Alsa Rail - Certificados e habilitacións

O persoal de condución, para poder desenvolver as súas funcións dentro dunha empresa ferroviaria, debe posuír as habilitacións que lle proporcionen a acreditación para conducir un tipo de material nunha determinada infraestrutura.

Cómpre que as empresas ferroviarias que desexen emitir esas habilitacións formen previamente o seu persoal, a través dos seus respectivos responsables de seguridade, nun Centro de Formación Homologado pola Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria (AESF)

Na actualidade, CFF-Alsa imparte formación sobre os seguintes vehículos:

  • Locomotora diésel: 308, 310, 311, 313, 316, 319, 321, 333, 335, 1500 (RAM) e 1600 (RAM)
  • Locomotora eléctrica: 253, 269 e 289
  • Autopropulsados diésel: S/331
  • Autopropulsados eléctricos: 440 e 470
  • Trens históricos

De igual xeito, disponse de formadores con coñecemento para todas as infraestruturas que engloban a Rede Ferroviaria de Interese Xeral (ámbito ancho estándar, ancho convencional e RAM).

Adicionalmente, Alsa conta no cadro de persoal con varios examinadores recoñecidos pola AESF.

Por último, Alsa realiza reciclaxes formativas dos certificados que emitan as empresas ferroviarias.

Procedemento que deben cumprir as Empresas Ferroviarias para recibir a formación sobre o seu persoal.

1. A empresa ferroviaria solicitará o curso de formación a CFF-Alsa.

2. Desenvolverase o programa de formación que se aplicará durante o curso. Asinarao o responsable de seguridade da empresa ferroviaria e Alsa.

3. Os alumnos deberán cumprir os requisitos de acceso á formación.

4. Inicio do curso teórico nas aulas homologadas. Tras a finalización e superación da teoría, iniciarase a formación práctica.

5. Realización de exame práctico por parte dun examinador recoñecido pola AESF.

6. Entrega do certificado de formación, co cal a empresa ferroviaria poderá emitir a correspondente habilitación.

Contacta connosco no 91 279 98 70 (en días laborables, de 9:00 h a 13:30 h e de 15:00 h a 17:15 h)