Alsa Rail

Operación ferroviaria

Ofrecemos un amplo catálogo de servizos de mobilidade por ferrocarril, mediante a operación e explotación de trens de viaxeiros e de mercadorías, sistemas tranviarios ou funiculares.

Formación

O Centro de Formación Ferroviaria Alsa (CFF-Alsa) achega unha consolidada experiencia formativa encamiñada a satisfacer as necesidades do sector ferroviario.

Formación ferroviaria

Consultoría

Xeramos propostas de valor achegando servizos de asesoramento multidisciplinar, profesional e independente, en calquera das múltiples áreas ferroviarias, vinculadas ás operacións, formación ou mantemento ferroviario.

Mantemento

Mantemos instalacións ferroviarias e sistemas de sinalización. Tamén xestionamos, desenvolvemos e executamos o mantemento dun amplo espectro de vehículos ferroviarios.

Mantemento ferroviario

Servizos auxiliares

Achegamos servizos de mobilidade en terminais e instalacións loxísticas ferroviarias, como son a formación e descomposición de trens ou supervisando a propia circulación ferroviaria.

Servizos auxiliares