1.- Introducció.

Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privadesa, ALSA GRUPO, SLU, domiciliada a Madrid, al carrer Miguel Fleta, número 4, informa als usuaris de la pàgina web de la seva propietat (d’ara endavant, la "Web") i de la seva aplicació mòbil (d’ara endavant, l’"App"), sobre les condicions d'ús de la Web i l'App, així com de la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitades, amb ocasió dels serveis oferts per les empreses del sector transport i logística del seu àmbit, d'ara endavant LES EMPRESES, a través d'aquest mitjà.

2.- Titular del lloc web.

En virtut d'allò que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es comunica als usuaris d'aquest lloc web la informació següent:

Titular del lloc web www.alsa.es: ALSA GRUPO, SLU

Domicili social: C/ Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid.

CIF: B-82059478.

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 13281, Foli 119, Full M-215.156,

Adreça electrònica: asesoria@alsa.es.

3.- Condicions d'Ús.

Tota persona que accedeixi a la Web o a l'App assumeix el paper d'usuari i es compromet a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions que aquí s'estipulen, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L'usuari es compromet a no fer servir aquest lloc web i la seva App amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d'ALSA GRUPO, SLU o de LES EMPRESES. En cas d'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús d'aquest lloc web, o de sospita raonable per part de l'empresa que l'usuari les està incomplint, ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a limitar, suspendre o posar fi al seu accés al lloc web, amb l'adopció de qualsevol mesura tècnica que calgui amb aquest fi.

4.- Responsabilitat.

ALSA GRUPO, SLU s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ALSA GRUPO, SLU no es responsabilitza de cap manera ni en cap cas d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del lloc web. La presència de links en el lloc web, llevat de manifestació expressa en sentit contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa un suggeriment, una invitació o una recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre ALSA GRUPO, SLU i els particulars o les empreses que puguin accedir a llocs web aliens a ALSA GRUPO, SLU mitjançant aquests enllaços. ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el lloc web.

ALSA GRUPO, SLU presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de manera satisfactòria. ALSA GRUPO, SLU no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d'aquest lloc web. En qualsevol cas, ALSA GRUPO, SLU durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir-ne els serveis en cas de fallada tècnica.

5. - Protecció de dades.

5.1. Responsable del tractament.

Les dades personals que ens facilitis seran objecte de tractament per l'entitat ALSA GRUPO, SLU, CIF B-82059478, C/ Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, adreça electrònica de contacte asesoria@alsa.es, dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades dpo@alsa.es, així com per les EMPRESES que actuen com a Responsables del Tractament, quan calgui, en funció dels serveis contractats a través d’aquest web, de l’App o de qualssevol canals i mitjans digitals i/o en persona que hagis utilitzat per interactuar amb nosaltres.

Pel que fa a qualsevol qüestió relativa al tractament de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’ALSA mitjançant un correu electrònic a l'adreça de contacte dpo@alsa.es

5.2. Tipologia de dades personals tractades.

En general, l'empresa tracta les dades personals que l'usuari facilita amb motiu de la contractació dels nostres serveis, i recopila les dades personals del comprador i/o les dades personals del viatger; ja sigui presencialment al nostre punt de venda físic o a través dels formularis de recollida de dades en línia, el centre d'atenció telefònica i/o qualssevol canals de venda habilitats per l'empresa.

No obstant això, en moltes ocasions, les dades personals dels nostres clients són facilitades per tercers com ara agències de viatges o altres persones físiques, les quals sol·liciten o contracten, en nom teu, els productes i/o serveis que oferim a través dels nostres diferents canals de venda.

Les categories de dades tractades són generalment identificatives, com ara el nom, els cognoms, el DNI, la data de naixement, el sexe, l’adreça electrònica, el telèfon de contacte, les dades de pagament, l’historial de compres, les dades de registre d'inici de sessió com a usuari registrat, etc. En casos molt particulars, i en funció de la finalitat i l’ús previst de les teves dades, es podran recopilar dades de característiques personals com per exemple en el cas de sol·licitar el servei d'assistència especial (PMR) o menú especial en els nostres serveis Premium.

Les dades personals requerides en els nostres diferents canals de venda són necessàries per poder prestar-te el servei contractat i atendre't convenientment. En cas de no facilitar les dades que siguin requerides, l'empresa no podrà atendre la teva sol·licitud ja que les dades personals requerides són obligatòries per poder complir amb les nostres obligacions legals i/o contractuals.

En cas que interactuïs amb nosaltres a través de dispositius mòbils, tractarem les dades de connexió, geolocalització i navegació en els termes que estableix la present política de privacitat. Igualment, en el cas d'ús del nostre xat en línia o mitjançant les xarxes socials, registrarem la teva comunicació amb nosaltres.

5.3. Finalitats del tractament de les dades personals.

En general, la recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitats les que tot seguit es relacionen:

A) Sobre la base de la relació contractual:

i. Poder contactar amb l'usuari per enviar-li actualitzacions d'estat i comunicacions del servei de transport contractat.

ii. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències, reclamacions o suggeriments remesos.

iii. Gestionar les tasques bàsiques d'administració.

iv. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hàgiu tramès a través d'aquest mitjà.

v. Gestionar satisfactòriament la compra de bitllets, bons de transport i/o altres serveis contractats, inclosa la comprovació de la condició de beneficiari d'algun tipus de descompte.

vi. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de factures rebudes.

vii. Facilitar l’ús d’altres funcionalitats o serveis disponibles, como ara l’entreteniment a bord i l’accés i l’ús de la xarxa wifi dels nostres autobusos.

B) Sobre la base d'una obligació legal:

i. Donar compliment a totes les obligacions legals que ens pertoquin, així com comunicar les teves dades personals als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i d'altres organismes amb competència en la matèria, quan així se'ns requereixi.

ii. Per tal de gestionar correctament situacions d'emergència, catàstrofes o casos de força major pot caldre que comuniquem les teves dades personals a organismes o entitats amb competència en la matèria.

C) Sobre la base del consentiment de l'interessat:

i. Gestionar l'alta, modificació o baixa de la/les targeta/es de fidelització oferta/es per la companyia.

ii. Gestió integral del procés de registre, l'administració i gestió del teu compte d'usuari (fins i tot quan decideixes relacionar-te amb nosaltres a través del registre amb el teu perfil en xarxes socials com, per exemple, Facebook o Twitter).

iii. Gestionar la vostra participació en els cursos de formació oferts per l'empresa a través d'aquest mitjà.

iv. Mantenir-vos informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils (missatges automàtics), bé per qualsevol altre mitjà que així s'hagi previst i facilitat, d'ofertes i descomptes personalitzats d'ALSA o de tercers que poguessin ser del vostre interès.

v. Dur a terme les gestions necessàries per adequar la vostra participació en processos de selecció de personal oferts per la companyia.

vi. Gestionar adequadament la teva participació en els concursos, sortejos i promocions que ofereixi ALSA.

D) Sobre la base de l'interès legítim d'ALSA:

i. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències, reclamacions o suggeriments remesos.

ii. Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l'experiència del client en fer ús del web o de l'app.

iii. Anàlisis estadístiques de visites a la Web i comportaments dels seus Usuaris en aquesta.

iv. Gestionar adequadament la navegació a través d'aquest lloc web.

vi. Realitzar tasques analítiques i estudis de mercat sobre els serveis contractats. vi. Realitzar activitats de màrqueting directe i mantenir-te informat sobre els productes i serveis d'ALSA que millor s'ajustin a les teves preferències i a la teva experiència com a client, a través d'una relació personalitzada el més adaptada possible al teu perfil de client i a les teves necessitats.

vi. Per tal de garantir l'ordre i la seguretat a bord dels nostres autobusos, la vostra imatge pot ser captada pels sistemes de videovigilància, embarcat en els nostres autobusos.

vii. Controlar, analitzar i gestionar situacions de risc, frau o incidències per tal de prevenir fraus potencials. Si considerem que l'operació pot ser fraudulenta, aquest tractament pot tenir com a conseqüència el bloqueig de la transacció.

viii. Dur a terme accions i enquestes de qualitat destinades a conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients i usuaris i detectar aquelles àrees en què podem millorar.

Considerem que tenim un interès legítim ja que el tractament d'aquestes dades resulta també beneficiós per a tu ja que ens permet poder atendre't adequadament, prestar-te un millor servei que s'adapti a les teves necessitats, expectatives i nivell de satisfacció com a client, així com en benefici i garantia de la seguretat en les operacions.

Respecte del tractament de les vostres dades amb fins de màrqueting, promocionals o publicitaris, es facilitarà a l'interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, el procediment oportú, senzill i gratuït, perquè ens pugueu donar lliurement el vostre consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment sense que la retirada del consentiment afecti la licitud del tractament realitzat amb anterioritat. Podràs revocar el consentiment mitjançant un correu electrònic a l’adreça asesoria@alsa.es i/o fent clic al botó "baixa" que s'incorpora a la mateixa comunicació comercial.

El tractament de dades amb fins de màrqueting, promocionals i/o publicitaris comporta l'anàlisi del teu perfil de client per determinar quines són les teves preferències i, per tant, quins poden ser els productes i serveis d'ALSA que més s'ajusten al teu perfil. Per a això utilitzarem informació que ens facilites segons el teu historial de compres i navegació. Considerem que tenim un interès legítim per fer una anàlisi de perfil de client amb la informació que tenim sobre tu (historial de compres, navegació, preferències, etc.) i les dades personals que ens has facilitat durant el procés de compra o registre a la web. Entenem que el tractament d'aquestes dades també resulta beneficiós per a l'usuari o client atès que permet de millorar la teva experiència com a usuari i poder rebre informació dels productes i serveis d'ALSA que més s'ajustin a les teves preferències.

5.4. Legitimació.

Les bases jurídiques que en legitimen els tractaments indicats són l'execució del contracte de transport prèviament contractat, el consentiment de l'usuari, el compliment d'una obligació legal i l'interès legítim d'ALSA de conformitat amb el que s'exposa en el punt 5.3.

5.5. Destinataris de les dades personals.

Els destinataris de la informació facilitada seran ALSA GRUPO, SLU i LES EMPRESES.

Les dades personals dels usuaris seran comunicades a l'empresa que presta el servei de transport contractat per l'usuari. Igualment, les teves dades personals podran ser comunicades a les empreses de transport col·laboradores d'ALSA quan el servei contractat sigui prestat per un tercer col·laborador. Aquesta comunicació resulta imprescindible per poder prestar-te el servei de transport contractat sobre la base de les nostres obligacions legals i contractuals.

Així mateix, les dades personals dels usuaris podran ser comunicades a l'entitat asseguradora amb la qual l'empresa de transport té contractada l'Assegurança Obligatòria de Viatges ("AOV"). Aquesta comunicació de dades personals és un requisit obligatori per a l'execució del contracte del qual l'usuari és part, així com per al compliment d'obligacions legals aplicables a l'empresa de transport.

En el cas que l'usuari contracti l'assegurança addicional de viatges, l'empresa haurà de comunicar les dades personals que calen per a la tramitació de l’esmentada assegurança addicional de viatges. Aquesta comunicació de dades personals és necessària per a l'execució del contracte del qual ets part.

Així mateix, s'informa els usuaris que enviïn informació relacionada amb el seu c.v., que les seves dades podran ser cedides a LES EMPRESES amb la finalitat de gestionar oportunament el procés de selecció que correspongui. Mitjançant l'enviament de les dades, l'usuari accepta i consent el tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat assenyalada. Per a una informació més detallada consulta la nostra política de privacitat del nostre Portal d'Ocupació i Formació.

Específicament, i per als supòsits de pagament a través del seu operador mòbil suportat sota la plataforma operada per Cashlog, SL ( "pagament contra la factura telefònica mòbil"), l'usuari consent que l'operador mòbil faciliti el seu número de telèfon mòbil a ALSA GRUPO, SLU a l'efecte d'implementar el pagament i a l'efecte de lliurar el bitllet de transport.

Els destinataris de la informació subministrada es comprometen, en la utilització de les dades facilitades, a respectar la vostra confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb les finalitats prèviament autoritzades.

5.6. Drets dels interessats.

L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades quan siguin procedents, tot adreçant-se a ALSA GRUPO, SLU, mitjançant sol·licitud a la nostra adreça electrònica establerta a aquest efecte: asesoria@alsa.es, o a l’adreça postal: ALSA GRUPO, SLU, Dpto. Asesoría Jurídica, c/ Miguel Fleta, 4, 28037 Madrid, i adjuntar, en tot cas fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la vostra identitat i on s'especifiqui el dret que voleu exercir. Igualment, qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les dades que es duen a terme a l'empresa.

Qualsevol interessat podrà, en qualsevol moment posterior, en els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, revocar el consentiment prestat sense que la retirada del consentiment afecti la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.

L'interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i davant el Delegat de Protecció de Dades d'ALSA (dpo@alsa.es).

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a excloure dels serveis qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d'altres accions que corresponguin en dret. L'usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

5.7. Termini de conservació de les dades.

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura que ens calguin per tal de poder-les utilitzar segons la finalitat per a la qual es van recollir, i segons la base jurídica del seu tractament. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb l'usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals.

En aquests casos, mantindrem les dades degudament bloquejades, sense fer-ne cap ús, mentre aquestes puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa de reclamacions o se'n pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual en calgui la recuperació.

ALSA GRUPO, SLU complirà allò que disposa la normativa vigent quant al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o les finalitats per a les quals es va recollir, i aquesta serà bloquejada, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció de les responsabilitats esmentades. Un cop transcorreguts aquests terminis, la informació en qüestió serà definitivament eliminada per mitjà de mètodes segurs.

5.8. Informació que recollim de les visites al web.

Recopilem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten el nostre web, ja sigui perquè ens la faciliti l'usuari de manera activa o perquè estigui simplement navegant a la nostra pàgina web. La informació que recopilem inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que fa servir l'usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i l'hora d'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual accedeix l'usuari i també informació sobre com utilitzeu el nostre web.

Aquesta informació la fem servir per saber el temps de càrrega de la nostra web, com s'utilitza, el nombre de visites i el tipus d'informació que més consulta l'usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, a resoldre'ls i millorar el rendiment del nostre web, per tal de poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

En consideració a les finalitats esmentades, recollim dades d'ús i navegació a efectes estadístics i publicitaris, de control de l'ús de la nostra pàgina i de millora del coneixement sobre els interessos de l'usuari.

Igualment, les nostres APPs poden disposar d'una eina de geolocalització la principal finalitat de la qual és conèixer la teva ubicació si així ens ho has permès. El fet de tenir activada la funció de geolocalització del dispositiu mòbil et permet beneficiar-te de totes les funcionalitats de les aplicacions. Si no tens activada la geolocalització, t'informarem i et demanarem permís prèviament mitjançant una notificació.

5.9. Tractament de dades recollides a les Xarxes Socials.

Si et registres com a usuari mitjançant perfils socials, l'empresa tractarà determinada informació associada a la teva persona. Si no estàs d'acord amb el tractament del tipus de dades que recopilarem no has de continuar el procés de registre amb el teu perfil social i pots optar per registrar-te per la via tradicional tot emplenant el formulari previst a aquest efecte.

Les dades del teu perfil social que decideixis compartir amb ALSA seran tractades a més amb la finalitat d'enriquir les nostres bases de dades i elaborar/depurar perfils comercials per així tenir un coneixement millor i més detallat des d'un punt de vista comercial dels usuaris individuals i com a conjunt (necessitats, gustos, preferències, etc.) per tal de poder dissenyar, planificar i personalitzar els nostres productes i serveis i les nostres accions comercials i de màrqueting. No obstant això, t’informem que no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil comercial.

Si en el procés de registre ho acceptes expressament, les teves dades s'utilitzaran per enviar-te comunicacions comercials personalitzades, tal com t'expliquem en la present Política de Privacitat.

Les categories de dades que ALSA obtindrà i tractarà quan et registris com a usuari mitjançant el perfil social són les següents:

- Dades del "Perfil públic" (aquesta categoria de dades és obligatòria): informació que vas proporcionar a la xarxa social amb la qual vols registrar-te al nostre web quan vas completar el teu perfil social i, en concret, aquest apartat. Inclou: el nom i cognoms, sexe, identificador de l’usuari a la xarxa social (ID-número de compte), foto del perfil, foto de portada i xarxes, rang d'edat, idioma i país.

- Altres dades del perfil social que hagis decidit compartir amb ALSA, per exemple, altres dades de contacte, imatges, característiques personals, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls d'ocupació, etc.

- Dades generats per l'ús de la xarxa social que hagis decidit compartir amb ALSA, (per exemple, likes i comentaris).

- Adreça electrònica (obligatori).

Les dades personals marcades com a obligatòries necessàriament hauran de ser facilitades per poder completar el registre amb el teu perfil social. Si no estàs d'acord amb el això, no has de continuar el procés de registre amb el teu perfil social i pots optar per registrar-te al nostre web per la via tradicional tot emplenant el formulari previst a aquest efecte.

5.10. Menors d'edat.

Els tractament de les dades dels menors de 14 anys requerirà el consentiment dels pares o tutors. Els menors de 14 anys no hauran d'enviar cap informació personal sense el consentiment del pare o tutor. ALSA GRUPO, SLU no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.

5.11. Mesures de seguretat.

ALSA GRUPO, SLU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, en funció del tipus d'informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per tal d'evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. ALSA GRUPO, SLU garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envieu per Internet. Per a això, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet el xifrat de la informació que ens envieu, tot evitant-ne la lectura fins i tot si aquesta és interceptada inadequadament. El servidor d'ALSA està certificat, de manera que el vostre navegador pot confirmar-ne la identitat abans que s'enviï cap transmissió. Aquest certificat garanteix la identitat de l'ordinador de destinació al qual s'estan enviant les vostres dades. Podeu reconèixer que la seguretat SSL està operativa mitjançant l'aparició de la icona d'un cadenat a la part inferior de la majoria dels navegadors. Si premeu aquesta icona apareixerà el certificat associat amb la connexió de seguretat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

5.12. Cookies.

L'accés a aquest web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació us permet d'identificar-vos com un usuari concret i desar les vostres preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visiteu.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o que vulguin ser informats abans que aquestes s'emmagatzemin a l'ordinador, poden configurar el navegador a aquest efecte. Per a més informació, consulteu la nostra “Política de Cookies”.

6.- Seguretat en les transaccions.

ALSA garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de manera encriptada mitjançant el protocol segur SSL, el qual garanteix el secret en la comunicació a través d'un diàleg amb claus de xifrat.

ALSA, amb l'objecte de garantir la seguretat de les transaccions efectuades a través d’aquesta pàgina web incorpora, en els processos de control, la verificació i gestió prèvia de la informació facilitada pel client respecte la targeta de pagament. ALSA es reserva la facultat de rebutjar la sol·licitud de contractació i compra de bitllets el pagament dels quals s'efectuï amb l’ús d'una targeta que no sigui de la seva titularitat, obtinguda fraudulentament o amb la qual es pretengui realitzar una operació fraudulenta que perjudiqui els interessos del seu titular, d'ALSA o de qualsevol tercer.

Qualssevol sol·licituds per part dels cossos i forces de seguretat de l'estat s’han d'efectuar per correu electrònic a la següent adreça: asesoria@alsa.es.

Tingueu en compte, addicionalment, que els proveïdors o emissors dels mitjans de pagament utilitzats poden tenir adoptades altres mesures antifrau i que comportin el rebuig de cert tipus d'operacions. ALSA no controla ni és responsable dels perjudicis que pogués ocasionar l'aplicació de les polítiques que tinguin aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjans de pagament.

Queda prohibida la utilització d'un mitjà de pagament titularitat d'un tercer excepte en el cas que es compti amb l'autorització expressa de l'esmentat tercer, el qual assumeix la responsabilitat de la prova d'aquesta autorització, així com tots els danys i perjudicis que es produeixin a ALSA.

7.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions allotjats en aquesta pàgina web, independentment del format i les característiques, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inherents a aquest lloc web, són titularitat d'ALSA GRUPO, SLU i estan protegits tant per la normativa de propietat industrial i intel·lectual com per la resta de legislació que pugui ser d'aplicació. Aquest contingut no podrà ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de cap altre procediment de difusió que no hagi estat expressament i prèviament autoritzat. ALSA GRUPO, SLU es reserva l'exercici de les accions judicials que li pertoquin davant d'aquells que vulnerin els drets de la seva titularitat abans esmentats.

8.- Modificacions.

ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a modificar aquest Avís Legal i Política de Privacitat per adaptar les novetats legislatives o jurisprudencials, així com pels canvis en l'actuació i l'estratègia empresarial d'ALSA i les seves societats vinculades, per la qual cosa en recomanem la lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. Això no obstant, les relacions establertes amb els usuaris, anteriors a la modificació d'aquest Avís Legal i Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment que l'usuari va accedir al lloc Web per al seu establiment.

ALSA GRUPO, SLU proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de Dades.

9.- Legislació i Fur aplicable.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Tenen competència per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents d'acord amb la legislació que sigui aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest document sigui declarada nul·la, es procedirà a retirar-la o substituir-la. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest document.