Alsa acóllese ás recomendacións das autoridades sobre a responsabilidade nos desprazamentos. Por iso, os nosos servizos se realizan cumprindo uns estritos controis para garantir a seguridade, quer dos viaxeiros, quer dos condutores.

IMPORTANTE: se viaxa a Galicia, o goberno rexional esixe aos viaxeiros que chegan alí que proporcionen os detalles da súa estancia. Máis información aquí.

Uso obrigatorio de máscaras

Os usuarios dos servizos de transporte de autobús quedan informados de que O USO DE MÁSCARAS QUE CUBRAN NARIZ E BOCA SERÁ OBRIGATORIO PARA TODOS OS USUARIOS.

En cumprimento da ORDE TMA/384/2020, do 3 de maio, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de máscaras nos distintos medios de transporte e se fixan requisitos para garantir unha mobilidade segura de conformidade co plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Recoméndase non consumir alimentos durante a viaxe e así cumprir a obriga de levar a máscara, agás beber auga.

Limpeza e desinfección

Reforzamos todas as medidas de limpeza e desinfección nos autobuses. Todos os autobuses son desinfectados despois de cada servizo mediante limpeza e procedemento de micro pulverización do coche.

Calidade do aire interior

A calidade do aire interior dos vehículos está garantida con novos filtros de carbono bioactivos e equipos de purificación de aire, que renovan o aire permanentemente, eliminando o 99% das partículas e destruíndo contaminantes biolóxicos como bacterias e virus.

Compra na web e máquinas autovenda

Podes comprar o teu billete na nosa web, app ou nas máquinas autovenda.

Evita viaxar se tes síntomas

Se non te encontras en condicións de viaxar, cambia ou anula o teu billete.

Non imprimas o teu billete

Para reducir o contacto co condutor e unha maior protección, o billete é dixital, o viaxeiro pode levalo no seu dispositivo móbil e identificarse, ademais, co seu DNI para acceder ao autobús.

Condutores protexidos

Todos os condutores contan con máscara e luvas. Reforzamos as medidas de seguridade e hixiene entre os nosos condutores.

A túa seguridade é seguridade de todos

Actúa con empatía e respecto polos demais.

Aviso ás persoas que se desprazan á Comunidade Autónoma de Galicia

En cumprimento do apartado 5 da Orde do 27 de xullo de 2020 da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, pola que se establecen medidas preventivas para facer fronte á crise sanitaria provocada por Covid-19 en relación coa chegada á comunidade autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

INFORMÁNOS OS CLIENTES

As persoas que cheguen á Comunidade Autónoma de Galicia, nun prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada á Comunidade, deberán comunicar os datos de contacto e a estadía no territorio.

A obriga aplícase tanto aos residentes no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia como aos non residentes neste territorio. Debe cumprirse independentemente da presenza ou ausencia de síntomas compatibles con COVID-19.

Esta comunicación é obrigatoria para as persoas que estiveron, nos 14 días naturais anteriores á devandita chegada, en territorios con alta incidencia de COVID-19 en comparación coa existente na Comunidade Autónoma galega ou para os que non o fixeron. contar con información ou datos fiables sobre a situación epidemiolóxica existente.

A comunicación dos datos de contacto pódese realizar a través dos seguintes medios:

Estes datos deberán ser facilitados pola persoa que se desprace ou polo seu representante legal, que será responsable de que a información sexa certa e precisa.

INFORMACIÓN DE PUNTOS DE VENDA

Actualmente, na maioría dos puntos de venda dispoñemos de máquinas de autovenda para xestionar billetes e vales.

  • Se precisas comprar un billete, pódelo facer nas máquinas de autoservizo, en www.alsa.es/gl/home e nas aplicacións móbiles.
  • Se precisas cambiar ou anular un billete comprado no portelo con tarxeta de crédito, pódelo facer chamando ao teléfono (+34) 902 42 22 42.
  • Se precisas cambiar un billete comprado no portelo con efectivo, pódelo facer chamando ao teléfono (+34) 902 42 22 42 ou agardar a que os portelos volvan estar operativos.
  • Se precisas anular un billete comprado no portelo con efectivo, pregámosche que agardes a que os portelos volvan estar abertos.

En canto ao resto de puntos de venda, ALSA seguirá a actuar de acordo coas resolucións que as autoridades competentes vaian ditando.