1. Responsable del tractament.

Les dades personals que ens facilitis seran objecte de tractament per l'entitat ALSA GRUPO, SLU, CIF B-82059478, C/ Josefa Valcárcel, 20, 28027, Madrid, adreça electrònica de contacte asesoria@alsa.es, dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades dpo@alsa.es, així com per LES EMPRESES que actuen com a Responsables del Tractament, quan calgui, en funció dels serveis contractats a través d’aquest web, de l’App o de qualssevol canals i mitjans digitals i/o en persona que hagis utilitzat per interactuar amb nosaltres.

Pel que fa a qualsevol qüestió relativa al tractament de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’ALSA mitjançant un correu electrònic a l'adreça de contacte dpo@alsa.es.

2. Tipologia de dades personals tractades.

En general, l'empresa tracta les dades personals que l'usuari facilita amb motiu de la contractació dels nostres serveis, i recopila les dades personals del comprador i/o les dades personals del viatger; ja sigui presencialment al nostre punt de venda físic o a través dels formularis de recollida de dades en línia, el centre d'atenció telefònica i/o qualssevol canals de venda habilitats per l'empresa.

No obstant això, en moltes ocasions, les dades personals dels nostres clients són facilitades per tercers com ara agències de viatges o altres persones físiques, les quals sol·liciten o contracten, en nom teu, els productes i/o serveis que oferim a través dels nostres diferents canals de venda.

Les categories de dades tractades són generalment identificatives, com ara nom, cognoms, DNI, data de naixement, gènere, correu electrònic, telèfon de contacte, dades de pagament, historial de compres, dades de registre d'inici de sessió com a usuari registrat, dades de pagament o de targeta o un compte PayPal per fer compres posteriors d’una manera ràpida, dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas que interactuïs amb nosaltres des del teu dispositiu mòbil). En casos molt particulars, i en funció de la finalitat i l’ús previst de les teves dades, es podran obtenir dades de característiques personals com en el cas de sol·licitar el servei d'assistència especial (PMR) o el menú especial en els nostres serveis prèmium; dades personals sensibles com en el cas de sol·licitar el descompte aplicable a les persones amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament; dades relatives a la condició de família nombrosa, tot això amb la finalitat de comprovar-ne la condició de beneficiari.

Les dades personals requerides en els nostres diferents canals de venda són necessàries per poder prestar-te el servei contractat i atendre't convenientment. En cas de no facilitar les dades que siguin requerides, l'empresa no podrà atendre la teva sol·licitud ja que les dades personals requerides són obligatòries per poder complir amb les nostres obligacions legals i/o contractuals.

En cas que interactuïs amb nosaltres a través de dispositius mòbils, tractarem les dades de connexió, geolocalització i navegació en els termes que estableix la present política de privacitat. Igualment, en el cas d'ús del nostre xat en línia o mitjançant les xarxes socials, registrarem la teva comunicació amb nosaltres.

3. Finalitats del tractament de les dades personals.

En general, la recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitats les que tot seguit es relacionen:

A) Sobre la base de la relació contractual:

i. Poder contactar amb l'usuari per enviar-li actualitzacions d'estat i comunicacions del servei de transport contractat.

ii. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències, reclamacions o suggeriments remesos.

iii. Gestionar les tasques bàsiques d'administració.

iv. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hàgiu tramès a través d'aquest mitjà.

v. Gestionar satisfactòriament la compra de bitllets, bons de transport i/o altres serveis contractats, inclosa la comprovació de la condició de beneficiari d'algun tipus de descompte.

vi. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de factures rebudes.

vii. Facilitar l’ús d’altres funcionalitats o serveis disponibles, como ara l’entreteniment a bord i l’accés i l’ús de la xarxa wifi dels nostres autobusos.

viii. Gestionar l'alta, modificació o baixa de la/les targeta/es de fidelització oferta/es per la companyia.

ix. Gestionar el pagament a través del Web o l'App, si tries la funcionalitat de desar les dades de la targeta per a futures compres.

B) Sobre la base d'una obligació legal:

i. Donar compliment a totes les obligacions legals que ens pertoquin, així com comunicar les teves dades personals als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i d'altres organismes amb competència en la matèria, quan així se'ns requereixi.

ii. Per tal de gestionar correctament situacions d'emergència, catàstrofes o casos de força major pot caldre que comuniquem les teves dades personals a organismes o entitats amb competència en la matèria.

iii. Contactar amb l'usuari per informar-lo, si escau, sobre traçabilitat de contacte en situacions de control d'epidèmies i la seva propagació. Les dades personals seran conservades durant 90 dies a comptar de la data del viatge i durant aquest període romandran a disposició de les autoritats sanitàries que les requereixin.

C) Sobre la base del consentiment de l'interessat:

i. Gestió integral del procés de registre, l'administració i gestió del teu compte d'usuari (fins i tot quan decideixes relacionar-te amb nosaltres a través del registre amb el teu perfil en xarxes socials com, per exemple, Facebook o Twitter).

ii. Mantenir-te informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils (missatges automàtics), bé per qualsevol altre mitjà que així s'hagi previst i facilitat, d'ofertes i descomptes personalitzats d'Alsa o dels nostres partners que poguessin ser del teu interès.

iii. Gestionar adequadament la teva participació en els concursos, sortejos i promocions que ofereixi Alsa.

T’informem que el consentiment atorgat per a cada tractament descrit pot ser revocat en qualsevol moment sense que la retirada del consentiment afecti la licitud del tractament fet amb anterioritat. Podràs revocar el consentiment mitjançant un correu electrònic a l’adreça asesoria@alsa.es i/o fent clic al botó "baixa" que s'incorpora a la mateixa comunicació comercial.

D) Sobre la base de l'interès legítim d'Alsa:

i. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències, reclamacions o suggeriments remesos.

ii. Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l'experiència del client en fer ús del web o de l'app.

iii. Anàlisis estadístiques de visites a la Web i comportaments dels seus Usuaris en aquesta. Aquests tractaments de dades es fan de manera agregada (això vol dir d’una manera que no t’identifiqui) o, si escau, pseudoanonimitzada.

iv. Gestionar adequadament la navegació a través d'aquest lloc web.

v. Realitzar tasques analítiques i estudis de mercat sobre els serveis contractats.

Aquests tractaments de dades es fan de manera agregada (això vol dir d’una manera que no t’identifiqui) o, si escau, pseudoanonimitzada.

vi. En el cas que ens hagis prestat el teu consentiment perquè ALSA tracti teves dades amb finalitats de màrqueting, promocionals i/o publicitàries, conservarem l'historial de compra i farem servir els detalls dels serveis que has comprat abans per suggerir-te altres serveis que creiem que també podrien interessar-te.

vi. Per tal de garantir l'ordre i la seguretat a bord dels nostres autobusos, la vostra imatge pot ser captada pels sistemes de videovigilància, embarcat en els nostres autobusos.

vii. Controlar, analitzar i gestionar situacions de risc, frau o incidències per tal de prevenir fraus potencials. Si considerem que l'operació pot ser fraudulenta, aquest tractament pot tenir com a conseqüència el bloqueig de la transacció.

viii. Dur a terme accions i enquestes de qualitat destinades a conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients i usuaris i detectar aquelles àrees en què podem millorar.

Considerem que tenim un interès legítim ja que el tractament d'aquestes dades resulta també beneficiós per a tu ja que ens permet poder atendre't adequadament, prestar-te un millor servei que s'adapti a les teves necessitats, expectatives i nivell de satisfacció com a client, així com en benefici i garantia de la seguretat en les operacions.

Respecte del tractament de les teves dades amb finalitats de màrqueting, promocionals o publicitàries, es facilitarà a l'interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, el procediment oportú, senzill i gratuït, perquè ens puguis donar lliurement el teu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment sense que la retirada del consentiment afecti la licitud del tractament realitzat amb anterioritat. Podràs revocar el consentiment mitjançant un correu electrònic a l’adreça asesoria@alsa.es i/o fent clic al botó "baixa" que s'incorpora a la mateixa comunicació comercial.

El tractament de dades amb finalitats de màrqueting, promocionals i/o publicitàries comporta l'anàlisi del teu perfil de client per determinar quines són les teves preferències i, per tant, quins poden ser els productes i serveis d'Alsa que més s'ajusten al teu perfil. Per a això utilitzarem informació que ens facilites segons el teu historial de compres i navegació. Considerem que tenim un interès legítim per fer una anàlisi de perfil de client amb la informació que tenim sobre tu (historial de compres, navegació, preferències, etc.) i les dades personals que ens has facilitat durant el procés de compra o registre a la web. Entenem que el tractament d'aquestes dades també resulta beneficiós per a l'usuari o el client atès que permet de millorar la teva experiència com a usuari i poder rebre informació dels productes i serveis d'Alsa que més s'ajustin a les teves preferències.

En relació amb l'enviament de publicitat, t’informem expressament que no prenem decisions automatitzades amb efectes sobre tu.

Hem fet una ponderació d'interessos i hem conclòs que l'empresa té un interès legítim en adaptar l'estratègia i l'oferta comercial d'Alsa a partir de la informació obtinguda de les transaccions que es fan en els diferents canals de venda, així com en obtenir informació que ens permeti conèixer el mercat en el qual actua Alsa i la seva evolució, tot això a fi i efecte d'organitzar els recursos de la manera més eficient possible en el procés de venda dels nostres serveis.

Les imatges que capten els nostres sistemes de videovigilància es tracten sobre la base del nostre interès legítim per salvaguardar la seguretat de les instal·lacions i les persones. Hem fet una ponderació d'interessos i hem determinat que tenim un interès legítim en la utilització de càmeres de videovigilància, per tal que el desenvolupament dels serveis de transport i l’activitat pròpia del negoci es dugui a terme en condicions de seguretat per a clients i empleats.

4. Legitimació.

Les bases jurídiques que en legitimen els tractaments indicats són l'execució del contracte de transport prèviament contractat, el consentiment de l'usuari, el compliment d'una obligació legal i l'interès legítim d'Alsa de conformitat amb el que s'exposa en el punt 5.3. L'anàlisi de ponderació d'interessos es concreta igualment en el punt 5.3.

5. Destinataris de les dades personals.

Els destinataris de la informació facilitada seran ALSA GRUPO, SLU i LES EMPRESES.

Les dades personals dels usuaris seran comunicades a l'empresa que presta el servei de transport contractat per l'usuari. Igualment, les teves dades personals podran ser comunicades a les empreses de transport col·laboradores d'Alsa quan el servei contractat sigui prestat per un tercer col·laborador. Aquesta comunicació resulta imprescindible per poder prestar-te el servei de transport contractat sobre la base de les nostres obligacions legals i contractuals.

Així mateix, les dades personals dels usuaris podran ser comunicades a l'entitat asseguradora amb la qual l'empresa de transport té contractada l'Assegurança Obligatòria de Viatges ("AOV"). Aquesta comunicació de dades personals és un requisit obligatori per a l'execució del contracte del qual l'usuari és part, així com per al compliment d'obligacions legals aplicables a l'empresa de transport.

En el cas que l'usuari contracti l'assegurança addicional de viatges, l'empresa haurà de comunicar les dades personals que calen per a la tramitació de l’esmentada assegurança addicional de viatges. Aquesta comunicació de dades personals és necessària per a l'execució del contracte del qual ets part.

Els destinataris de la informació subministrada es comprometen, en la utilització de les dades facilitades, a respectar-ne la confidencialitat i a fer-les servir d'acord amb les finalitats prèviament autoritzades.

No cedim les teves dades a tercers amb finalitats comercials i des d’Alsa només t'enviarem informació comercial on podrem oferir-te descomptes i avantatges tant d'Alsa com de les empreses amb les quals Alsa tingui concertats acords comercials, solament si has acceptat l'enviament de comunicacions comercials.

No es fan transferències internacionals de dades. Treballem amb proveïdors externs, com ara proveïdors de serveis tecnològics o proveïdors de serveis relacionats amb el màrqueting i la publicitat, als quals se'ls exigeix sempre que treballin amb els servidors ubicats a l'Espai Econòmic Europeu que garanteixen un nivell adequat de protecció en el tractament de dades. En el cas que treballem amb proveïdors externs que no ofereixen el mateix nivell de protecció pel fet d’estar ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu, se'ls exigeix que aportin garanties adequades i que, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, subscriguin les Normes Corporatives Vinculants (BCR) corresponents com a garantia de la gestió correcta de les teves dades personals, així com les Clàusules Contractuals Tipus adoptades per la Comissió Europea.

6. Drets dels interessats.

L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades quan siguin procedents, tot adreçant-se a ALSA GRUPO, SLU, mitjançant sol·licitud a la nostra adreça electrònica establerta a aquest efecte: asesoria@alsa.es, o a l’adreça postal: ALSA GRUPO, SLU, Dpto. Asesoría Jurídica, C/ Josefa Valcárcel, 20, 28027 Madrid, i adjuntar, en tot cas fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la vostra identitat i on s'especifiqui el dret que voleu exercir. Igualment, qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les dades que es duen a terme a l'empresa.

Qualsevol interessat podrà, en qualsevol moment posterior, en els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, revocar el consentiment prestat sense que la retirada del consentiment afecti la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.

L'interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i davant el Delegat de Protecció de Dades d'Alsa (dpo@alsa.es).

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a excloure dels serveis qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d'altres accions que corresponguin en dret. L'usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

7. Termini de conservació de les dades.

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura que ens calguin per tal de poder-les utilitzar segons la finalitat per a la qual es van recollir, i segons la base jurídica del seu tractament. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb l'usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals.

En aquests casos, mantindrem les dades degudament bloquejades, sense fer-ne cap ús, mentre aquestes puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa de reclamacions o se'n pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual en calgui la recuperació.

ALSA GRUPO, SLU complirà allò que disposa la normativa vigent quant al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o les finalitats per a les quals es va recollir, i aquesta serà bloquejada, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció de les responsabilitats esmentades. Un cop transcorreguts aquests terminis, la informació en qüestió serà definitivament eliminada per mitjà de mètodes segurs.

8. Informació que recollim de les visites al web.

Recopilem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten el nostre web, ja sigui perquè ens la faciliti l'usuari de manera activa o perquè estigui simplement navegant a la nostra pàgina web. La informació que recopilem inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que fa servir l'usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i l'hora d'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual accedeix l'usuari i també informació sobre com utilitzeu el nostre web.

Aquesta informació la fem servir per saber el temps de càrrega de la nostra web, com s'utilitza, el nombre de visites i el tipus d'informació que més consulta l'usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, a resoldre'ls i millorar el rendiment del nostre web, per tal de poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

En consideració a les finalitats esmentades, recollim dades d'ús i navegació a efectes estadístics i publicitaris, de control de l'ús de la nostra pàgina i de millora del coneixement sobre els interessos de l'usuari.

Igualment, les nostres Apps poden disposar d'una eina de geolocalització la principal finalitat de la qual és conèixer la teva ubicació si així ens ho has permès. El fet de tenir activada la funció de geolocalització del dispositiu mòbil et permet beneficiar-te de totes les funcionalitats de les aplicacions. Si no tens activada la geolocalització, t'informarem i et demanarem permís prèviament mitjançant una notificació.

9. Tractament de dades recollides a les Xarxes Socials.

Si et registres com a usuari mitjançant perfils socials, l'empresa tractarà determinada informació associada a la teva persona. Si no estàs d'acord amb el tractament del tipus de dades que recopilarem no has de continuar el procés de registre amb el teu perfil social i pots optar per registrar-te per la via tradicional tot emplenant el formulari previst a aquest efecte.

Les dades del teu perfil social que decideixis compartir amb Alsa seran tractades a més amb la finalitat d'enriquir les nostres bases de dades i elaborar/depurar perfils comercials per així tenir un coneixement millor i més detallat des d'un punt de vista comercial dels usuaris individuals i com a conjunt (necessitats, gustos, preferències, etc.) per tal de poder dissenyar, planificar i personalitzar els nostres productes i serveis i les nostres accions comercials i de màrqueting.

No obstant això, t’informem que no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil comercial.

Si en el procés de registre ho acceptes expressament, les teves dades s'utilitzaran per enviar-te comunicacions comercials personalitzades, tal com t'expliquem en la present Política de Privacitat.

Les categories de dades que Alsa obtindrà i tractarà quan et registris com a usuari mitjançant el perfil social són les següents:

  • Dades del "Perfil públic" (aquesta categoria de dades és obligatòria): informació que vas proporcionar a la xarxa social amb la qual vols registrar-te al nostre web quan vas completar el teu perfil social i, en concret, aquest apartat. Inclou: el nom i cognoms, sexe, identificador de l’usuari a la xarxa social (ID-número de compte), foto del perfil, foto de portada i xarxes, rang d'edat, idioma i país.
  • Altres dades del perfil social que hagis decidit compartir amb Alsa, per exemple, altres dades de contacte, imatges, característiques personals, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls d'ocupació, etc.
  • Dades generades per l'ús de la xarxa social que hagis decidit compartir amb Alsa (per exemple, likes i comentaris).
  • Adreça electrònica (obligatòria).

Les dades personals marcades com a obligatòries necessàriament hauran de ser facilitades per poder completar el registre amb el teu perfil social. Si no estàs d'acord amb el això, no has de continuar el procés de registre amb el teu perfil social i pots optar per registrar-te al nostre web per la via tradicional tot emplenant el formulari previst a aquest efecte.

Així mateix, t'informem que també fem servir eines de màrqueting de Facebook i Instagram quan comercialitzem els nostres productes i serveis. Fem servir adreces electròniques de clients que han acceptat rebre comunicacions comercials per trobar persones similars a la base d'usuaris de Facebook i Instagram i adreçar a aquests nous usuaris campanyes a la plataforma de Facebook i Instagram. També fem servir els paràmetres oferts per Facebook i Instagram per crear audiències per a campanyes de màrqueting basades en dades d'usuaris d'aquestes xarxes socials. Facebook i Instagram ofereixen possibilitats perquè controlis els anuncis que hi veus a la plataforma. Pots configurar les teves preferències d'anuncis a Facebook i Instagram. Les dades recopilades i tractades per Facebook i Instagram es regeixen per les polítiques de privacitat corresponents que sempre has de consultar.

10. Menors d'edat.

Els tractament de les dades dels menors de 14 anys requerirà el consentiment dels pares o tutors. Els menors de 14 anys no hauran d'enviar cap informació personal sense el consentiment del pare o tutor. ALSA GRUPO, SLU no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.

11. Mesures de seguretat.

ALSA GRUPO, SLU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, en funció del tipus d'informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al teu abast per tal d'evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. ALSA GRUPO, SLU garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envies per Internet. Per a això, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet el xifrat de la informació que ens envies, tot evitant-ne la lectura fins i tot si aquesta és interceptada inadequadament. El servidor d'Alsa està certificat, de manera que el teu navegador pot confirmar-ne la identitat abans que s'enviï cap transmissió. Aquest certificat garanteix la identitat de l'ordinador de destinació al qual s'estan enviant les teves dades. Pots reconèixer que la seguretat SSL està operativa mitjançant l'aparició de la icona d'un cadenat a la part inferior de la majoria dels navegadors. Si prems aquesta icona apareixerà el certificat associat amb la connexió de seguretat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

12. Cookies.

L'accés a aquest web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui fer servir. Aquesta informació et permet d'identificar-te com un usuari concret i desar les teves preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visitis.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o que vulguin ser informats abans que aquestes s'emmagatzemin a l'ordinador, poden configurar el navegador a aquest efecte. Per a més informació, consulteu la nostra "Política de Cookies".