País Vasco e A Rioxa - Servizos rexionais

Buscador

Eixo A Rioxa e País Vasco. ALSA tamén xestiona Bizkaibus.

ALSA xestiona unha rede de servizos rexionais entre Bilbao e Lanestosa, Vitoria e Durango e Bilbao e Logroño, posibilitando unha fluída comunicación entre ambas as comunidades.