Història d'ALSA

La innovació permanent, la millora contínua i la gestió del transport orientada al client són les pautes que marquen la història i el present d’ALSA.

Les carreteres occidentals de l’Astúries de finals del segle XIX van ser testimoni del naixement de la nostra empresa, que feia el trajecte de Luarca-Oviedo en 15 hores. Anys més tard, el 1899, El Luarca, Automóviles de Viajeros millora aquest temps en 8 hores amb el seus cotxes de vapor de recent adquisició, els primers de l’empresa.

A la primeria del segle XX, la societat experimenta un canvi profund: els avenços tecnològics permeten substituir la tracció animal per les màquines de vapor i pels motors d’explosió.

El transport de viatgers i de mercaderies és de vital importància, tant per al subministrament com per propiciar el desenvolupament i intercanvi sociocultural entre les comunitats.

La zona occidental d’Astúries s’envola en una trajectòria de desenvolupament econòmic. Automóviles El Luarca participa en aquest creixement duent a terme el seu primer viatge amb un cotxe de motor de gasolina el juny del 1916.

Amb el suport de l’experiència acumulada, es constitueix, el 1923, la societat Automóviles Luarca, S.A. (A.L.S.A.), i es materialitzen en un esquema modern les bases de tot un seguit de activitats relacionades amb el transport.

La dècada dels anys seixanta marca un punt d’inflexió en la història d’Alsa: suposa un enorme avenç i l’inici del creixement constant de la nostra companyia.

El 1964 es posa en marxa la primera línia internacional Oviedo-París-Brussel·les i el servei regular Astúries-Madrid. Aquestes noves incursions fan possible que els seus vectors es dirigeixin a altres punts d’Europa (Suïssa i Portugal), que ampliï pas a pas la seva xarxa de transport i que arribi a noves comunitats.

El procés d’internacionalització fora de l’àmbit europeu s’inicia el 1984 amb la implantació a la República Popular de la Xina. El pas següent és l’entrada al Regne del Marroc mitjançant l’adjudicació de la gestió del transport urbà de Marràqueix, obtinguda el 1999, a la qual va seguir la d’Agadir i, més recentment, la de la ciutat de Tànger.

Empreses capdavanteres a les seves respectives regions (Galícia, Cantàbria i Castella i Lleó) passen a formar part d’Alsa als anys 90. El 1999, Alsa adquireix l’empresa pública Grupo Enatcar.

Traslladant-nos al nostre present, el moment més important està marcat per la integració el 2005 amb  l’operador britànic National Express Group, i més recentment, l’adquisició l’any 2007 del grup Continental Auto, segon operador nacional de transport de viatgers per carretera.

Una altra de les fites de la nostra història recent és la celebració, el 20 d'abril del 2023, del primer centenari d'Alsa.