ELS NOSTRES COMPROMISOS AMB ELS GRUPS D'INTERÈS

Política de Sostenibilitat d'ALSA

Els qui treballem a ALSA ens esforcem constantment per assolir l'excel·lència en tot allò que fem. Progressar en el camí vers l'excel·lència significa complir amb els compromisos que adquirim amb tots els grups d'interès que conflueixen en la nostra activitat empresarial.

Els principis que regeixen la nostra política de sostenibilitat es resumeixen en:

Els nostres Compromisos

...amb els nostres Accionistes i Inversors

 • Assegurem el bon govern i la sostenibilitat d'ALSA, tot promovent la creació de valor i el compliment de les previsions financeres.
 • Coneixem i donem resposta als requisits dels nostres accionistes i inversors, mitjançant l’acord i la concreció dels nostres objectius de rendibilitat i creixement a curt, mitjà i llarg termini, sempre en consonància amb els nostres valors.
 • Promovem la transparència i l'ús d'informació pertinent, fiable i precisa.

...amb la nostra Direcció

 • Assegurem la implicació de tothom per al bon govern de la companyia, tot garantint el compliment dels objectius definits i mantenint la coherència amb els nostres valors i l'estil de lideratge definit per ALSA "líders com a mentors”.
 • Promovem la transparència i l'ús d'informació pertinent, fiable i precisa.

...amb Administracions i Reguladors

 • Assegurem la impecable execució dels contractes amb els nivells de seguretat i qualitat acordats, tot garantint la continuïtat del servei prestat i el compliment de la legislació vigent.
 • Treballem dins dels nostres marcs contractuals per garantir l'accés a la mobilitat i el servei a totes les persones, al marge de la seva capacitat d'accés i/o mobilitat.
 • Promovem la transparència i l'ús d'informació pertinent, fiable i precisa sobre el funcionament dels serveis.
 • Desenvolupem la Responsabilitat Social com a base de les relacions de la comunitat.

...amb els nostres Clients

 • Posem el client al centre de tot allò que fem, i treballem sense descans per satisfer les seves expectatives.
 • Únicament fem allò que és segur, i tenim tolerància zero davant de qualsevol comportament que posi en risc la seva seguretat.
 • Oferim serveis i solucions de mobilitat innovadores que aporten valor als seus usuaris i a la societat en general, en termes de seguretat, qualitat, regularitat, fiabilitat, facilitat d'ús, personalització i preu.
 • Ens comprometem amb la generació d'experiències positives amb els nostres clients, tot establint-hi relacions de llarg termini mitjançant el diàleg, la confiança mútua i amb el manteniment d’una aposta decidida per la innovació, per tal de garantir uns serveis i unes solucions que satisfacin plenament els seus requisits.

...amb nostres Empleats actuals, passats i futurs, així com les seves Famílies

 • Ens comprometem a desenvolupar el talent, a recompensar el treball excel·lent i a tractar amb respecte tots els empleats.
 • Conscients que són les persones les qui asseguren el nostre èxit, promovem l'orgull de pertinença a ALSA sobre la base del desenvolupament responsable dels sistemes de selecció, integració, desenvolupament, participació, reconeixement, promoció i retribució dels nostres empleats.
 • El respecte als drets humans i a la dignitat de la persona són principis essencials en la nostra activitat, i per això ens comprometem amb els nostres empleats (passats, presents i futurs) i les seves famílies a proporcionar un entorn de treball estable, segur i saludable, per tal de facilitar un balanç equilibrat entre la vida professional i personal.
 • Promovem uns sistemes de formació i desenvolupament del talent, i garantim la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per cap causa, tot promovent la contractació de persones discapacitades i/o en risc d'exclusió social.
 • Tot això contribueix al fet que atraguem i retinguem els millors professionals, persones capaces d'aprendre, tenir iniciativa, aportar valor, comportar-se de manera íntegra, treballar en equip, actuar com a líders en la seva parcel·la de responsabilitat i comprometre’s amb els objectius d'ALSA.

...amb Proveïdors, Subministradors i Aliats

 • Mantenir un diàleg obert, fluid, honest i transparent amb els nostres proveïdors, subministradors i aliats és la base del nostre compromís.
 • N’identifiquem les expectatives i necessitats per crear relacions sòlides a llarg termini, i per assegurar el compliment dels acords establerts.
 • Fomentem el treball en equip amb ells per tal d’assegurar que s'alineïn amb la nostra política de sostenibilitat, amb la millora de la cadena de subministrament i amb la satisfacció dels nostres clients.

...amb l'Entorn Social i el Medi Ambient

 • L'ètica, la responsabilitat, el diàleg i la transparència són principis fonamentals per a nosaltres.
 • A ALSA som conscients que la nostra capacitat per crear valor sostenible per a la societat té el seu nucli fonamental en tota la cadena de creació de valor de la qual formem part.
 • El nostre compromís social està basat en el diàleg, de manera que identifiquem i satisfem les necessitats de les comunitats de les quals formem part com a ciutadans corporatius i, més enllà de l'acompliment de la legislació vigent, ens comprometem a actuar activament en les comunitats en què prestem els nostres serveis per contribuir de manera responsable al seu desenvolupament econòmic, social, cultural i mediambiental, tot promovent la col·laboració amb tots els agents socials.
 • Considerem el diàleg amb els Agents Socials i les Representacions Sindicals com un factor molt important del desenvolupament de les relacions laborals de l'Empresa.
 • A ALSA ens comprometem activament a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les nostres activitats sobre la base d’una utilització racional dels recursos, i la valoració de l'impacte mediambiental és una variable fonamental en la presa de decisions.

...amb els Generadors d’Opinió

 • Promovem la transparència, la col·laboració activa i la facilitació d'informació pertinent, fiable i precisa sobre l'activitat de la companyia.

...amb el Sector Empresarial

 • ALSA considera la lliure competència i la col·laboració activa amb altres organitzacions i institucions elements essencials per al desenvolupament i la prosperitat de país.
 • El compliment estricte de les lleis de defensa de la competència, l'intercanvi de bones pràctiques, la integritat i l'ètica regeixen les nostres actuacions en el sector empresarial. A més, garantim el tractament adequat de les relacions amb socis mercantils i terceres parts, dels conflictes d'interessos i de l'intercanvi d'informació.