ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL XIX CONCURS "CUENTOS SOBRE RUEDAS” (CONTES SOBRE RODES)

A Madrid, a les 15.00 hores del dia 21 de juny de 2019, queda constituït el jurat de la XIX edició del concurs literari "Cuentos sobre Ruedas", convocat per ALSA amb l'objectiu de fomentar la creació literària referida a l'àmbit dels viatges, i les bases del qual es troben dipositades davant Notari.

El jurat queda format pels següents membres: Sr. Víctor García de la Concha, president; Sr. Álvaro Ruiz de la Peña; Sra. Clara Sánchez; Sra. Karina Sainz Borgo; Sr. Diego Carcedo i Sr. Carlos Maribona i el Sr. Pablo Gómara, el qual actua en qualitat de secretari.

Després de procedir a les deliberacions i a les votacions consegüents, el jurat acorda emetre la següent

DECISIÓ:

Premi "Cuentos Sobre Ruedas 2019": Daniel Blanco Parra, de Moguer (Huelva), pel seu relat "Juanín”.

Menció d'Honor: María Cureses de la Vega, de Madrid, pel seu relat "La latitud de los caballos".

Els altres relats seleccionats pel jurat per ser publicats junt al guanyador i a la menció d'honor, han estat els presentats per:

  • Miguel Ángel Delgado Pérez, de Barcelona, per "El bikini”.
  • Fernando Marín Gallardo, de Málaga, per "Próxima parada”.
  • Miguel Ángel Álvarez Álvarez, de Madrid, per "Balbodán”.

I perquè així consti, signo la present acta a Madrid el 21 de juny de 2019.

Signat: Pablo Gómara

Secretari del jurat