1- Sarrera.

Legezko ohar honen bidez, ALSA GRUPO SLUk, Madrilen helbideratua, Miguel Fleta, 4 kalean, bere webgunearen eta aplikazio mugikorraren (aurrerantzean, app-a) erabiltzaileei webgune eta app honen erabilera-baldintzen berri ematen die, baita pribatutasun-politikaren eta datu pertsonalen babesaren berri ere, erabiltzaileek erabaki dezaten, askatasunez eta borondatez, eska diezazkieketen datu pertsonalak eman nahi dituzten ala ez. Datu horiek eskatzearen helburua, bitarteko honen bidez esparru bereko garraio eta logistikako enpresek [aurrerantzean, ENPRESAK] ematen dituzten zerbitzuak eskaintzea izango da.

2.- Webgunearen titularrak.

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legearen (uztailaren 11ko 34/2002) 10. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, honen berri ematen zaie webgune honen erabiltzaileei:

www.alsa.es webgunearen titularra: ALSA GRUPO S.L.U.

Egoitza soziala: Miguel Fleta kalea, 4, 28037, Madril.

IFK: B-82059478.

Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatua, 13281. liburukian, 119. folioan, M-215156 orrian.

Helbide elektronikoa: asesoria@alsa.es.

3.- Erabilera-baldintzak.

Webgune edo app honetan sartzen den pertsona orok erabiltzaile gisa egiten du eta hemen jasotako xedapen guztiak bere egin eta zorrotz betetzeko konpromisoa hartzen du, baita aplikatu beharreko beste edozein legezko xedapen ere.

Erabiltzaileak webgune eta app hau iruzurrezko helburuekin ez erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Halaber, konpromisoa hartzen du ALSA GRUPO SLUren edo ENPRESEN irudia, interesak edo eskubideak kaltetu ditzakeen jokabiderik ez izateko. Erabiltzaileak webgune hau erabiltzeko baldintzak betetzen ez baditu edo enpresak erabiltzaileak arau horiek betetzen ez dituela uste badu, horretarako arrazoiak dituelako, ALSA GRUPO SLUk beretzat hartzen du webgunerako sarrera mugatzeko, eteteko edo baliogabetzeko eskubidea, eta horretarako beharrezkoa izan daitekeen edozein neurri tekniko hartuko du.

4.- Erantzukizuna.

ALSA GRUPO SLUk ez du inolako ardurarik bere webgunean argitaratutako informazioaren gainean, informazio hori manipulatua izan denean edo hirugarren batek webgunean argitaratu duenean.

ALSA GRUPO SLU ez da arduratzen, inolaz ere, lotura elektronikoak (estekak) erabiliz, zuzenean edo zeharka, webgune honen bidez ikus daitezkeen eduki, merkataritza-jarduera, produktu eta zerbitzuez. Web orrialdean dauden estekak informazioa emateko jarri dira, ez beste ezertarako, aurkakoa adierazten ez den bitartean; estekak ez dira, beraz, ez iradokizun, ez gonbidapen, ezta gomendio ere. Esteka horiek ez dute adierazten inolako harremanik ALSA GRUPO SLUren eta esteka horien bidez ALSA GRUPO SLUrekin loturarik ez duten webguneetan sar daitezkeen partikularren edo enpresen artean. ALSA GRUPO SLUk beretzat gordetzen du webgunean agertzen diren estekak bere aldetik eta nahi duenean erretiratzeko eskubidea.

ALSA GRUPO SLUk bere zerbitzu eta edukiak eskaintzen ditu era jarraituan, eta, gainera, bere eskura dauzkan bitarteko tekniko guztiak erabiltzen ditu zerbitzu hau era egokian eman ahal izateko. ALSA GRUPO SLUk ez du erantzukizunik izango web orri honen funtzionamenduaren erabilgarritasun eta/edo jarraitutasun tekniko ezagatik sor daitezkeen kalte-galeren gainean. Edozein kasutan, ALSA GRUPO SLUk beharrezkoak diren ekintza guztiak eramango ditu aurrera akats tekniko baten kasuan bere zerbitzuak berrezartzeko.

5. - Datuen babesa

5.1. Tratamenduaren arduraduna.

Bildutako datu pertsonalak ALSA GRUPO SLU erakundeak tratatuko ditu (B-82059478 IFK zenbakiduna eta helbide hau duena: Miguel Fleta kalea, 4, 28037, Madril), eta, beharrezkoa denean, ENPRESEK ere tratatuko dituzte, webgune honen eta app-aren bidez kontratatutako zerbitzuen arabera; bi kasuetan, tratamenduaren arduradunak izango dira.

Erabiltzaileak, bere borondatez, informazio pertsonala eman ahal izango digu, bai datuak jasotzeko web orriko edo app-eko hainbat ataletako inprimaki batzuen bidez bai horretarako gaitu diren posta elektronikoko helbideen bidez. Web orri honetako inprimakien edo posta elektronikoko helbideen bidez edozein datu pertsonal emateak datu horien trataera onartzea eta baimentzea dakar, pribatutasun-politika honetan adierazten diren zehaztapenen arabera.

5.2. Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak.

Oro har, zure datu pertsonalak helburu hauetarako bildu eta tratatuko dira:

i. Bezeroarekin harremanetan jarri ahal izatea;

ii. Igorritako kontsultei, iruzkinei, gorabeherei edo iradokizunei erantzutea eta horiek kudeatzea;

iii. Administrazioko oinarrizko eginkizunak kudeatzea;

iv. Baliabide honen bidez igortzen dizkiguten aurrekontu-eskaerei behar bezala erantzutea eta horiek kudeatzea;

v. Txartelen, garraio-bonuen eta/edo kontratatutako beste zerbitzu batzuen erosketa behar bezala kudeatzea;

vi. Konpainiak eskainitako fidelizazio-txartelen harpidetza hasteko, aldatzeko edo kentzeko prozesuak kudeatzea:

vii. Harpidedunari ALSAren edo intereseko hirugarrenen eskaintza eta deskontu pertsonalizatuen informazioa ematea, bai baliabide elektronikoen bai gailu mugikorren bidez (push jakinarazpenak), baita aurreikusi eta eman diren beste edozein baliabideren bidez ere;

viii. Zerbitzu osagarriak ematea eta gure zerbitzuak nahiz bezeroaren esperientzia hobetzea web orria edo app-a erabiltzean.

ix. Web orrira egindako bisiten eta erabiltzaileek bertan duten jokabidearen azterketa estatistikoak.

x. Haien parte-hartzea kudeatzea baliabide honen bitartez enpresak eskaintzen dituen prestakuntza-ikastaroetan;

xi. Behar bezalako kudeaketa egitea konpainiaren langileak hautatzeko prozesuetan parte har dezaten;

xii. ALSAk baliabide honen bitartez eskainitako lehiaketen, zozketen eta promozioen parte-hartzea behar bezala kudeatzea;

xiii. Web orri honetako nabigazioa behar bezala kudeatzea.

Datuak promozio- edo publizitate-helburuekin erabiltzeari dagokionez, kasuan kasuko prozedura erraza eta doakoa eskainiko zaie interesdunei datuak biltzeko beharrezko inprimakiarekin batera, baimena askatasunez adierazi ahal izan dezaten. Interesdunak edozein unetan eta doan ezezta dezake adierazitako baimena.

5.3. Legitimazioa.

Adierazitako tratamenduak legitimatzen dituzten oinarri juridikoak aurrez kontratatutako garraio-kontratuaren betearazpena, erabiltzailearen baimena eta ALSAren interes legitimoa dira.

5.4. Datu pertsonalen hartzaileak.

Emandako informazioaren hartzaileak ALSA GRUPO SLU eta ENPRESAK izango dira. Erabiltzaileen datu pertsonalak jakinaraziko zaizkio erabiltzaileak kontratatutako garraio-zerbitzua ematen duen enpresari. Emandako informazioaren hartzaileek konpromisoa hartzen dute datuak erabiltzean konfidentzialtasuna errespetatzeko eta aurrez baimendutako helburuen arabera erabiltzeko.

Halaber, CVarekin lotutako informazioa bidaltzen duten erabiltzaileei jakinarazten zaie euren datuak ENPRESEI laga dakizkiekeela, kasuan kasuko hautaketa-prozesua behar bezala kudeatzeko helburuarekin. Datuak bidalita, erabiltzaileak onartu eta baimentzen du datu pertsonalak tratatzea adierazitako helbururako.

Zehazki, eta Cashlog SL enpresak kudeatutako plataforman telefonia mugikorreko operadorearen bidez egindako ordainketen kasuan (telefonia mugikorreko fakturan ordaintzen da), erabiltzaileak baimentzen du operadoreak telefono-zenbakia ematea ALSA GRUPO SLU enpresari, ordainketa abiarazteko eta garraio-txartela emateko.

5.5. Interesdunen eskubideak.

Interesdunak sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko, aurka egiteko, eramateko eta mugatzeko eskubideak erabili ahalko ditu; horretarako, ALSA GRUPO SLUri idatzi beharko dio helbide elektronikora (asesoria@alsa.es) edo posta-helbide honetara: ALSA GRUPO SLU, Aholkularitza Juridikoaren Saila, Miguel Fleta kalea, 4, 28037, Madril. Edozein kasutan, NANaren edo zuzenbidearen arabera nortasuna egiaztatzeko baliagarria den beste dokumentu baten fotokopia erantsi beharko du, eta zehaztu beharko du zein eskubide erabili nahi duen.

Interesdunek ondorengo edozein mementotan baliogabetu ahalko dute datu pertsonalak tratatzeko emandako baimena, unean uneko datuen babesari buruzko indarreko araudian ezarritako baldintzetan.

Interesdunak eskubidea du Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (www.agpd.es) edo ALSAren Datuen Babeserako ordezkariaren aurrean (dpo@alsa.es) kexa edo erreklamazioa jartzeko.

Erabiltzaileak, nolanahi ere, bere gain hartu beharko du emandako datuen egiazkotasunaren erantzukizuna, eta datu faltsuak eman dituen erabiltzaile oro zerbitzuetatik kanpo uzteko eskubidea gordetzen du ALSA GRUPO SLUk, zuzenbidean dagozkion gainerako ekintzen kalterik gabe. Erabiltzailea izango da emandako datu pertsonaletan izandako edozein aldaketa jakinaraztearen arduraduna.

5.6. Datuak gordetzeko epea.

Erabiltzaileen datu pertsonalei dagokienez, bildu diren helbururako erabili beharrekoak soilik gordetzen ditugu, hori tratatzeko oinarri juridikoari jarraikiz. Datu pertsonalak gordeko ditugu erabiltzailearekin kontratu- eta/edo merkataritza-harremana daukagun bitartean, horrek datu pertsonalen tratamendua kentzeko, ezeztatzeko eta/edo mugatzeko eskubidea baliatzen ez badu.

Kasu horietan, datuak behar bezala blokeatuta mantenduko ditugu, erabili gabe, erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko beharrezkoak izan daitezkeen bitartean, edo horien tratamendutik erantzukizun judiziala, legala edo kontratuarekin lotutakoa sor daitekeen bitartean, horri aurre egin behar bazaio eta, horretarako, datuak berreskuratzea beharrezkoa bada.

ALSA GRUPO SLUk indarrean dagoen araudian ezarritakoa beteko du, jaso zen unean izan zuen helbururako edo helburuetarako jada beharrezkoa ez den informazio pertsonala deuseztatzeari dagokionez, hura blokeatuz, datuen tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizun posibleei aurre egin ahal izateko, eta erantzukizun horien preskripzio-epeen barruan soilik. Aipaturiko epeak igaro ondoren, informazio hori behin betiko deuseztatuko da, sistema seguruak erabiliz.

5.7. Web orriko bisitetan biltzen dugun informazioa.

Gure web -orrira sartzen diren erabiltzaileen informazio pertsonal mugatua eta estatistika global anonimoak biltzen eta gordetzen ditugu. Informazio hori erabiltzaileak helarazten digu modu aktiboan edo, besterik gabe, gure web orrian nabigatzen ari denean biltzen dugu. Hauxe da biltzen dugun informazioa: erabiltzaileak erabiltzen duen Internet protokoloaren (IP) helbidea, erabilitako nabigazio-programa, sistema eragilea, sarbidearen eguna eta ordua, erabiltzailea sartu den web orriaren Interneteko helbidea eta gure web orria erabiltzeko moduari buruzko informazioa.

Informazio hori erabiltzen dugu jakiteko zenbat denbora behar den gure web orria kargatzeko, nola erabiltzen den, zenbat bisita egiten den eta zer informazio mota kontsultatzen duen gehien erabiltzaileak. Informazio horrek web orriak behar bezala funtzionatzen duen ala ez identifikatzen laguntzen du, eta, akatsak edo funtzionamenduaren hutsegiteak antzematen baditugu, horiek konpontzen eta gure web orriaren errendimendua hobetzen laguntzen digu, erabiltzaile guztiei zerbitzu hobea emate aldera.

Aurrekoa aintzat hartuta, erabileraren eta nabigazioaren datuak biltzen ditugu estatistikak eta publizitatea egiteko, baita gure web orriaren erabilera kontrolatzeko eta erabiltzailearen interesei buruzko ezagutza hobetzeko ere.

5.8. Adingabeak.

16 urtetik beherakoek ezin izango dute inolako informazio pertsonalik bidali, gurasoen edo tutorearen baimenik gabe. ALSA GRUPO SLU ez da izango 16 urtetik beherakoek, beharrezkoa den baimenik gabe bidalitako inolako informazio pertsonalen erantzulea.

5.9. Segurtasun-neurriak.

ALSA GRUPO SLU enpresak, tratatutako informazio motaren arabera, indarrean dagoen araudiak eskatutako datu pertsonalen babeserako segurtasun-mailak jarri ditu indarrean, eta bere esku izan dituen beste baliabide eta neurri tekniko batzuk ezarri ditu, emandako datu pertsonalen baimenik gabeko aldaketa, galera, tratamendua edo sarrera saihesteko. ALSA GRUPO SLU enpresak bermatu egiten du segurtasun-neurri egokiak hartu dituela informazioaren segurtasuna eta Internetetik bidaltzen dizkiguzun datuen konfidentzialtasuna bermatzeko. Horretarako, Secure Socket Layer (SSL) segurtasun-teknologia erabiltzen da. Sistema horren bidez, zuk bidaltzen diguzun informazioa zifratu daiteke, eta, hartara, informazio hori irakurtzea galarazten da, baita bidean modu ezegokian atzematen bada ere. ALSAren zerbitzaria ziurtatua dago; beraz, edozein bidalketa egin aurretik, bere nabigatzaileak ALSAren identitatea egiazta dezake. Ziurtagiri horrek zure datuak jasotzen dituen helmugako ordenagailuaren identitatea bermatzen du. Nabigatzaile gehienetan beheko ertzean ageri ohi den giltzarrapo baten ikonoa ikusten baduzu, SSL segurtasuna lanean ari denaren seinale izango da. Ikono horren gainean sakatuz gero, segurtasun-konexioarekin erlazionatutako ziurtagiria agertuko da. Nolanahi ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

5.10. Cookie-ak.

Web orri honetan sartzean baliteke cookie-ak erabili behar izatea. Cookie-ak informazio multzo txikiak dira, eta erabiltzaile bakoitzaren nabigatzailean gordetzen dira, erabiltzaileak gerora erabil dezakeen informazioa gogora dezan zerbitzariak. Informazio horrek erabiltzaile jakin gisa identifika zaitzake, eta zure lehentasunak gordetzeko aukera ematen du, baita bisiten edo ikuskatzen dituzun orri zehatzen inguruko informazio teknikoa ere, besteak beste.

Cookie-rik jaso nahi ez duten edo, beren ordenagailuetan gorde aurretik, cookie-n inguruko informazioa jaso nahi duten erabiltzaileek nabigatzailea horrela aritzeko konfiguratu dezakete. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsulta ezazu Cookie-n politika.

6.- Transakzioen segurtasuna.

ALSA GRUPO SLUk bermatzen du erabilitako ordainbidearen datuak modu guztiz seguruan eta konfidentzialean tratatuko dituela. Ordaintzeko erabilitako txartelaren datuak modu enkriptatuan transmititzen dira SSL protokolo seguruaren bidez, eta horrek komunikazioaren sekretua bermatzen du, kriptografia-gakoen bidezko elkarrizketa erabiltzen baitu.

ALSAk, webgune honen bidez egindako transakzioen segurtasuna bermatze aldera, kontrol-prozesuetan sartuta dauka bezeroak ordaintzeko txartelari dagokionez emandako informazioa aldez aurretik bermatzeko eta kudeatzeko mekanismoa. ALSAk eskubidea du txartelak kontratatzeko eta erosteko eskaera ez onartzeko, ordainketa haren titulartasunekoa ez bada, iruzur eginez eskuratu bada edo, horren bidez, iruzurrezko eragiketa bat egin nahi bada titularraren, ALSAren edo edozein hirugarrenen interesen kalterako.

Estatuaren segurtasun-indar eta -kidegoek, eskaerak egiteko, helbide elektroniko honetara idatzi behar dute: asesoria@alsa.es.

Halaber, kontuan izan erabilitako ordainbideen hornitzaileek edo igorleek iruzurraren kontrako beste neurri batzuk izan ditzaketela; horrek eragin dezake eragiketa mota batzuk ez onartzea. ALSAk ez ditu kontrolatzen ordainbideen hornitzaileek edo igorleek onartuta dituzten politikak aplikatzetik gerta litezkeen kalteak, eta ez da horien erantzulea.

Debekatuta dago hirugarren baten titulartasuneko ordainbide bat erabiltzea horren berariazko baimenik gabe. Zure erantzukizuna da baimen hori frogatzea, eta ALSAri eragindako kalte-ordain guztiak zure gain hartu beharko dituzu.

7.- Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren eskubideak.

Webgune honetako elementu, diseinu eta aplikazio guztiak, horien formatua eta ezaugarriak gorabehera, eta jabetza Industrialaren eta intelektualaren eskubideak ALSA GRUPO SLUren titulartasunekoak dira. Horiek jabetza industrialaren eta intelektualaren araudiak eta gainerako legeria aplikagarriak babesten ditu. Aipatutako edukia ezin izango da ustiatu, erreproduzitu, banatu, aldatu, publikoki jakinarazi, utzi, eraldatu edo beste nolabait zabaldu, bereziki eta aldez aurretik baimendu ez bada. ALSA GRUPO SLUk beretzat hartzen du aipatu diren titulartasun-eskubideak urratzen dituztenen aurrean har ditzakeen ekintza judizialez baliatzeko ahalmena.

8.- Aldaketak.

ALSA GRUPO SLUk beretzat hartzen du pribatutasun-politika hau aldatzeko eskubidea, legean edo jurisprudentzian egon daitezkeen berrikuntzetara egokitzeko, baita ALSAren eta lotutako sozietateen enpresa-jardunaren edo -estrategiaren aldaketetara egokitzeko ere. Hori dela-eta, pribatutasun-politika irakurtzea gomendatzen dugu webgunera sartzen edo bertatik nabigatzen den bakoitzean. Hala ere, legezko oharra eta pribatutasun-politika aldatu aurretik erabiltzaileekin ezarri diren harremanak erabiltzailea webgunera harreman horiek ezartzera sartu zen uneko arauen bidez arautuko dira.

ALSA GRUPO SLUk erabiltzaileei ematen dizkie aldez aurretik legezko oharrera, pribatutasun-politikara eta datuen babesera sartu ahal izateko baliabide teknikoak.

9.- Jurisdikzioa eta foru aplikagarria.

Webgune honekin edo bertan azaltzen diren alderdiekin lotutako eztabaidak konpontzeko, Espainiako legedia izango da aplikatzekoa, eta alde biek espresuki egiten diote legedi horri men. Epaitegi eta auzitegi eskudunek izango dute aipaturiko gatazkak ebazteko eskumena, aplikatu beharreko legeriari jarraituz.

Dokumentu honetako edozein xedapen baliogabetzen bada, hori kendu edo aldatuko da. Edonola ere, baliogabetasun-aitorpen horrek ez du dokumentu honetako gainerako xedapenen baliozkotasunean eraginik izango.