Condicións xerais de ALSAPLUS

O Programa de Fidelización ALSAPLUS xestionado por ALSA GRUPO, S. L. U. (no sucesivo AG) ten por obxecto premiar a fidelidade dos clientes de ALSA. A condición de Socio do Programa ALSAPLUS é persoal e intransferible. Por ALSA, enténdense as empresas que utilizan dito distintivo nos seus servizos de transporte de viaxeiros por estrada, excluídos os servizos de transporte urbano de viaxeiros. As presentes Condicións xerais resultan de aplicación desde o 16 de marzo de 2018. Co obxecto de mellorar as condicións do Programa de Fidelización, ALSA reserva a facultade de modificar as presentes Condicións en calquera momento. Neste caso, ALSA notificáralles aos seus Socios ALSAPLUS, cunha antelación mínima dun mes, a través de correo electrónico e na súa páxina web, a nova estrutura de funcionamento e características, así como a data a partir da cal será efectiva. O cliente que non desexe continuar en ALSAPLUS deberá notificalo no prazo dun mes a partir da data da notificación, e pode redimir a totalidade dos puntos acumulados no mesmo período de tempo, sen que a partir de dito momento poida reclamarlle nada a ALSA por este motivo. O Programa ALSAPLUS quedará cancelado sen previo aviso nin responsabilidade ningunha e non será de aplicación o disposto anteriormente, se nalgún momento ocorren circunstancias de forza maior ou imposicións legais que impedisen a súa continuidade.

I. OBXECTO DO PROGRAMA ALSAPLUS

O Programa ALSAPLUS concédelle puntos ao Socio titular pola compra de billetes de ALSA. Puntos que se poderán trocar na compra de billetes ALSA e como forma de pagamento total ou parcial, de acordo coa equivalencia de puntos-euros vixente en cada momento. A condición de Socio supón a autorización expresa para a recepción, a través de calquera medio, incluído correo electrónico, SMS, Notificación Push, Notificación Web ou telefonicamente de calquera información sobre ALSAPLUS, novidades, servizos ou promocións de ALSA. Igualmente, a condición de Socio ALSAPLUS outorga a posibilidade de beneficiarse de determinados descontos exclusivos ofrecidos polos establecementos adheridos a ALSAPLUS.

II. CONDICIÓNS ALSAPLUS

Poderá participar no Programa de Fidelización ALSAPLUS calquera persoa física maior de 18 anos. A adhesión a ALSAPLUS é totalmente gratuíta e implica o coñecemento e a aceptación das presentes Condicións Gerais. Para adquirir a condición de Socio ALSAPLUS, deberá encher e asinar o modelo de solicitude establecido para tal efecto, dispoñible nos puntos de venda propios ALSA e no sitio web www.alsa.es e www.alsa.com. Acreditarase a súa condición de Socio ALSAPLUS mediante o documento nacional de identidade ou outro documento equivalente válido en dereito (pasaporte, NIE). AG reserva o dereito, sen previa notificación escrita, de dar de baixa do Programa os clientes que non teñan ningunha actividade na súa conta durante 18 meses contados desde o último movemento. Estes pasarán a ser clientes inactivos e os seus puntos serán cancelados, sen prexuízo de que poidan solicitar de novo a súa activación como Socios ALSAPLUS. Igualmente, AG reserva o dereito de cancelar a conta de puntos e o seu saldo e anularlle a condición de Socio ALSAPLUS ao cliente que incumpra as normas recollidas nas presentes condicións ou que fixesen un uso fraudulento dos billetes ALSA. AG reserva o dereito de anular o Programa de Fidelización ALSAPLUS en calquera momento, previo aviso aos Socios cun mes de antelación, sen que poida derivarse para ela ningunha responsabilidade polos prexuízos que a cancelación puidese causarlles aos Socios ALSAPLUS. Se os Socios ALSAPLUS tivesen puntos suficientes para trocar por billetes, poderán efectuar o cambio no prazo dun mes.

III. ADHESIÓN

Unha vez recibida a súa solicitude, que deberá ser presentada en calquera dos puntos de venda propios ALSA ou mediante o envío desde o noso sitio web do formulario de solicitude previsto, darémolo de alta no Programa de Fidelización ALSAPLUS. Ao adherirse a ALSAPLUS, Vde. obrígase a que a información proporcionada no formulario de rexistro sexa, en todo momento, veraz, exacta, actualizada e completa. De non ser así, AG poderá, con carácter inmediato, suspender ou cancelar a súa conta de puntos e denegarlle o acceso, presente e futuro, ao Programa mediante a anulación da súa adhesión. O Socio ALSAPLUS poderá solicitar a súa baixa no Programa en calquera momento, mediante escrito e fotocopia do seu DNI dirixido a ALSAPLUS: DTO. MARKETING, 1.ª PLANTA, C/ALCALÁ, 478, 28027 MADRID ou ao enderezo de correo electrónico baja.alsaplus@alsa.es, indicando o seu desexo de causar baixa.

IV. VANTAXES ADICIONAIS

Os Socios poderán, igualmente, beneficiarse de vantaxes adicionais, de cuxas características e período de validez AG informará nas súas canles autorizadas. Ditas vantaxes exclusivas non serán, en ningún caso, acumulables a calquera billete promocional. En caso de contradición entre estes, prevalecerán as condicións fixadas nos billetes promocionais. Por ser Socio ALSAPLUS obterá as seguintes vantaxes directas: (I) Eliminación de custos de xestión desde a segunda operación ao comprar pola web, app móbil e no servizo telefónico ofrecido por ALSA; (II) Cambios de billetes sen custo adicional por xestión do cambio ata dúas horas antes da saída; (III) Envío de SMS co localizador da viaxe sen custo adicional. Consulte as vantaxes directas, vixentes en cada momento, en www.alsa.es e www.alsa.com. Complementariamente, os Socios ALSAPLUS poderán beneficiarse de tarifas especiais, descontos ou promocións sempre e cando cumpran as condicións definidas por ALSA en cada momento. Consulte os descontos adicionais dispoñibles e o seu período de vixencia en www.alsa.es e www.alsa.com.

V. OBTENCIÓN DE PUNTOS

O Socio ALSAPLUS que realice calquera compra de billetes ALSA nos puntos de venda propios ALSA, na web www.alsa.es e www.alsa.com, no servizo telefónico ofrecido por ALSA e nas canles autorizadas por AG terá dereito á obtención de 10 puntos por cada 5 € de compra (non se aplicarán, en ningún caso, arredondamentos). A obtención de puntos é persoal por parte do Socio titular; é dicir, pola compra de billetes ALSA consumidos directamente polo Socio titular. En caso contrario, os puntos non se acumularán na conta do Socio titular. A suma dos puntos producirase nas 24-48 horas seguintes á data de viaxe indicada no billete, salvo as particularidades indicadas posteriormente nesta Condición V. O Socio poderá utilizar os puntos como unha forma de pagamento, e trocar os puntos dispoñibles polo seu equivalente en euros. Os puntos descontarán o seu equivalente en euros do importe total do billete. AG reserva a facultade de modificar o número de puntos para obter en cada momento pola compra de billetes ALSA, modificación que será notificada previamente nos puntos de venda propios e en www.alsa.es e www.alsa.com. Con independencia do anterior, AG informará os Socios ALSAPLUS da posibilidade de beneficiarse de promocións especiais para a obtención de puntos extraordinarios. Os puntos obteranse 24-48 horas despois da data de viaxe do billete adquirido, e respectaranse sempre as *Excepcións/Particularidades indicadas na táboa das presentes condicións. No caso de cancelación de billetes, perderase o dereito de obter puntos.

Para ter dereito á obtención de puntos, o Socio debe facilitar no momento da compra o seu DNI ou documento equivalente válido en dereito que lle permita acreditar a súa identidade. Os puntos asignaranse á súa conta 24-48 horas despois da data de viaxe, momento no cal o Socio poderá gozar dos puntos asignados. AG non se fai responsable do atraso que poida producirse na anotación de operacións cando causas alleas á vontade de AG fagan imposible a captura automática das operacións. AG reserva o dereito de cancelar os puntos cargados erroneamente nas contas dos Socios. A anotación automática dos puntos unicamente quedará garantida se a condición do Socio titular e viaxeiro quedou debidamente acreditada e rexistrada na compra do billete.

*Excepcións/Particularidades na asignación de puntos para ter en conta en función do billete ou bono adquirido:

Tipo de produto Data de asignación de puntos
Bonos comprados en Canais Dixitais (Bono Comparte, ALSAPass…) Asignaranse os puntos correspondentes ao total do importe do bono, tras a data da primeira viaxe. É dicir; sumaranse os puntos do bono unha vez que se consuma unha viaxe deste.
Bono comprado en Punto de Venda Asignaranse os puntos correspondentes ao total do importe do bono, tras a compra deste.
Billete Ida/Volta Os puntos correspondentes á viaxe de IDA sumaranse 24-48 horas tras a data da viaxe. E os puntos correspondentes á viaxe de VOLTA sumaranse na conta do Socio 24-48 horas tras a data de viaxe de volta. En caso de billete con volta aberta, os puntos asignaranse 24-48 horas tras a data de viaxe de volta, ou no caso de volta sen pechar, os puntos asignaranse unha vez caducado o billete.

VI. CONSULTA DE PUNTOS

O Socio ALSAPLUS pode consultar o saldo da súa conta de puntos no sitio web www.alsa.es e www.alsa.com.

VII. TROCO DE PUNTOS

O troco de puntos unicamente terá lugar no marco do Programa de Fidelización ALSAPLUS, a cambio dos billetes ALSA correspondentes.Os puntos non son, en ningún caso, transmisibles nin trocables por diñeiro.El Socio poderá utilizar os puntos exclusivamente como unha forma de pagamento do prezo do billete de ALSA, cambiando os puntos dispoñibles polo seu equivalente en euros. Os puntos descontarán o seu equivalente en euros do importe total do billete. O Socio poderá trocar puntos acumulados por descontos no importe dos billetes ALSA que adquira; o número de puntos necesarios para a obtención do mencionado desconto virá determinado, en cada caso, en función do itinerario e da clase do servizo de que se trate. O Socio tamén poderá trocar os seus puntos por billetes ALSA (suxeito a dispoñibilidade de prazas) nos puntos de venda propios de ALSA, así como na web www.alsa.es, www.alsa.com e outras canles alternativas que ALSA porá, no seu caso, a disposición dos Socios. Solicitarase o DNI do Socio ou documento equivalente e os datos do traxecto desexado. Estes billetes poderán modificarse ou cancelarse salvo que o billete estea asociado a unha promoción que especificamente non permita modificacións ou cancelacións. AG descontará da conta do Socio os puntos correspondentes ao billete ALSA solicitado no momento da recepción da solicitude de troco.

VIII. PROTECCIÓN DE DATOS

AG, en cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, infórmao de que os datos persoais facilitados serán incorporados a un ficheiro titularidade de AG con domicilio en Calle Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, coa finalidade de formalizar a súa adhesión ao Programa de Fidelización ALSAPLUS, e o destinatario da información é o persoal responsable de AG. A base xurídica que lexitima o tratamento é o seu consentimento expreso mediante a sinatura ou envío a través da nosa páxina web do formulario de adhesión a ALSAPLUS. Os seus datos serán conservados mentres manteña a relación con AG e non revogue o consentimento prestado ou solicite a cancelación/supresión dos seus datos ou a oposición ao tratamento. Os datos persoais facilitados serán utilizados para as actividades relacionadas cos fins propios do programa, e poden ser utilizados para levar a cabo análises de perfís, estudos de mercado e prospección comercial, enquisas de opinión e análises estatísticas, márketing directo telefónico. Tamén serán utilizados para a remisión, a través de calquera medio, incluídos correo electrónico, SMS, Notificación Push, Notificación Web ou outro medio de comunicación electrónica equivalente ou contacto telefónico, de calquera información sobre servizos, novidades ou promocións tanto de ALSA como dos establecementos asociados a ALSAPLUS relacionados co sector do lecer, transporte, hostalería, formación, telecomunicacións, moda, comercio ao por menor e seguros, no seu caso. A consulta dos establecementos asociados a ALSAPLUS poderá realizarse a través da páxina web www.alsa.es e www.alsa.com. Os datos persoais facilitados serán utilizados como axuda para personalizar e mellorar continuamente a súa experiencia de compra e viaxe; así como para facer recomendacións que puidesen serlle de interese, non tomando decisións automatizadas con base na análise de perfís efectuada pola empresa.

Para realizar estes tratamentos adicionais precisamos a súa autorización. Entendemos que presta o seu consentimento, neste sentido, mediante a sinatura ou envío a través da nosa páxina web do formulario de adhesión. De igual modo, informámolo de que os seus datos persoais poderán serlles comunicados aos establecementos asociados a ALSAPLUS en virtude dos acordos comerciais subscritos con ditos terceiros. A comunicación de datos resulta necesaria para o obxecto de que Vde. poida beneficiarse dos produtos, vantaxes e servizos ofrecidos polos establecementos asociados a ALSAPLUS. As empresas coas cales AG mantén acordos comerciais destinados aos clientes ALSAPLUS ou que colaboran con este Programa de Fidelización, poden consultarse na páxina web www.alsa.es e www.alsa.com. Os cesionarios dos datos quedan obrigados a utilizalos exclusivamente coa finalidade establecida no Programa ALSAPLUS, tratando os datos coa máis estrita confidencialidade. Os datos marcados cun asterisco téñense que encher obrigatoriamente, e a súa ausencia implica a imposibilidade de dálo de alta en ALSAPLUS. Entendemos que os datos facilitados son certos, e AG reserva neste caso a facultade de excluír do Programa a aqueles Socios que facilitasen datos falsos ou inexactos. O Socio poderá revogar o seu consentimento, así como exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, limitación e portabilidade a través de correo postal ao enderezo ALSA GRUPO, SLU, Calle Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, ou por correo electrónico asesoria@alsa.es, mediante anexo, en todo caso, fotocopia do DNI ou documento equivalente válido en dereito que permita acreditar a súa identidade. Así mesmo, se considera que os seus datos foron tratados de forma inadecuada, poderá dirixirse ao delegado de Protección de Datos de ALSA (dpo@alsa.es) ou poderá presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

IX. LEI APLICABLE E FORO COMPETENTE

As presentes Condicións xerais aplicaranse e interpretaranse de acordo coa lexislación española. Para cantas controversias puidesen derivarse del, as partes, con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles, acordan a súa submisión aos xulgados e tribunais do domicilio do cliente. O Socio ALSAPLUS declara que todos os datos reflectidos no formulario de adhesión son verdadeiros, que coñece e acepta as condicións do presente Programa de Fidelización e que, mediante a súa sinatura, manifesta a súa adhesión voluntaria a estas, e constitúen a primeira compra dun billete ALSA, declaración expresa do total coñecemento e aceptación de ditas condicións. Do mesmo modo, recoñece que recibiu neste acto un exemplar das presentes Condicións.