko gazteek pasaportea behar dute, bai eta bidaiatzeko polizia-baimena ere.

Lagunduta ez doazen adingabeak garraiatzeko prozedura

Lau urtetik beherako haurrek heldu batekin bidaiatu beharko dute.

Lau urtetik aurrerako haurrek bakarrik bidaia dezakete erabilera orokorreko garraio erregularreko zerbitzuetan, baldintza hauei jarraikiz:

 • ALSAk laguntzailerik gabeko adingabeak garraiatzearen erantzukizuna bere gain hartzen du Supra+ eta Premium zerbitzuetan egiten denean, eta zerbitzuok erabiltzea gomendatzen du; izan ere, laguntzaileak doaz zerbitzuotan eta bidaia helmugaraino normaltasunez garatzen dela gainbegira dezakete (zaintzaile-zerbitzua).
 • Gainerako zerbitzuetan, 4 eta 14 urte arteko haurrek guraso edo tutoreek sinatutako baimenarekin baino ezingo dute bakarrik bidaiatu. Betiere guraso edo tutorearen erantzukizunpean bidaiatuko dute, eta zehaztapen hauen arabera:
  • Autobusera sartzean, adingabeak gurasoek edo tutoreek sinatutako eta ALSAk zigilatutako baimen-dokumentua eraman beharko du berarekin, bai eta txartela ere.
  • Baimen-dokumentua atal honetan (jarraian) deskarga daiteke, edo edozein salmenta-puntutan eskatu, eta gurasoek edo tutoreek bete beharko dute bi aletan bidaia baino lehen. Bi kopiak aurkeztu beharko dira ALSAren salmenta-puntuan, ALSAk zigila ditzan. Dokumentuok ez dute balioko, ALSAren zigilua izan ezean.
 • Bi motatako baimenak daude:
 • Laguntzaileak dituzten klaseetako zerbitzuen kasuan (Supra+ eta Premium), bezeroek bakarrik bidaiatuko duten 4 urtetik gorako haurrentzat zaintzaile-zerbitzua eska dezakete. Zerbitzu hori eskatzen ez badute, 4 eta 14 urte arteko haurrek guraso edo tutoreek adingabeak bakarrik bidaiatzeko baimena sinatzen badute baino ezin izango dute bakarrik bidaiatu.

Bakarrik doazen adingabeek Supra+ edo Premium zerbitzuetan zaintzaile-zerbitzua erabiltzeko betekizunak

Bidaiarion ezaugarri bereziak direla eta, eta segurtasun-arrazoiak tarteko, bakarrik bidaia dezakete baldin eta betekizun hauek ezinbestean betetzen badituzte:

 • 4 eta 14 urte artean izatea.
 • Zaintzaile-zerbitzua eskatzeko dokumentua hemen deskarga daiteke (gaztelaniak), edo edozein salmenta-puntutan eskatu, eta gurasoek edo tutoreek bete beharko dute bi aletan bidaia baino lehen. Bi kopiak aurkeztu beharko dira ALSAren salmenta-puntuan, ALSAk zigila ditzan. Dokumentuak ez du balioko, ALSAren zigilua izan ezean.
 • Txartelarekin batera zaintzaile-zerbitzua eskatzeko dokumentuaren bi ale behar bezala beteta, gurasoek/tutoreek sinatuta eta ALSAk zigilatuta izatea.
 • Autobusera sartzeko unean, adingabea helmugan entregatuko duten gurasoek/tutoreek beren buruak identifikatu behar dituzte (NANa, pasaportea, AIZ edo gidabaimena).
 • Adingabearen identifikazio-dokumentu bat erakutsi behar da (NANa, pasaportea, AIZ edo, horiek ezean, familia-liburua edo horren fotokopia).
 • Behin helmugan, jasotzeaz arduratuko direnek –zaintza-zerbitzua eskatzeko dokumentuan adieraziko dira– ere beren buruak identifikatu beharko dituzte (NANa, pasaportea, AIZ edo gidabaimena).

Gure salmenta-puntuetan eta/edo herritarrak artatu eta informatzeko kanaletan duzu zaintzaile-zerbitzuari buruzko informazio gehiago: nola funtzionatzen duen bidaia baino lehen eta bidaian, autobusera sartzeko prozesuan eta adingabea entregatzeko unean, eta gertakari posibleen aurrean zer-nola jarduten dugun.

Gurpil-aulkian doazen bidaiariak

Gurpil-aulkian doazen bidaiarientzako leku bereziak ditugu (GAMUP), beren aulkian eserita bidaia dezaten. Leku horietan bidaiatzeko txartelek gainerako lekuen prezio bera dute. Ezin da eserlekua aukeratu, gurpil-aulkian bidaiatzeko lekuak autobusean aurrez ezarritakoak baitira.

Bidaiariak autobuseko leku arrunt batean bidaiatu nahi badu, aulkia maletategian eraman dezake, inolako kostu gehigarririk gabe. Kasu horretan, gauza izan beharko du bere kasa ibilgailura igo eta dagokion lekuan esertzeko, edo hori egiten lagunduko dion laguntzaile batekin bidaiatu beharko du. Erreserba egiteko orduan libre dagoen eserlekua hauta dezakezu.

ALSAk bidaiari hauei beren behar bereziak asetzen lagunduko dien laguntzaile batekin bidaiatzeko gomendatzen die:

 • Komunikatzeko laguntza berezia behar duten bidaiariei.
 • Autobuseko langileek emandako segurtasun-jarraibideak ulertzen ez dituzten bidaiariei.
 • Bidaian jateko edo edateko laguntza berezia behar duten bidaiariei.
 • Bidaian zehar komunera joan beharra duten bidaiariei.

Nazioarteko zerbitzuetarako, ezin da bermatu halakorik egotea.

4.- TXARTELEN PREZIOA

ALSAren kanal ofizialen bidez erositako txartelen guztizkoa bi kopuruk osatzen dute: txartelaren prezioa emakidako indarreko tarifen arabera, indarrean diren promozio eta deskontuekin, gehi salmenta-kanalaren adierazitako kudeaketa-kostuak (0,99 € estatu barruko txarteletarako baldin eta beren oinarrizko tarifa, promozio edo deskonturik gabe, 10 € baino gutxiago bada eta 2,60 € txartel nazionaletarako, baldin eta beren oinarrizko tarifa, promozio edo deskonturik gabe, 10 € baino gehiago bada). Kudeaketa-kostua txartel bakoitzari aplikatuko zaio, eta joan-etorriko txartelak txartel bakartzat joko dira, kostuaren ondorioetarako. Txartela baliogabetzen bada, ez da kudeaketa-kostua itzuliko. Preziook % 10eko BEZa barne dute.

ALSAPLUS+ bezeroei ez zaie kudeaketa-kostua aplikatuko bigarren erosketatik aurrera.

Eserlekua aldatzeagatiko gehigarria

Salmenta-sistemak aldez aurretik emandako eserlekuek ez dute kostu gehigarririk izango.

Zenbait zerbitzutan eta sustatutako tarifa jakin batzuetarako gehigarri bat aplika daiteke bidaiariak aldez aurretik eman zaion eserlekua aldatzen badu.

Gehigarriaren zenbatekoa alda daiteke, eta tarifa motaren, autobusaren, aukeratutako eserlekuaren, erosketa-kanalaren edota zerbitzuaren ordutegiaren araberakoa izango da.

Gehigarria banan-banan aplikatuko da bidaiari bakoitzeko eta ibilbideko, eta inola ere ezin du eragin garraio-alorrean eskumena duen administrazioak finkatutako gehieneko tarifa gainditzea.

5.- KANPAINA ETA PROMOZIO BEREZIAK

Enpresak zenbait txartel promozionatzeko programatzen dituen kanpaina bereziak baldintza berezi batzuen mende daude, salmenta-puntuetan eta webgunean bidaiarientzat eskuragarri daudenak. Baldintza horiek beste edozein baldintzaren gainetik egongo dira.

Asturiasko eta Kantabriako ibilbide laburretako trenetako eta eskualde-trenetako txartelak, webgunean edo aplikazio mugikorretan erositakoak, ezin dira ez aldatu ez baliogabetu, inondik ere, zerbitzu mota horrek ezaugarri bereziak dituelako eta ez dagoelako mugatik erosketa aurrez erosteko.

6.- DESKONTUAK

Deskontuak emakida edo linea bakoitzaren araberakoak dira.

Deskontudun txartelak baliogabetu eta aldatzeko baldintzak gainerako txartelen berberak dira. Nolanahi ere, zenbait promoziotan baliogabetzeko eta aldatzeko muga espezifikoak daude; beraz, kontsultatu promozioaren baldintzak txartela eskuratu baino lehen, eta ez ahaztu baldintzok onartzeak horiek ezagutzen dituzula esan nahi duela.

Bidaiariak bere baldintzak pertsonalak (adina, hitzarmenaren mendeko taldeak, eta abar) direla-eta eskura ditzakeen deskontuak aplikatzeko, ezinbestekoa da erosketaren unean deskontu horren onuradun dela egiaztatzeko dokumentua izatea eta erakustea. Halaber, autobusera sartzean, bidaiariak ALSAko langileei aipatu dokumentua erakutsi beharko die. Betekizun hori betetzen ez badu, gidariak txartela erabiltzea galaraziko dio, eta ez da tarifa normaleko txartelaren eta promozionatutako txartelaren arteko alde ekonomikoa itzuliko. Bidaiatu nahi badu, beste txartel oso bat erosi beharko du.

Nazioarteko lineetan ez dago deskonturik, oro har, eta nazioarteko zerbitzu bakoitzeko une bakoitzeko baldintza espezifikoak bete beharko dira.

Familia ugarientzako deskontuak

Familia ugarien bi kategoria daude:

 • Familia ugari orokorra: txartelean % 20eko deskontua izateko eskubidea ematen du.
 • Familia ugari berezia: txartelean % 50eko deskontua izateko eskubidea ematen du.

Familia ugarien bi deskontuok ALSAk aplikatzen duen beste edozer promozio edo eskaintzarekin batera erabil daitezke. Gainera, bestelako deskontu bateragarriekin batera erabil daitezke.

Familia ugarien deskontuak ez dira haien artean bateragarriak, promozio edo deskontu batekin batera bakarrik erabil daiteke aldi bakoitzean.

Familia ugariek ALSAren edozein langileri NANa edo pasaportea eta egoera hori egiaztatzen duen dokumentua erakutsiko beharko diote, hala eskatzen dietenean. Gainera, indarraldiak eguneratuta egon beharko du autobusera igotzeko unean.

7.- ORDAINTZEKO MODUAK

Honako hauek dira ALSAren kanal digital ofizialetan onartutako ordaintzeko modu bakarrak: kreditu- edo zordunketa-txartel finantzario bidezko ordainketa (American Express, Visa, 4B, Maestro eta Mastercard), PayPal, ALSAPLUS+ diru-zorroa eta operadore mugikor gaituen bidezko ordainketa-sistema, Cashlog SLren plataforman oinarritzen dena (“faktura telefoniko mugikorraren kontrako ordainketa”).

PayPal bidez eta txartel finantzarioarekin egiten diren salmentak ALSA Taldearena den Servicios del Principado SA enpresak (IFZ: A33088220) merkaturatzen dira.

ALSAren salmenta-puntu fisikoetan ordainketa-metodo hauek onartzen dira: eskudirua, kreditu- edo zordunketa-txartela (American Express, Visa, 4B, Maestro eta Mastercard), ALSAPLUS+ diru-zorroa eta ALSAren bonu-txartela.

8.- EKIPAJEAK

Oro har, bidaiariak 30 kg doan garraiatzeko eskubidea du. Emakidaren araberako salbuespenak daude, salmenta-puntuetan kontsultatu daitezkeenak.

Nazioarteko bidaietan eskubidea dute bidaiariek maletategian bi maleta doan eramateko (40 kg, gehienez ere, bien artean), betiere 60x40x40 cm-ko neurri estandarrak gainditzen ez badituzte.

Espainiako zerbitzuetan - Marokon 40 kg eraman daitezke doan. Muga gainditzen duen pisuagatik kg bakoitzeko indarreko tarifa ordaindu beharko da, betiere hura garraiatzeko espaziorik badago. Ontziratzeko puntuan baskularik ez balego, bi maleta onartuko dira pertsonako.

Fakturatzen den kasuetan, dagokion frogagiria emango zaio. Garraiatutako ekipajea galtzen edo hondatzen bada, komenigarria izango da, 17. baldintzan ezarritakoaren kalterik gabe, helmugara heldu bezain laster erreklamazioa jartzea. Horretarako, txartela eta fakturazioaren frogagiria erakutsi beharko dira, hala badagokio.

Garraiatutako ekipajeek jasaten dituzten kalteen edo galeren erantzukizuna honako hauetan arautzen denaren arabera zehaztu, mugatu eta kuantifikatuko da: Lurgaineko Garraioen Antolaketarako uztailaren 30eko 16/1987 Legea eta 181/2011 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2011ko otsailaren 16koa, autokarrean eta autobusean bidaiatzen duten bidaiarien eskubideei buruzkoa, indarrean dagoen eta une bakoitzean aplikagarria den idazketaren arabera.

Mugikortasun-elementuak edo kiroletako materiala garraiatzeko baldintzan bereziak

Bizikletak, surf-taulak, eskiak edo beste edozein mugikortasun-elementu garraiatzeko gehigarri bat ordaindu beharko da txartelaren prezioarekin batera. Gehigarri hau ez da aplikatuko baldin eta dagokion autonomia-erkidegoan doakotasun-obligaziorik bada.

Nazioarteko zerbitzuetan, Espainia-Portugal linean (bagoi bakoitzeko lau) eta Espainia-Maroko linean baino ez dago baimenduta bizikletarekin bidaiatzea, eta aldez aurretik erreserbatu eta zenbatekoa ordainduta.

Espazio-muga dela eta, bagoi bakoitzeko lau unitate (bizikletak eta surf-taulak) onartzen dira (txartel bakoitzeko bat). Ezin diete gainerako ekipaje edo fardelei kalterik eragin behar, eta kutxa edo poltsaren batean bilduta egon beharko dute ezinbestean. Bizikleta-garraioko txartelak bana-bana erosi behar dira eta, horregatik, ezin da lauki hori markatu behin 2 plaza edo gehiago aukeratu direla. Aukeratutako ordutegian ez badago bizikleta gehiagorako tokirik, bizikletarekin bidaiatzeko aukeraren botoia ez da eskuragarri egongo.

Behin txartela eskuratuta, bidaiaria irteera-ordua baino gutxienez 15 minutu lehenago joango da ontziratzeko gunera bere mugikortasun- edo kirol-elementuarekin.

Beste ekipaje berezi batzuk

Tarifa eta baldintza berberak aplikatuko zaizkie aurretik deskribatutakoen antzeko kirol- eta/edo aisia-ekipamendu edo -osagarriei, beren neurriak direla-eta autobuseko bodegan kokatu behar direnei. Ezin diete gainerako ekipaje edo fardelei kalterik eragin behar, eta, garraiatzeko, bilduta egon beharko dute ezinbestean.

Linea erregular nazionaletan maskotak garraiatzeko baldintza bereziak

Zirkulazio Erregelamendu Orokorraren 11. artikuluaren arabera, debekatuta dago animaliak bidaiarien lekuan garraiatzea, babes psikologikokoak, laguntzakoak eta itsu-txakurrak izan ezik, bai eta behar bezala agindutakoak ere, justifikatzen duen ziurtagiriaren froga aurkeztuta.

Azaldutakoarekin bat, maskota bakar bat onartuko da zerbitzuko, eta ibilgailuaren bodegan bidaiatuko du. Lagun egiteko animalia txikiak izango dira; hots, txakurrak, katuak, hudoak eta hegaztiak (ez oilategikoak), besteak beste. Pisua autobusaren baldintzen arabera mugatuta egongo da. Animaliak bodegan bidaiatuko du, beti bidaiariaren kaiolaren barruan (transportin bat edo beste elementu itxi eta seguru batean). Kaiolak edo transportinak hondo iragazgaitz bat izan beharko du, hondakinak biltzeko.

Oro har, jabeen erantzukizunpean garraiatuko dira animaliok; jabeek, bada, animalien zerbitzu berean joan beharko dute.

Bidaiariak autobusa irten baino 15 minutu lehenago (gutxienez) han egon behar du animaliarekin, eta hark sartuko du animalia kaiolan, gidariak esandakoaren arabera ipinita autokarrean. Animalia garraiatzeko egoera fisiko, higieniko eta animiko onean egongo da. Muturrekoa eramatea ez da nahitaezkoa; bai, ordea, gomendagarria. Animalia autobusera sartzeko eta hortik ateratzeko ardura ere jabearena izango da, eta saiatuko da inguruan pertsonarik ez dagoenean ateratzen animalia, gainerako bidaiarientzako deserosoa edo arriskutsua izan litekeen egoerarik gerta ez dadin.

Garraioaren kostua txartelaren prezioaren ehuneko bat izango da emakidan zehaztutako indarreko tarifen arabera, promoziorik edo deskonturik gabe. Gehigarria bidaiaren aurretik ordainduko da.

Nazioarteko bidaietan ezin da animaliarik eraman, babes psikologikokoak, laguntzakoak eta itsu-txakurrak izan ezik, bai eta behar bezala agindutakoak ere, justifikatzen duen ziurtagiriaren froga aurkeztuta. Jabearen erantzukizunpean eta hark lagunduta joango dira.

Maskotak garraiatzeko baldintzak eta gomendioak alsa.es/eu/home webguneko dagokion atalean daude jasota.

Ekipajeen garraioa eta mugikortasuna errazteko elementuak

 • Gurpil-aulkientzako plaza berezietan (GAMUP) gurpil-aulkiak eraman daitezke, betiere indarreko araudian ezarritako gehieneko neurriak gainditzen ez badituzte (luzera: 1200 cm; zabalera: 700 cm; altuera: 1090 cm). Gurpil-aulkiaren gehieneko pisua, bidaiaria barne, plataforma jasotzailearen gehieneko gaitasunaren araberako izango da. Hori 300 kilokoa da gutxi gorabehera, eta plataformaren jarraibideetan jasota dago.
 • Bidaiariek bastoiak eta makuluak eraman ditzakete, gainerako bidaiariak arriskuan ez ipintzeko moduan jar baditzakete.
 • Mugikortasuna errazteko gainerako elementuak maletategian eramango dira, ekipaje gisa. Mugikortasuna errazteko elementu guztiak onartuko dira, edozein pisutakoak, betiere neurri hauek gainditzen ez badituzte: Luzera eta zabalera: 140x70 cm. Altuera: 100 cm. Kasu horietan, bidaiariei gomendatzen diegu zorroak erabiltzeko, elementua eta gainerako bidaiarien ekipajea babesteko.
 • Horrelako elementu bat eraman behar badu, bidaiariak autobusera igotzeko atera joan beharko du, ekipajea lehen adierazi bezala prestatuta, bidaia hasi eta 15 minutu lehenago, gutxienez.
 • Mugikortasuna errazteko elementu hauen garraioa guztiz doakoa da.

9.- TXARTELAK ALDATZEA

Txartel nazional eta nazioartekoetarako

Bidaiaren data edo ordua aldatzeko eskaera zerbitzua hasi baino bi ordu lehenago egin beharko da, beranduenez, eta eserleku libreak egon beharko dira eskatutako data edo ordu berrian.

ALSAren edozein salmenta-kanal ofizialen bidez erositako txartelak kanal beraren bidez alda daitezke, betiere txartelak ez badira salmenta-bulego batean inprimatu. Alegia, erosketa kanal digital baten bidez egin bada, bide beretik aldatu edo baliogabetu ahal izango dira; betiere, txartela ez bada txarteldegi batean inprimatu.

Ez da aldaketarik egingo autosalmentako makinetan.

Tarifa-aldaketak indarrean diren baldintzen arabera egin behar dira, eta zenbateko bereko edo handiagoko tarifak aukeratu behar dira.

Geltokietako salmenta-puntuetan erositako txartelen tarifa-aldaketak indarreko baldintzen arabera egingo dira eta, betiere, unean-unean indarrean dagoen tarifa aukeratuz.

Txartel nazionaletarako soilik

Txartel bakarra alda daiteke doan, baldin eta, beranduenez, zerbitzuaren data baino 48 ordu lehenago eskatzen bada. Txartelaren prezioaren % 10eko errekargua aplikatuko da 24-48 ordu aurretik eskatzen diren aldaketetan. Aldaketa 24 ordu baino gutxiagoko aurrerapenarekin eskatzen bada, txartelaren prezioaren % 15eko errekargua aplikatuko da.

Bigarren eta ondorengo txartel-aldaketetan % 20ko errekargua aplikatuko da, baldin eta, beranduenez, 24 ordu lehenago eskatzen bada. Aldaketa horiek 24 ordu baino gutxiagoko aurrerapenarekin eskatzen badira, txartelaren prezioaren % 30eko errekargua aplikatuko da.

ALSAPLUS+ bezeroei ez zaie txartel-aldaketaren errekargurik kobratuko.

Asturiasko eta Kantabriako eskualde-txarteletarako soilik

Asturiasko eta Kantabriako ibilbide laburretako trenetako eta eskualde-trenetako txartelak, webgunean edo aplikazio mugikorretan erositakoak, ezin dira ez aldatu ez baliogabetu, inondik ere, zerbitzu mota horrek ezaugarri bereziak dituelako eta ez dagoelako mugatik erosketa aurrez erosteko.

Nazioarteko txarteletarako soilik

Nazioarteko txartelen aldaketek dute errekargurik izan aukeratutako ibilbidearen arabera.

10.- TXARTELAK BALIOGABETZEA

Txartel nazional eta nazioartekoetarako

Txartelak baliogabetzeko eskaera zerbitzua hasi baino bi ordu lehenago egin beharko da beranduenez. Horretarako, enpresaren salmenta-puntuetara edo saltokietara bertaratu beharko du bidaiariak. Informazio- eta salmenta-zerbitzuko 902 422242 telefono-zenbakiaren, alsa.es/eu/home webgunearen edo aplikazio mugikorraren bidez erositako txartelak erosketarako erabili den kanal berean baliogabetu ahal izango dira, baldin eta txartelak igorri ez badira.

Autosalmentako makinetan ezin dira txartelak ezeztatu.

Txartelak baliogabetzen badira, enpresak txartelaren zenbateko osoa itzuliko dio bidaiariari baldin eta, beranduenez, zerbitzua atera baino 48 ordu lehenago eskatzen bada. Txartelak baliogabetzeko eskaera 48-24 ordu aurretik egiten bada, txartelaren zenbatekoa itzuliko du enpresak, % 20 kenduta. Baliogabetzeko eskaera 24 ordu baino gutxiagoko aurrerapenarekin egiten bada, % 30ko kenkaria aplikatuko zaio txartelaren zenbatekoari.

Txartelak ezeztatzean ordaintzeko erabilitako metodo bera erabiliko da dirua itzultzeko.

Bidaiaria ez bada irteeraren tokian eta unean azaltzen, bidaia galduko du eta ez du eskubiderik izango txartela aldatzeko edo horren zenbatekoa bueltan jasotzeko.

ALSAPLUS+ bezeroei ez zaie baliogabetzearen errekargurik kobratuko.

Txartel nazionaletarako soilik

Txartelak aldez aurretik aldatu badira, zenbatekoari % 20ko kenkaria aplikatuko zaio 48 ordutik gorako atzerapenarekin egindako baliogabetzeko eskaerari. Txartel mota horietarako, baliogabetze-gastuak % 30ekoak izango dira, txartelak baliogabetzeko eskaera 48-24 ordu aurretik egiten bada, eta zenbatekoaren % 40koak, zerbitzua hasi aurreko 24 orduetan eskatzen bada.

Asturiasko eta Kantabriako eskualde-txarteletarako soilik

Asturiasko eta Kantabriako ibilbide laburretako trenetako eta eskualde-trenetako txartelak, webgunean edo aplikazio mugikorretan erositakoak, ezin dira ez aldatu ez baliogabetu, inondik ere, zerbitzu mota horrek ezaugarri bereziak dituelako eta ez dagoelako mugatik erosketa aurrez erosteko.

11.- UKO EGITEKO ESKUBIDEA

Erabiltzaileak gauzatutako kontratu bat zenbait kasutan indarrik gabe uzteko duen ahalmena da, erabaki hori justifikatu beharrik gabe eta inolako zigorrik gabe. 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina onesten duenak, 93 k) artikuluan adierazten duenez, urrutitik egindako salmenten erregulazioa (98.2 artikulua salbu) ez da aplikatzen bidaiarien garraio-zerbitzuko kontratuetan. Horrenbestez, uko egiteko eskubidea ez da aplikatzen pertsonen garraio-zerbitzuen erreserbetan. Hartara, kontratatutako billeteak baliogabetzeko nahia adierazten badu erabiltzaileak, kasuan kasuko garraio-enpresa operadorearen baliogabetze-baldintzak aplikatuko dira.

12.- JOAN-ETORRIKO TXARTELAK

Joan-etorriko txartelean ez badago adierazita itzultzeko eguna, ordua, eserlekua eta ibilgailua (itzulera irekiko txartela), bidaiariak ahalik eta aurrerapen handienarekin berretsi beharko du itzulera erosketa egin zuen kanal berean (kanal digitaletan egindako erosketetan izan ezik; horietan, edozein kanaletan egin ahalko da). Bidaia konfirmatzeko, eskatutako datan eta ibilgailuan eserleku librerik dagoen hartuko da kontuan. Hurrengo paragrafoan xedatutakoa bazter utzi gabe, etorriko bidaia konfirmatzeak ez du inolako gasturik ekarriko. Ibilbide luzeko itzulera irekiko txartelaren baliozkotasuna sei hilekoa izango da, hori ematen den egunetik. Eskualdeko zerbitzuen kasuan, joan-etorriko txartelen baliozkotasuna 7 egun naturalekoa izango da (joateko bidaia egiten den datatik aurrera). Internet bidez erositako txarteletan, etorriko bidaia zuzenean itxi ahal izango da alsa.es/eu/home webgunean.

Itzulera irekiko txartel nazionalen kasuan, ibilbidea 150 km edo gehiagokoa denean eta prezioa (joateko bidaia, deskonturik eta zergarik gabe) 10 € edo gehiagokoa denean, 1,60 €-ko errekargua ordaindu beharko da erosketa egiteko unean. Erosketa-prozesuan zehar, horren berri emango zaio bidaiariari. Aipatutako zenbatekoa ez zaie ALSAPLUS+ bezeroei aplikatuko.

13.- TXARTELEN TITULARTASUNA

ALSAren kanal digital ofizialen bidez eskuratutako txartelak nominatiboak dira. Txartelak erabiltzeko, bidaiariaren NANa edo pasaportea egiaztatu behar da; alegia, zenbaki horrek bat etorri behar du txartelean adierazitako NANaren edo pasaportearen zenbakiarekin.

NANik ez duten adingabeentzako Internet bidez erositako txarteletan, adingabearekin joango den pertsonaren NANa adierazi beharko da webgunean horretarako gordetako lekuan.

Bi datuak ez badatoz bat txartela baliorik gabe geldituko da automatikoki.

Txartelaren titulartasuna aldatzeko beharrezkoa izan daiteke gehigarri bat ordaintzea.

14.- ERRETZEKO DEBEKUA

Guztiz debekatuta dago ibilgailuan erretzea (1293/1999 Errege Dekretuko 6. artikulua).

15.- ERREFORTZU-ZERBITZUAK

Garraio-araudian xedatutakoarekin bat, zerbitzu nazionaletan eta nazioartekoetan, enpresak zerbitzua enpresa laguntzaileen bitartez emateko aukera du, baldintzek hala eskatzen dutenean, trafikoa areagotzen denean, horri aurre egiteko. Enpresak bidaiariari emandako plaza aldatzeko eskubidea du, ustiapen-baldintzek hala eskatzen dutenean.

Kasu horietan, zerbitzua zerbitzu erregularraren enpresa emakidadunak emandakotzat joko da, dagozkion harreman juridiko-pribatuen nahiz betebehar eta erantzukizun administratiboen ondorioetarako.

16.- FAKTURA

Txartela, berez, faktura ere bada, behar diren datu guztiak eta aplikatutako BEZ adierazten baititu. Nolanahi ere, txartelen faktura nahi baduzu, aukera hauek dituzu:

 • alsa.es/eu/home webguneko Txartelen kudeaketa atalean eskuragarri dagoen fakturak eskatzeko inprimakia erabiltzea.
 • Txartelak salmenta-puntuan inprimatzea eskatzea eta posta bidez helbide honetara bidaltzea: Servicio de Atención al Cliente. C/ Alcalá, 478. 28027 Madrid (España). Fakturaren hartzailearen datuak eta faktura bidaltzeko helbidea adierazi behar dituzu.

17.- ERREKLAMAZIOAK

Bidaiariak erreklamazio-liburu bat du eskuragarri salmenta-puntuetan eta jatorri eta helmuga nazionaleko autobusetan. Indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera, zerbitzu erregularra eman den edo eman beharko litzakeen dataren ondorengo hiru hilabeteetan aurkeztu beharko da erreklamazioa. Erreklamazioa jaso eta hurrengo hilabetean, garraio-enpresak bidaiariari jakinaraziko dio erreklamazioa onartu edo atzera bota den edo oraindik ere aztertzen ari diren. Behin betiko erantzuna emateko epea ez da erreklamazioa jaso eta ondorengo hiru hilabeteak baino gehiago luzatuko.

18.- KONTAKTUA

Gurekin harremanetan jartzeko hainbat modu daude:

 • Mezu elektroniko bat bidaltzea alsa.es/eu/home webguneko Kontaktua ataleko formularioen bidez.
 • Informazio- eta salmenta-telefonoa: 902 42 22 42
 • Bezeroaren arretarako telefonoa: 919 914 030
 • Idatziz: C/Alcalá, 478. 28027 Madrid
 • ALSAren edozein salmenta-puntu ofizial.

19.- CONFIANZA ONLINE

Aldeek adosten dute erabiltzailearen bizilekuko epaitegi eta auzitegien mende jarriko direla gatazkak ebazteko, eta beste zeinahi eskumeni uko egingo diotela. Gainera, Confianza Onlineri atxikitako erakundea denez, eta bere kode etikoari jarraikiz, online kontratazioari eta publizitateari, datuen babesari eta adingabeen babesari buruzko desadostasunen kasuan, erabiltzaileak CONFIANZA ONLINEren (www.confianzaonline.es) desadostasunak judizioz kanpo ebazteko sistemara jo ahal izango du.

20.- DATU PERTSONALEN BABESA

Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudia betez, txartela saltzen dizun garraio-enpresak, trataeraren arduradun gisa, honako hau JAKINARAZTEN DIZU: Zure datu pertsonalak fitxategi automatiko batean sartuko dira, eta modu informatiko eta konbentzionalean tratatuko dira gure fitxategietan. Zuk erositako txartelean adierazten den garraio-enpresa nahiz ALSA GRUPO SLU (IFK B-82059478, Miguel Fleta kalea, 4, 28037, Madril; helbide elektronikoa: asesoria@alsa.es) dira trataeraren arduradunak. Txartela eta/edo kontratatutako gainerako zerbitzuak saltzeko beharrezko datuak soilik jasotzen ditugu, bai eta zerbitzu horiek emateko, emandako zerbitzua hobetzeko beharreko direnak ere, eta egin nahi duzun edozein erreklamazio, kontsulta edo iradokizun formulatzeko ezinbestekoak direnak. Datu pertsonalen trataeraren helburuak dira txartelaren eta/edo kontratatutako gainerako zerbitzuen erosketa ondo kudeatzea, erabiltzailearen esperientzia hobetzea, merkatuaren azterketak eta iritzia biltzeko inkestak egitea, bai eta jasotako kontsulta, iradokizun eta/edo erreklamazioei erantzuna ematea ere. Datuen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa txartelaren eta/edo kontratatutako gainerako zerbitzuen salmenta-kontratua, enpresaren interes legitimoa eta interesdunaren baimena dira. Datu pertsonalak bezeroarekin harremanak iraun bitartean gordeko dira, eta interesdunak datuok ezabatzeko eskatzen ez duen artean. Hornitutako informazioaren hartzaileak garraio-enpresako langile arduradunak izango dira, baita salmenta-puntuko eta de ALSA GRUPO SLUko langile arduradunak ere. Ezarritako merkataritza-harremanaren garapenerako eta betearazpenerako beharrezko diren datuak tratatuko dituzte. Era berean, eta zuk hala baimendu baldin baduzu soilik, zure datuak ALSArekin eta hirugarrenekin lotutako eskaintza eta deskontu pertsonalizatuak bidaltzeko ere erabili ahal izango dira. Zentzu horretan, zure baimena espresuki jasoko dugu horretarako prestatutako inprimakietan. Edozein unetan egin ahal izango diozu uko zure datuak publizitate-helburuarekin erabiltzeko eman duzun baimenari. Era berean, zure datu pertsonaletara sartzeko, horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, horien trataera mugatzeko edo ukatzeko eskubideak nahiz zure datuen eramangarritasun-eskubidea bermatzen dizkizugu, indarrean dagoen araudian ezartzen den prozeduraren arabera, eskaera gure posta elektronikora (asesoria@alsa.es), edo helbide honetara bidaliz: ALSA GRUPO SLU, Dpto. Asesoría Jurídica, Calle Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid. Horretarako, edozein kasutan, NANaren edo zuzenbidearen arabera nortasuna egiaztatzeko baliagarria den beste dokumentu baten fotokopia erantsi beharko duzu. Era berean, zure datuak modu desegokian tratatu direla uste baduzu, Datuen Babeserako ALSAko ordezkariarengana jo dezakezu (dpo@alsa.es) edo erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan: Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid. Halaber, enpresak konpromisoa hartzen du datuak erabiltzean konfidentzialtasuna errespetatzeko eta adierazitako helburuen arabera erabiltzeko.

Baldintza hauek 2019ko irailetik aurrera saldutako txartelei aplikatuko zaizkie.