Certificat AENOR en Sistemes de Gestió de Queixes i Reclamacions

Gràcies a la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 10002, Alsa demostra la seva capacitat per proporcionar una atenció d'alt nivell als usuaris que comuniquin les queixes o reclamacions a l'empresa, assegurant que aquestes seran analitzades i investigades en profunditat, i que es donarà resposta en el termini compromès.

Els usuaris disposen d'una varietat de canals per comunicar a l'empresa qualsevol queixa o reclamació, estarà informat en tot moment de l'estat de la mateixa.

Certificat AENOR UNE-CEN/TS 16880. Excel·lència al servei. Creació d'experiències excepcionals del client mitjançant l'excel·lència al servei

Aquesta certificació té com a objectiu dissenyar i implementar millores al servei, per crear experiències excepcionals del client/usuari i superar les expectatives creades.

Alsa ha certificat amb aquesta Norma els seus serveis de Transport urbà i metropolità de Bilbao, Ferrol, i Leste Da Comarca da Coruña.

Certificat AENOR en Seguretat de la Informació ISO-27001

Logo del certificado AENOR en Seguridad de la Información ISO-27001Alsa compta amb un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació certificat per AENOR conforme a la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014.

Aquest sistema de gestió protegeix la informació i els processos que la manegen durant les activitats realitzades per les unitats organitzatives d'Alsa Grupo.

Aquesta certificació mostra el compromís d'Alsa amb la protecció de la informació dels nostres clients i empleats, i amb la seva alta disponibilitat per continuar donant un servei de màxima qualitat.

Certificat AENOR a protocols d'actuació davant de la COVID-19

Alsa compta amb la certificació AENOR de protocols d'actuació davant de l'Coronavirus SARS-CoV-2 en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Certificat AENOR Sistema de Compliment Normatiu

Alsa compta amb un Sistema de Gestió de Compliance / Compliment normatiu certificat per AENOR d'acord amb la norma UNE 19601: 2017.

Aquest sistema de compliment normatiu, plenament implantat i en vigor, desplega tots els seus efectes amb la finalitat principal de mitigar i reduir a l'màxim la possibilitat que qualsevol persona de la companyia pugui delinquir.

Aquesta certificació ens distingeix com a model de bones pràctiques ètiques i d'implementació eficaç d'un programa de prevenció de delictes en el si de l'empresa.

Certificat AENOR Responsabilitat Social

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.

Memòria de Sostenibilitat Verificada

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.

Certificat AENOR en Seguretat i Salut en el Treball

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.

Certificat AENOR d'Accessibilitat Universal

Aquest contingut no està accessible en l'idioma seleccionat.

Certificat AENOR dels Serveis de Transport Públic de Passatgers

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat CSEEA-INSIA en Seguretat Viària

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR a seguretat viària

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR en Cartes de Serveis

Aquest contingut només és disponible en castellà.

EFR: Principis, valors i avantatges

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR en Sistemes de Gestió de la Qualitat

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR en Gestió d'Emergències

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR Empresa Saludable

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Declaració Mediambiental

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.