Accessibilitat del web

Declaració d'accessibilitat del web d'Alsa

A Alsa treballem de manera continuada per promoure l'accessibilitat web, entesa com la igualtat digital, en què qualsevol usuari tingui les mateixes condicions d'accés al nostre lloc web i a les nostres aplicacions, independentment de les seves capacitats individuals. Amb aquest afany com a objectiu, tractem de complir sempre amb les pautes WCAG sobre accessibilitat web.

Per això, incloem en el nostre contingut certes característiques, com ara: compatibilitat amb el teclat, contrast de color adequat, alternatives textuals a les imatges, àudio pregravat, etc.

Per aquesta mateixa raó, també intentem mantenir actualitzades aquestes característiques als nostres llocs web i a les nostres aplicacions, precisament perquè les persones amb discapacitats visuals, auditives o cognitives (dislèxia, autisme, sordesa, paràlisi cerebral, daltonisme, etc.) no tinguin dificultats per llegir ni comprendre'n el contingut.

Mesures que fan que el contingut del nostre web i les nostres aplicacions sigui accessible:

  • Encapçalament correcte i estructura degudament organitzada del contingut.
  • Marcat semàntic per a una adequada navegació, en compliment dels estàndards de codi HTML i CSS.
  • Canvi de mida del text que no desestructuri ni converteixi el lloc web en quelcom inintel·ligible.
  • Noms descriptius a tots els enllaços.
  • Un gestor de continguts (CMS) que admet l’accessibilitat del lloc web.
  • Colors que contrastin suficientment perquè siguin distingits per persones amb deficiències visuals.
  • Textos alternatius a les imatges perquè els lectors de pantalla els llegeixin sense problemes i siguin comprensibles dins del context.
  • Formularis creats d’una manera clara i senzilla, seguint les pautes de lectura fàcil i accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  • En definitiva, facilitat d'accés a tot el contingut, tant estàtic com dinàmic.

Algunes parts del web i les aplicacions no compleixen totes aquestes mesures, per això ens comprometem a continuar treballant per arribar a aconseguir que qualsevol usuari sigui capaç d'accedir a qualsevol tipus de contingut i el pugui comprendre.

Sigui com sigui, fins que aquest accés universal esdevingui una realitat, facilitem l'accés a tota la informació a través de la nostra atenció telefònica, al telèfon d'atenció al client i incidències 91 020 7007, mitjançant el nostre correu electrònic alsa@alsa.es o a través de les nostres xarxes socials (Twitter i Facebook).