Cans de asistencia

  • Os cans de asistencia poden viaxar no interior do autobús sen ningún custo.
  • Deben sentar no piso, aos pés do pasaxeiro.
  • É obrigatorio que o can leve a súa correa e toda a súa documentación, especialmente a que o acredita como tal, dado que pode ser requirida polo persoal de Alsa no momento do embarque.