ALSA entén la responsabilitat social corporativa com la integració de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i en les relacions amb els interlocutors.

Conscients que les qüestions relacionades amb la millora dels impactes socials i ambientals d’aquesta activitat empresarial són cada vegada més importants, des de fa anys ALSA ha donat suport a iniciatives socials d’índole molt diversa (culturals, científiques, esportives, benèfiques...) i desenvolupant accions pròpies de responsabilitat corporativa.

També promou iniciatives culturals pròpies, com l’edició periòdica de llibres de butxaca que es distribueixen gratuïtament entre els viatgers o la convocatòria anual del concurs literari Cuentos sobre ruedas.

Les línies d’acció preferent en les quals ALSA desenvolupa els seus  programes de responsabilitat corporativa són:

 1. La seguretat: actuacions encaminades a augmentar la seguretat de les operacions per a viatgers, empleats i públic en general.
 2. L’excel·lència operativa: actuacions encaminades a millorar l’eficiència operacional que promouen la millora contínua de la qualitat de servei oferta als clients.
 3. Les persones: iniciatives i bones pràctiques desenvolupades per atendre les expectatives dels empleats, com per exemple:
  • Desenvolupament d’activitats de formació.
  • Facilitats d’accés a col·lectius específics amb dificultats d’integració al mercat laboral.
  • Mesures que contribueixen a la conciliació de la vida familiar i professional.
 4. El compromís amb la comunitat: accions que contribueixen a la consecució d’objectius de caràcter general a favor de la comunitat en diferents terrenys, com ara:
  • Actuacions encaminades a la lluita contra la pobresa.
  • Ajudes que promouen la integració social de col·lectius amb dificultats.
  • Difusió i mecenatge cultural mitjançant el suport a activitats culturals o esportives.
  • Accions de difusió i conscienciació mediambiental.
 5. El medi ambient: la promoció de l’ús del transport públic i la gestió d’activitats des d’un punt de vista mediambientalment responsable. Les actuacions en aquest camp es dirigeixen a:
  • La reducció progressiva dels impactes mediambientals.
  • L’ús d’energies i tecnologies netes que redueixen les emissions.
  • La implantació de sistemes de gestió mediambiental.
  • L’ecoeficiència i la promoció de la sensibilització mediambiental.

La nostra visió

Consisteix a obtenir la fidelitat per a tota la vida dels nostres clients prestant uns serveis de transport públic d’alta qualitat, freqüents i amb avantatges excel·lents als nostres viatgers.

Els nostres valors

Excel·lència operativa
Ens esforcem per aconseguir la perfecció en tot el que fem.
Excel·lència operativa
Seguretat
La seguretat de clients i empleats és el més important.
Seguretat
Clients
El client és el centre del nostre negoci i complim les seves expectatives.
Clients
Persones
Promovem el talent i la conciliació de la vida personal i professional dels nostres empleats.
Persones
Comunitat
La nostra activitat millora les condicions socials, econòmiques i ambientals de la comunitat.
Comunitat