Madrid City Tour

O autobús descuberto que te invita a descubrir os lugares máis atractivos da capital. 

Adquire os teus billetes en nosos puntos de venda de Alsa e sobe directamente ao autobús en calquera parte do percorrido do día que elixas.

Tipos de billete e prezos

 • Adulto 1 día 16-64 anos: 23 €
 • Adulto 2 días 16-64 anos: 27 €
 • Reducido 1 día 7-15 y +65 anos: 10 €
 • Reducido 2 días 7-15 y +65 anos: 14 €
 • Familiar 2 adultos y 2 nenos: 57 €
 • Nenos (0-6): gratis

Rutas e Paradas (Ver mapa con paradas e horarios)

Rutas ampliadas

Ruta 1 ampliada:

Todos os días hai 2 salidas dende a parada do Museo do Prado ás 10:05 e as 18:05, finalizando neste mesmo punto. A duración do percorrido é de 1 hora e 45 minutos

Ruta 2 ampliada:

Todos os días hai 2 saídas desde a parada de Praza de Neptuno ás 12:15 e as 16:05, finalizando neste mesmo punto. A duración do percorrido é de 1 hora e 45 minutos.

Rutas nocturnas:

Dende o 16 de xuño ao 15 de setembro hai dous tours nocturnos en ruta 1 (Sen paradas), dende o Museo do Prado, a partir das 22 horas.

Descrición e Condicións do Servizo

 • Opera todos os días do ano.
 • O horario da Tempada Baixa (novembro a febreiro) é de 10:00 a 18:00. No horario de Tempada Alta(marzo a outubro) é de 9:00 a 22:00. A hora de inicio é a hora de partida en cada unha das cabeceiras para cada ruta e a hora de finalización é a hora que rematan os servizos nas súas terminais.
 • O billete é válido para todas as rutas, durante 1 ou 2 días, segundo a opción que se elixa.
 • Tanto o billete dunha xornada como o billete de dúas xornadas consecutivas permite o acceso ao bus turístico de Madrid, sempre que este dispoña de prazas libres e previa presentación do billete válido para esa xornada.
 • As frecuencias de paso serán de 8-9 minutos en Tempada Alta e 14-15 minutos en Tempada Baixa, sendo este horario orientativo e podendo verse alterado polas condicións do tráfico.
 • Pola súa seguridade, os pasaxeiros deberán permanecer sentados durante todo o percorrido

Queda terminantemente prohibido

 • Erguerse ou brandir calquera obxecto por enriba da altura da cabeza.
 • Botar calquera tipo de obxecto ou envoltorio.
 • Adoptar posicións distintas ás sentadas normalmente sobre os asentos.
 • Non se admiten animais a bordo agás os cans guía.
 • Os días que, por interrupción do tráfico rodado, non sexa posible a operación, comunicarase por medio de anuncios nas paradas.
 • A duración media de cada percorrido será de 80 min. Ruta 1 e 65 min. Ruta 2.
 • A frecuencia de paso dos vehículos permiten realizar rutas completas durante todo o día ata 80 min. e 65 min. antes da finalización do servizo. Os servizos de alsa 16.40 e 20.40 (segundo tempada) permitirán realizar íntegra a ruta 1. Os das 16.50 e 20.50 (segundo tempada) a ruta 2.
 • Os billetes pódense adquirir nos autobuses, hoteis, axencias de viaxes, no centro de información de Madrid City Tour así como en su WEB www.madridcitytour.es demais canles de venda dispoñibles en cada momento.
 • Existen follas de reclamación a disposición dos viaxeiros.
 • O mal tempo ou a alteración do servizo por calquera evento/causa allea á UTE Madrid City Tour, non darán dereito á devolución do importe do billete.
 • O billete debe ser conservado durante todo o percorrido, xa que este pode ser requirido polo persoal da empresa en calquera momento. O seu extravío supón a imposibilidade de acceder ou continuar o servizo.

MÁIS INFORMACIÓN

En www.madridcitytour.eswww.esmadrid.com, nos puntos de información, C/ Felipe IV, xunto ao Museo do Prado e Juliá Travel, Praza de España, 7 e no teléfono 902 024 758 (24 h).