Alsa Rail - Formación

O Centro de Formación Ferroviaria Alsa (CFF-Alsa) englóbase dentro das actividades que desenvolve o Grupo Alsa. Homologado pola Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria en febreiro de 2018, realiza unha xa consolidada actividade formativa encamiñada a satisfacer as diferentes necesidades do sector ferroviario.

Para iso, Alsa encóntrase habilitada para impartir a práctica totalidade das formacións reguladas pola Orde FOM 2872/2010 e, para iso, conta cun amplo elenco de profesores autorizados que permiten a transmisión dun coñecemento ferroviario actualizado, que poderá ser posto en valor na vida laboral dos profesionais.