Asturias - Servizos rexionais

Buscador

CENTROBUS - Oviedo, Gijón e Avilés

O xeito máis intelixente de viaxar

Paradas mais próximas. Atopalas todas ::

ParadasCentroBus.com

No Principado de Asturias ALSA conta cunha ampla rede de servizos rexionais que cobren o oriente e occidente asturiano.

Siendo Bustio e Vegadeo as poboacións situadas máis cara oriente e máis ao occidente respectivamente.

No triángulo central asturiano, onde se concentra a maior parte da poboación, Alsa ofrece máis de 90 servizos diarios que comunican Oviedo e Xixón, e máis de 30 entre Oviedo e Avilés, operando un auténtico "ponte terrestre" que garante unha fácil e cómoda comunicación entre as tres principales cidades de Asturias.

En 2007 os servizos rexionais de Alsa foron utilizados por máis de oito millóns de viaxeiros nas 11 concesións que xestiona, para o cal Alsa en Asturias destina unha frota de máis de 200 vehículos.

Servizos universitarios

Consulta aquí os servizos universitarios de ALSA.

Funicular de Bulnes

Sabías que ALSA xestiona o transporte do Funicular de Bulnes? Descobre como comprar os billetes para o Funicular de Bulnes.

"TransportYou" es un proyecto de i+D promovido por un consorcio netamente asturiano compuesto por INFORYL (líder) empresa del Grupo ALSA y ABAMobile (microPYME). Su objetivo es proporcionar una plataforma móvil, centrada en el usuario, que busca solucionar el reto tecnológico del desarrollo de un sistema de información, compra y embarque de transporte a clientes, además de implementar de manera innovadora las tecnologías que permitan poner el móvil como el foco central en el transporte de viajeros.

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) ha subvencionado parcialmente el proyecto TransportYou dentro del Programa RIS3-Empresa para la ejecución de proyectos de innovación abierta en el ejercicio 2017.

CENTROBUS - Oviedo, Xixón e Avilés