Programa “Eliminant Riscos”

El nostre objectiu és millorar la seguretat de tota la nostra organització, assegurant-nos que els nostres empleats coneixen i compleixen els nivells de seguretat exigits.

Volem difondre “Regles d’Or” en matèria de seguretat que cadascú ha tenir sempre presents, amb l’objectiu d’enfortir la nostra activitat.

Obtenció del
Certificat de Seguretat CSEAA
AMB EL NIVELL MÀXIM “EXCEL•LENT”.
2.330.000€ INVERTITS
EN SEGURETAT I SALUT,

DELS QUALS 320.000 € EN FORMACIÓ
31% MENYS D’ACCIDENTS
AMB RESPONSABILITAT
RESPECTE A L’ANY ANTERIOR
55.000 HORES IMPARTIDES
EN FORMACIÓ

EN MATÈRIA DE SEGURETAT
OPERACIONAL

Seguretat