Alsa Rail - Mantemento ferroviario

Os comezos de Alsa Rail no sector ferroviario remóntanse ao ano 2003, cando empezou prestando servizos de apoio ao mantemento e posta en servizo das novas Liñas de Alta Velocidade (LAV), hoxe xestionadas polo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Neste sentido, Alsa segue achegando o seu valor, coñecemento e experiencia a través de múltiples contratos de mantemento nas diferentes instalacións ferroviarias da rede ferroviaria. Con este servizo consegue dar dispoñibilidade e fiabilidade a estas instalacións.

Asemade, Alsa atópase homologada, pola Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria (AESF), como Centro de Mantemento de Material Rodante Ferroviario ao abeiro da Orde FOM 233/2006, o cal a habilita para realizar mantementos preventivos e correctivos sobre as diferentes clases de vehículos. Con relación a este asunto, Alsa encóntrase homologada para realizar intervencións sobre as seguintes clases de material: Alta Velocidade, locomotoras eléctricas, locomotoras diésel, material rodante auxiliar e material histórico.

Por último, Alsa ofrece servizos de xestión, desenvolvemento e execución do mantemento, e xestión de frota sobre calquera clase de vehículo ferroviario que circula polas diferentes redes dos Estados membros da UE, dado que se encontra certificada coma Entidade Encargada de Mantemento (EEM) ao abeiro do Regulamento de Execución 2019/779.