Certificat AENOR a protocols d'actuació davant de la COVID-19

Alsa compta amb la certificació AENOR de protocols d'actuació davant de l'Coronavirus SARS-CoV-2 en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Certificat AENOR Sistema de Compliment Normatiu

ALSA compta amb un Sistema de Gestió de Compliance / Compliment normatiu certificat per AENOR d'acord amb la norma UNE 19601: 2017.

Aquest sistema de compliment normatiu, plenament implantat i en vigor, desplega tots els seus efectes amb la finalitat principal de mitigar i reduir a l'màxim la possibilitat que qualsevol persona de la companyia pugui delinquir.

Aquesta certificació ens distingeix com a model de bones pràctiques ètiques i d'implementació eficaç d'un programa de prevenció de delictes en el si de l'empresa.

Segell d'Excel·lència Europeu EFQM

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR Responsabilitat Social

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.

Memòria de Sostenibilitat Verificada

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.

Certificat AENOR en Seguretat i Salut en el Treball

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.

Certificat AENOR d'Accessibilitat Universal

Aquest contingut no està accessible en l'idioma seleccionat.

Certificat AENOR dels Serveis de Transport Públic de Passatgers

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat CSEEA-INSIA en Seguretat Viària

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR a seguretat viària

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR en Cartes de Serveis

Aquest contingut només és disponible en castellà.

EFR: Principis, valors i avantatges

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR en Sistemes de Gestió de la Qualitat

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR en Gestió d'Emergències

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Certificat AENOR Empresa Saludable

Aquest contingut només és disponible en castellà.

Declaració Mediambiental

Aquest contingut no està disponible en aquest idioma.