Alsa Rail - Servizos auxiliares

Asistimos a formación e descomposición de trens en terminais de mercadorías, ademais das operacións necesarias que permiten a súa circulación pola rede ferroviaria de interese xeral, xestionada polo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Supervisamos a circulación ferroviaria en diferentes redes ferroviarias e tranviarias, e garantimos así a mobilidade dos viaxeiros e as mercadorías.

AlsaRail. Formación e descomposición de trens AlsaRail. Supervisamos o tráfico ferroviario en diferentes redes Operadores de Alsa Rail, supervisando as vías do tren

 

Panel de control de operacións de Alsa Rail