Alsa acóllese ás normas e recomendacións vixentes sobre a responsabilidade nos desprazamentos. Por iso, reforzamos os nosos protocolos de seguridade e limpeza para ofrecerche unha Mobilidade Segura.

Alén diso, realizamos estritos controis polos que estes protocolos se revisan, actualizan e auditan periodicamente para asegurar que están ao día e garanten a protección dos nosos viaxeiros e empregados”.

Calidad del aire interiorCalidade do aire interior

Varios ensaios realizados en diferentes traxectos por unha entidade independente demostraron que os nosos sistemas de climatización e aire acondicionado de última xeración aseguran que cada 2-3 minutos se renova completamente o aire do habitáculo mediante achega de aire exterior en vehículos de longa distancia. Isto significa que, por cada hora de viaxe, o aire interior se renovou polo menos en 20 ocasións, un valor moi superior ao recomendado polos organismos sanitarios internacionais. No caso de servizos urbanos e metropolitanos, ademais, esta renovación prodúcese aproximadamente cada minuto.

Para mellorar aínda máis a calidade do aire interior, instalamos en gran parte da flota purificadores de aire e filtros de carbono bioactivos que eliminan o 99% das partículas e destrúen contaminantes biolóxicos como bacterias e virus.

Filtros de carbón bioactivo

Ademais, nos vehículos de longa distancia estamos instalando unidades do sistema BIOW, o primeiro sistema de desinfección do aire deseñado especificamente para autobuses que elimina o 99,99% de bacterias e virus, incluído o SARS-CoV-2.

Para cada caso, os nosos condutores teñen regulada a climatización cun caudal de aire exterior óptimo entre o confort e a ventilación, e sempre mantendo desactivada a función de recirculación do aire interior, de modo que se asegura a renovación con aire exterior.

Limpeza e desinfecciónLimpeza e desinfección

Reforzamos todas as medidas de desinfección nos autobuses, seguimos un rigoroso protocolo de limpeza e desinfección. Deste xeito, garantimos unha limpeza e desinfección a fondo dos vehículos cunha periodicidade mínima diaria, prestando especial atención aos elementos de maior contacto como: botóns de acceso, asas, pasamáns, reposabrazos, respaldo e reposacabezas dos asentos, bandexas individuais, WC , etc.

Usamos produtos viricidas altamente eficaces, autorizados polo Ministerio de Sanidade e aplicados por persoal adestrado para o seu correcto uso.

Equipo anti-COVID para os nosos vehículosEquipo anti-COVID para os nosos vehículos

Nos nosos servizos de longo percorrido instalamos lámpadas de luz ultravioleta tipo C para desinfectar os WC automaticamente após cada uso. Tamén eliminamos as alfombras para facilitar a limpeza e desinfección.

Por último, todos os nosos vehículos teñen carteis e elementos multimedia con regulacións de viaxes e recomendacións.

Prohibido consumir alimentos a bordoNon coma alimentos a bordo

Para respectar o resto dos pasaxeiros e manter as condicións hixiénicas dentro do propio autobús, recoméndase non comer alimentos a bordo.