CONDICIONS DE COMPRA

1.- RESPONSABILITAT

La responsabilitat del transportista incumbeix l’empresa que realitza efectivament el servei. L’empresa transportista no ha de respondre dels incompliments que no li siguin directament imputables, ni dels produïts per cas fortuït, força major o per atendre exigències legals o administratives. De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d’enllaç dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens. A Líneas Internacionales, la responsabilitat que pugui tenir lloc incumbeix l’empresa que realitza el transport, d’acord amb les Lleis i Tribunals del seu país, i és responsabilitat exclusiva del viatger anar proveït dels documents necessaris per al pas de frontera i realització del viatge.

Els viatgers dels serveis de transport on el punt d'embarcament o desembarcament estigui situat en el territori d'un Estat membre de la Unió Europea els resulta d'aplicació, en funció de la distància del trajecte a efectuar, els següents Drets del Passatger que es poden consultar en el Reglament 181/2011.

Serveis per a passatgers amb necessitats especials

ALSA disposa de serveis i instal•lacions, tant als autobusos com a les estacions, per atendre persones amb necessitats especials: viatgers amb discapacitat, persones d'edat avançada o amb mobilitat reduïda.

Consulteu condicions en l'apartat d'Accessibilitat i necessitats especials de la nostra web.

2. VENDA DE BITLLETS

L’empresa realitza la venda de bitllets als punts o establiments habilitats a aquest efecte, on es poden obtenir els bitllets i sol·licitar els descomptes corresponents segons les condicions de la concessió. Per afavorir l’adquisició del bitllet es disposa, a més, de mitjans alternatius de venda, a través d’agències de viatges, Internet, telèfon, màquines d’autovenda, etc., en què les condicions són específiques per a cada mitjà.

La utilització indeguda de la web per a usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats, si es demostra que s’ha obrat de mala fe, amb culpa o per negligència.

Per realitzar la compra a través d’Internet s’han de completar cadascun dels passos establerts a la web, la compra només es considera finalitzada un cop introduïdes les dades financeres i premut el botó ‘Pagar’, en aquell moment es produeix el càrrec corresponent a la targeta i s’emet el bitllet. En els trajectes internacionals, només és possible l’adquisició de bitllets amb un mínim de 24 hores d’antelació a la data de viatge.

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al de places autoritzades, fet que significa que tots els menors computen a l’efecte de nombre de viatgers transportats (Reial decret 965/2006) i, en conseqüència, tots han de tenir bitllet, sense distinció d’edat.

Procediment de transport de menors sense acompanyant

Els nens menors de 4 anys han de viatjar sempre acompanyats d’adults. No s’admet, en cap servei, menors de 4 anys sense la companyia d’un adult.

A partir dels 4 anys complerts, s’admet el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular d’ús general sota les condicions detallades a continuació:

 • ALSA recomana als seus viatgers i assumeix la responsabilitat del transport de menors sense acompanyant quan es realitza en els serveis de classe (Supra+ o Premium), ja que aquesta mena de serveis disposen de personal auxiliar que pot supervisar que el viatge es desenvolupi amb normalitat fins al lloc de destí (Servei de Cangur).
 • En la resta de serveis, els nens amb edats compreses entre els 4 i els 12 anys només podran viatjar sense acompanyant si els pares o tutors expedeixen l’autorització corresponent perquè el menor pugui viatjar sol (sempre sota la responsabilitat del pare o tutor) i de conformitat amb les especificacions següents:
  • En embarcar, el menor, juntament amb el bitllet, ha de portar el Document d’Autorització signat pels seus pares o tutors i segellat per ALSA.
  • El Document d’Autorització, que es pot descarregar des d’aquesta secció (a continuació) o sol·licitar en qualsevol punt de venda, ha de ser emplenat i signat pels pares o tutors per duplicat abans del viatge, i s’han de lliurar les dues còpies en un punt de venda d’ALSA perquè les segellin. Aquests documents no tenen validesa sense el segell d’ALSA corresponent.
  • Existeixen dos tipus d’autoritzacions:
 • En cas d’impossibilitat d’accedir a un punt de venda, informeu-vos a través del personal de conducció d’ALSA o en qualsevol dels nostres punts de venda i/o canals d’atenció i informació al públic.
 • En el cas de serveis de classe amb personal auxiliar (SUPRA+ o PREMIUM), els clients poden sol·licitar el Servei de Cangur per a nens majors de 4 anys que viatgin sense acompanyant. Si no sol·liciten aquest Servei, els nens entre 4 i 12 anys només poden viatjar sols si els pares/tutors expedeixen l’autorització per al transport del menor segons el que es disposa en la condició 3.1.3.

Requisits per al Servei de Cangur per a menors sense acompanyant en serveis Supra+ o Premium:

A causa de les característiques especials d’aquests viatgers, i per motius de seguretat, poden viatjar sense acompanyant sempre que compleixin inexcusablement els requisits següents:

 • Tenir entre 4 i 12 anys complerts.
 • Portar el bitllet juntament amb el duplicat del “Document de sol·licitud del Servei de Cangur” (descarrega sol·licitud del Servei de Cangur en pdf 31kb) degudament emplenat i signat pels pares/tutors i segellat per ALSA.
 • En el moment de l’embarcament, els pares/tutors que lliurin el menor en origen han d’identificar-se (DNI, passaport, NIE o carnet de conduir).
 • S’ha de mostrar un document identificatiu del menor (DNI, passaport, NIE, o, quan no se’n tingui, Llibre de Família o fotocòpia d’aquest).
 • Un cop al destí, els responsables de la recollida designats en el “Document de Sol·licitud del Servei de Cangur” també han d’identificar-se (DNI, passaport, NIE o permís de conduir).
 • El “Document de sol·licitud del servei de cangur”, que es pot descarregar des d’aquesta secció (descarrega sol·licitud del Servei de Cangur en pdf 31 kb) o sol·licitar en qualsevol punt de venda ha de ser emplenat i signat pels pares o tutors per duplicat abans del viatge, i s’han de lliurar les dues còpies en un punt de venda d’ALSA perquè les segellin. Aquest document no té validesa sense el segell d’ALSA corresponent.
  Per a més informació sobre operativa del Servei de Cangur abans o durant el viatge, en el procés d’embarcament, o en el moment de lliurament del menor i actuació davant de possibles incidències, dirigiu-vos a qualsevol dels nostres punts de venda i/o canals d’atenció i informació al públic.

Forma d’accés a l’autobús:

En trajectes nacionals: podeu accedir a l’autobús directament sense passar pel punt de venda, presentant-vos a l’embarcament 10 minuts abans de la sortida, mostreu al conductor el DNI o PASSAPORT juntament amb una d’aquestes opcions:

 • El bitllet electrònic que heu imprès per la web.
 • El localitzador o bitllet que heu apuntat durant la compra per la web.
 • L’SMS amb les dades del bitllet.

En trajectes internacionals: podeu accedir a l’autobús directament, sense passar pel punt de venda, presentant al conductor el bitllet imprès específic internacional emès per la pàgina web juntament amb el DNI o PASSAPORT, amb les condicions següents:

 • El passatger s’ha de presentar com a mínim 1 hora abans de la sortida si la sortida es produeix fora d’Espanya i ha d’anunciar la seva presència al punt d’embarcament.
 • Per a sortides internacionals des d’Espanya, el passatger s’ha de presentar com a mínim 30 minuts abans de la sortida al punt d’embarcament.
 • La línia internacional Espanya-França-Suïssa-Polònia compta amb un transbordament a Barcelona, motiu pel qual el viatger s’ha de presentar almenys amb 36 hores d’antelació al punt de venda Alsa de l’origen del seu viatge per obtenir el bitllet gratuït fins a Barcelona. Per a orígens a Barcelona o posteriors no cal sol·licitar el bitllet de transbord esmentat.
 • En trajectes internacionals els menors de 16 anys han de viatjar acompanyats d’un adult legalment autoritzat. Els joves amb edats compreses entre 16 i 18 anys necessiten passaport i autorització policial per viatjar.

Necessitat de viatjar acompanyat

Sempre que un viatger necessiti acompanyant, aquest haurà de ser una persona major de 16 anys.

Viatgers en cadira de rodes

Els viatgers en cadira de rodes tenen a la seva disposició places especials (PMRCR) per viatjar asseguts a la seva pròpia cadira de rodes. Aquestes places tenen el mateix cost que la resta de places del vehicle. No es pot seleccionar el seient perquè els seients per a persones que viatgen en cadira de rodes ja estan predeterminats al bus.

Si el viatger desitja viatjar en una butaca convencional del bus, pot portar la seva cadira al maleter sense cap cost addicional. En aquest cas, ha de ser capaç de pujar al vehicle i acomodar-se a la butaca de manera autònoma o bé portar un acompanyant que l'ajudi a fer-ho. Pot seleccionar el seient que estigui disponible en el moment de la reserva.

ALSA recomana als viatgers amb les necessitats especials que s'indiquen a continuació que viatgin amb un company que pugui atendre aquestes necessitats:

 • Viatger que necessita assistència especial per comunicar-se.
 • Viatger que no comprèn indicacions del personal de bord que afectin la seguretat.
 • Viatger que necessita ajuda especial per menjar o beure durant el viatge.
 • Viatger que necessita anar al bany durant el viatge.

3.- PREU DELS BITLLETS

L’import total dels bitllets comprats per Internet inclou el preu del bitllet segons les tarifes vigents a la concessió, més IVA (10%), més la quantitat addicional expressada en concepte de cost de gestió a través d’aquest canal de venda. Tenint en compte que els bitllets d’anada i tornada es consideren un de sol, el càrrec de gestió s’aplica a cada bitllet a efectes d’aquest cost. En cas d’anul·lació del bitllet, no s’efectua la devolució del cost de gestió. L’euro és l’única moneda utilitzada a totes les transaccions realitzades a www.alsa.es i a les aplicacions mòbils d’ALSA.

No s’aplica el cost de gestió als clients que es registrin com a clients ALSAPLUS+ o facin constar aquesta condició de Client ALSAPLUS+ en comprar els bitllets per Internet.

Suplement per canvi de seient:

 • Els seients preassignats pel sistema de vendes no tindran cap cost addicional.
 • En alguns serveis i per a determinades tarifes promocionades pot aplicar-se un suplement en cas que el viatger canviï el seient preassignat.
 • L'import del suplement és variable i dependrà del tipus de tarifa, l'autobús, el seient triat, el canal de compra o l'horari del servei.
 • El suplement s'aplica de manera individual a cada viatger i en cap cas no comportarà que se superi la tarifa màxima fixada per l'administració competent de transport.

 

4. CAMPANYES I PROMOCIONS ESPECIALS

Les campanyes especials de promoció de determinats bitllets que programi l’empresa estan sotmeses a unes condicions particulars a disposició dels viatgers, almenys, al punt de venda i a la web. Aquestes condicions prevalen sobre qualsevol altra condició.

DESCOMPTES A LA WEB

Els descomptes disponibles varien en funció de cada concessió o línia.

Les condicions d’anul·lació i canvi dels bitllets amb descompte són exactament les mateixes que per a la resta de bitllets. De tota manera, en determinades promocions hi ha limitacions específiques sobre anul·lació i canvi, així que us recordem que heu de consultar les condicions de la promoció abans d’adquirir el bitllet i que la vostra acceptació implica coneixement per part vostra.

Per a l’aplicació dels descomptes als quals tingui dret el viatger per les seves condicions personals (edat, col·lectius subjectes a conveni…) és imprescindible que el viatger disposi i exhibeixi en el moment de la compra el document vigent que acrediti que és el beneficiari d’aquest descompte. Igualment, en accedir a l’autobús, el viatger ha de mostrar el document esmentat al personal d’ALSA. En cas d’incomplir aquest requisit, el personal de conducció té l’obligació d’impedir la utilització del bitllet i en cap cas es pot abonar la diferència econòmica entre el bitllet a tarifa normal i el bitllet promocionat, de manera que cal adquirir un altre bitllet complet si es vol viatjar.

En les línies internacionals no hi ha descomptes de manera general i cal cenyir-se a les condicions específiques de cada servei internacional en cada moment.

Descomptes per Família Nombrosa

Hi ha 2 categories de Família Nombrosa:

 • Família nombrosa general: Dóna dret a beneficiar-se d’un descompte del 20% en el bitllet.
 • Família nombrosa especial: Dóna dret a beneficiar-se d’un descompte del 50% en el bitllet.

Ambdós descomptes de Família Nombrosa són acumulables amb qualsevol promoció o oferta aplicable per ALSA. També poden ser acumulables a altres tipus de descomptes compatibles.

Els descomptes de Família Nombrosa no són compatibles entre ells i només es poden acumular a una promoció o a un descompte a la vegada.

En el cas concret de les Famílies Nombroses cal presentar en la compra el DNI o passaport juntament amb el llibre de família o fotocòpia compulsada d’aquest. A més, cal que la data de vigència estigui actualitzada al moment d’accedir a l’autobús.

 

5.- MITJANS DE PAGAMENT

El pagament amb targeta financera de crèdit o dèbit (American Express, Visa,4B, Maestro i Mastercard), PayPal, ALSAPLUS+ moneder i el sistema de pagament a través dels operadors mòbils habilitats a aquest efecte i suportat sota la plataforma operada per Cashlog, S.L. (“pagament contra la factura telefònica mòbil”) són els únics mitjans de pagament acceptats a www.alsa.es.

Els bitllets adquirits amb el mitjà de pagament Cashlog, S.L. (“pagament contra la factura telefònica mòbil”) només es poden reemborsar a través del mateix mitjà de pagament, i no es pot realitzar reemborsament en efectiu o en targeta financera en cap cas.

Les vendes realitzades a través de PayPal i amb targeta financera les comercialitza l’empresa Servicios del Principado S.A. (NIF: A33088220) i pertanyent al Grup ALSA.

 

6.- EQUIPATGES

El viatger té dret a transportar gratuïtament fins a 30 kg d’equipatge, excepte allò que es disposa específicament per a línies internacionals (25 kg). En cas que es facturi, cal lliurar el resguard corresponent. En cas de pèrdua o deteriorament de l’equipatge transportat, és convenient, sense perjudici del que s’indica en la Condició 10, efectuar la reclamació immediatament a l’arribada, mostrant el bitllet i el resguard de facturació, si s’escau. Aquest suplement no s'aplicarà en aquells casos en què hi hagi una obligació de gratuïtat a la comunitat autònoma corresponent.

La responsabilitat pels danys o pèrdues que pateixin els equipatges transportats es determina, limita i quantifica de conformitat amb allò que es regula a aquest efecte a la Llei 1/1987, de 30 de juliol d’Ordenació dels Transports Terrestres i pel Reglament (UE) núm. 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els Drets dels viatgers d’autobús i autocar, d’acord amb la seva redacció vigent i d’aplicació en cada moment.

Condicions especials per al transport de bicicletes, taules de surf o esquís: El transport de bicicletes, planxes de surf o esquís comporta un suplement sobre el preu del bitllet de 5 € en els serveis de curt recorregut i de 10 € en els de llarg recorregut. En els serveis internacionals, únicament es permet el transport de bicicletes en la línia Espanya-Marroc i Espanya-Portugal, però cal reservar i pagar-ne l’import prèviament. Atesa la limitació de l’espai disponible, s’admeten un total de quatre unitats, entre bicicletes i planxes de surf, per vehicle (una per bitllet). Aquestes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys a altres equipatges o paquets, i és obligatori que estiguin embalades en algun tipus de caixa o bossa preparada per al seu transport. Si no hi ha espai per a més bicicletes en l’horari escollit, la casella de selecció de viatge amb bicicleta no estarà disponible. Un cop adquirit el bitllet, el viatger s’ha de presentar a l’embarcament amb la bicicleta/planxa de surf, amb una antelació mínima de 15 minuts a la sortida.

Condicions especials per al transport de mascotes en línies regulars nacionals. La llei prohibeix el transport de qualsevol tipus d’animal, excepte gossos pigall, a l’habitacle dels viatgers. De conformitat amb el que s’exposa, s’admet un màxim d’una (1) mascota per servei, que ha de viatjar a la bodega del vehicle. El transport es limita a animals de companyia petits, com ara gossos, gats, fures, aus (no de corral), etc., el pes dels quals no excedeixi 10 kg. L’animal ha de viatjar a la bodega sempre dins d’una gàbia (cistella de transport o un altre tipus d’element tancat i segur), proporcionada pel viatger. La gàbia o cistella de transport ha de disposar d’un fons impermeable que contingui els residus. Amb caràcter general, el transport d’aquests animals es realitza sota la responsabilitat total del propietari, que ha de viatjar necessàriament en el mateix servei que l’animal. El viatger s’ha de presentar a l’embarcament acompanyat de l’animal amb una antelació de 15 minuts, ha de col·locar personalment l’animal a la gàbia a l’autocar, segons les indicacions del conductor. L’animal ha d’estar en bones condicions físiques, higièniques i anímiques per al trasllat, i no és obligatori, tot i que es recomana, l’ús del morrió. L’embarcament i desembarcament de l’animal l’ha de realitzar el propietari, intentant que no hi hagi persones a prop per evitar circumstàncies incòmodes o perilloses que puguin afectar la resta dels viatgers. El cost del transport és del 50% del preu del bitllet i s’abona com a suplement abans del viatge.

Transport d'equipatges i elements d'ajuda a la mobilitat

 • A les places PMRCR es poden transportar només cadires de rodes amb unes mesures que no excedeixin les establertes segons la mesura vigent: llarg i ample 1200X700 cm, alt 1090 cm. El pes màxim de la cadira de rodes, incloent-hi l'ocupant, ve marcat per la capacitat màxima de la plataforma elevadora (aprox. 300 kg, si bé ve indicat en les instruccions d'aquesta.
 • Els viatgers poden pujar a bord bastons i crosses, sempre que puguin col•locar-los sense posar en perill la seguretat dels viatgers.
 • La resta d'elements d'ajuda a la mobilitat han de viatjar a la bodega, com a equipatge. S'admet qualsevol tipus d'element d'ajuda a la mobilitat, de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents: Llarg i ample: 140x70 cm. Alt: 100 cm. En aquest cas, recomanem al viatger la utilització de fundes per protegir l'element i l'equipatge d'altres viatgers.
 • En cas que calgui transportar algun d'aquests elements, el viatger s'ha de presentar a la porta d'embarcament, amb el seu equipatge prèviament preparat segons el que s'ha esmentat abans, amb una antelació mínima de 15 minuts a l'inici del viatge
 • El transport de qualsevol d'aquests elements d'ajuda a la mobilitat és completament gratuït.

7. CANVI DE BITLLETS

Per a bitllets nacionals i internacionals:

El canvi de la data o hora del viatge només és possible si se sol·licita almenys dues hores abans de l’inici del servei i està condicionat a l’existència de places disponibles a la nova data o hora sol·licitada.

Els bitllets adquirits a través del servei d’informació i venda 902 422242 i la pàgina web www.alsa.es es poden canviar pels mateixos canals en què s’han adquirit, sempre que els bitllets no s’hagin emès. Si la venda s’ha realitzat mitjançant l’aplicació mòbil d’ALSA, el canvi s’ha de fer pel canal de venda telefònic 902 422242 o mitjançant la web d’ALSA.

Només per a bitllets nacionals:

S’admet, sense despeses, un sol canvi per bitllet quan se sol·liciti amb almenys 48 hores d’antelació a la data del servei. S’aplica un recàrrec addicional del 10% del preu del bitllet per a aquells canvis que se sol·licitin amb una antelació de 24 a 48 hores. En cas que el canvi se sol·liciti amb menys de 24 hores d’antelació, s’aplica un recàrrec del 15% sobre el preu del bitllet.

S’aplica un recàrrec del 20% en el segon canvi de bitllet i successius quan se sol·liciten amb més de 24 hores d’antelació. En cas que aquests canvis se sol·licitin amb menys de 24 hores d’antelació, el recàrrec és del 30% sobre el preu del bitllet.

Només per a bitllets regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria:

Els bitllets de curt recorregut i regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria, comprats a la pàgina web oa les apps mòbils, no admeten canvi ni anul·lació sota cap circumstància causa de les característiques particulars del tipus de servei ia l'absència de restricció a la antelació de compra.

Només per a bitllets internacionals:

Els canvis de bitllets internacionals no comporten recàrrec.

8. ANUL·LACIÓ DE BITLLETS

Per a bitllets nacionals i internacionals:

L’anul·lació de bitllets només és possible si se sol·licita almenys 2 hores abans de l’inici del servei, i el viatger s’ha de presentar als punts o als establiments de venda de l’empresa. Els bitllets adquirits a través del servei d’informació i venda 902 422242, la pàgina web www.alsa.es i des de l’aplicació mòbil poden anul·lar pels mateixos canals en què s’han adquirit, sempre que els bitllets no s’hagin emès.

Els bitllets adquirits amb el mitjà de pagament Cashlog, S.L. (“pagament contra la factura telefònica mòbil”) només es poden reemborsar a través del mateix mitjà de pagament, i no es pot realitzar reemborsament en efectiu o en targeta financera en cap cas.

En cas d’anul·lació, l’empresa ha de retornar al viatger l’import íntegre del bitllet si se sol·licita amb almenys 48 hores d’antelació a la sortida del servei. Si l’anul·lació se sol·licita amb una antelació d’entre 48 i 24 hores, l’empresa ha de retornar l’import del bitllet i en deduirà un 20%. En cas que l’anul·lació se sol·liciti amb menys de 24 hores d’antelació, la deducció aplicable serà del 30% de l’import del bitllet.

Els bitllets abonats amb targeta financera només es podran anul·lar contra la targeta amb què es va efectuar la compra.

La no-presentació del viatger al lloc i en el moment de la sortida comporta la pèrdua del viatge i no dóna dret al canvi del bitllet o a la devolució del seu import.

No s’apliquen despeses d’anul·lació als clients titulars de la targeta Bus Plus.

Només per a bitllets nacionals:

En cas de bitllets que ja s’han canviat prèviament, s’aplica un 20% de deducció de l’import quan se sol·liciti amb més de 48 hores d’antelació. Per a aquest tipus de bitllets, les despeses d’anul·lació són del 30% quan se sol·liciti amb una antelació d’entre 48 i 24 hores i d’un 40% de l’import quan es faci amb menys de 24 hores d’antelació respecte a l’inici del servei.

Només per a bitllets regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria:

Els bitllets de curt recorregut i regionals de les zones d'Astúries i Cantàbria, comprats a la pàgina web oa les apps mòbils, no admeten canvi ni anul·lació sota cap circumstància causa de les característiques particulars del tipus de servei ia l'absència de restricció a la antelació de compra.

DRET DE DESISTIMENT

És la facultat que té l'usuari de deixar sense efecte un contracte en determinats casos sense necessitat de justificar la seva decisió ni assumir cap penalització. De conformitat amb l'article 93 k) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris la regulació de les vendes a distància (a excepció de l'article 98.2) no resulta d'aplicació als contractes de servei de transport de passatgers. Pel que en les reserves de serveis de transport de persones no és aplicable el dret de desistiment. D'aquesta manera, en el cas que l'usuari manifesti la seva voluntat de cancel·lar els bitllets contractats li seran d'aplicació les condicions de cancel·lació de l'empresa operadora de transport de què es tracti.

 

9. BITLLETS D’ANADA I TORNADA

Si al bitllet d’anada i tornada no hi figuren consignats el dia, l’hora, el seient i el vehicle relatius a la tornada (bitllet open), el viatger ha de presentar-se a l’oficina de vendes corresponent de l’empresa amb la major antelació possible (mínim 2 dies si es tracta de línies internacionals), per confirmar la tornada. La confirmació queda condicionada a l’existència de places disponibles a la data i vehicle sol·licitat. Sense perjudici del que preveu el paràgraf següent, la confirmació de la tornada no comporta cap despesa. La validesa del bitllet open de Llarg Recorregut és de sis mesos des de la data de la seva emissió. En els serveis regionals la validesa dels bitllets d’anada i tornada s’estableix en 7 dies naturals (a comptar des de la data de realització del trajecte d’anada). En els bitllets comprats per Internet la tornada es pot tancar directament a la pàgina web.

Els bitllets nacionals open amb un trajecte igual o superior a 150 quilòmetres i un preu (anada sense descomptes i impostos inclosos) igual o superior a 10 € estan subjectes, en el moment de la compra, al pagament addicional d’1,40 €. Durant el procés de compra s’informa el viatger a aquest efecte. No s’aplica l’import esmentat als membres ALSAPLUS+.

10.- TITULARITAT DEL BITLLET

Els bitllets adquirits per Internet són nominatius. Per a la seva utilització es requereix la comprovació del DNI o PASSAPORT del viatger i que aquesta dada correspongui amb el número de DNI o PASSAPORT reflectit al bitllet.

En els bitllets adquirits per Internet per a menors d’edat que no tinguin DNI, cal reflectir el DNI de la persona que acompanya el menor a l’apartat de la web reservat per fer-ho.

La falta de correspondència entre aquestes dades suposa la invalidesa automàtica del bitllet.

11.- PROHIBICIÓ DE FUMAR

Queda absolutament prohibit fumar al vehicle (art. 6 R.D. 1293/1999).

12.- SERVEIS DE REFORÇ

En els serveis nacionals i internacionals, conforme a la Normativa de Transport vigent, l’Empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei mitjançant vehicles d’empreses col·laboradores quan les circumstancies així ho requereixin, i en particular, per fer front a intensificacions de trànsit. L’Empresa es reserva el dret a modificar la plaça assignada al viatger en cas que les condicions d’explotació així ho exigeixin.

13.- FACTURA

El bitllet en si mateix suposa factura, ja que reflecteix totes les dades necessàries i IVA aplicat. De tota manera, si voleu factura dels bitllets, podeu optar per:

 • Emprar el formulari de sol·licitud de factura disponible a la secció "Gestió de bitllets" de la web www.alsa.es.
 • Sol·licitar la impressió dels bitllets al punt de venda i trametre’ls via postal a l’adreça: Servicio de Atención al Cliente. C/ Alcalá, 478. 28027 Madrid (Espanya). Cal indicar les dades necessàries del destinatari de la factura i l’adreça d’enviament de la factura.

14.- RECLAMACIONS

Hi ha un llibre de reclamacions a disposició del viatger als llocs d’origen i destinació dels serveis nacionals. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent, la reclamació s’ha de presentar en els tres mesos següents a la data en què s’hagi prestat o s’hagués hagut de prestar el servei regular. El mes següent a la recepció de la reclamació, l’empresa transportista ha de notificar al viatger que la seva reclamació s’ha admès, s’ha desestimat o encara s’està examinant. El termini per proporcionar la resposta definitiva no pot ser superior a tres mesos a partir de la data de recepció de la reclamació.

15.- CONTACTE

Posem a la vostra disposició diferents alternatives de contacte:

 • Enviament de correus electrònics a través dels formularis situats a la secció "Contacte" de la web www.alsa.es
 • Telèfon: 902 42 22 42; 919 914 030
 • Contacte per escrit: C/ Alcalá, 478. 28027 Madrid

Coneixeu què pregunten els nostres clients.

16.- CONFIANÇA ONLINE

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari pot acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).