Se xa comprobaches na nosa web que podes viaxar e mesmo tes o teu billete, recomendámosche que te asegures de cumprir cos seguintes requisitos e recomendacións antes de realizares a túa viaxe:

Antes de ires á estación

Comproba sempre o estado da túa viaxe. É posible que algúns servizos sufran alteracións e mesmo se suspendan por mor da actual situación de excepcionalidade.

Que documentación teño que levar?

Leva sempre contigo o xustificante de traballo, médico ou calquera tipo de documentación que acredite o motivo da túa viaxe. Facilitará o labor das autoridades en caso de control.

Medidas de seguridade e hixiene para a viaxe

Se tes que viaxar, procura seguir as seguintes recomendacións de seguridade e hixiene para garantires a túa seguridade e a de todos:

  Uso obrigatorio de máscaras

En cumprimento da ORDE TMA/384/2020, do 3 de maio, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de máscaras nos distintos medios de transporte e se fixan requisitos para garantir unha mobilidade segura de conformidade co plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Os usuarios dos servizos de transporte de autobús quedan informados de que O USO DE MÁSCARAS QUE CUBRAN NARIZ E BOCA SERÁ OBRIGATORIO PARA TODOS OS USUARIOS.

  Evite viaxar se ten síntomas

Se non podes viaxar, cambia ou cancelas o teu billete. As condicións de cambio e cancelación flexibilizáronse para que poida xestionar o teu billete ata 2 horas antes da saída do autobús.

  Compra na web e máquinas autovenda

Pola túa seguridade, os puntos de venda permanecen pechados. Podes comprar o teu billete na nosa web, app ou nas máquinas autovenda.

  Non imprimas o teu billete

Para reducir o contacto co condutor e unha maior protección, o billete é dixital, o viaxeiro pode levalo no seu dispositivo móbil e identificarse, ademais, co seu DNI para acceder ao autobús.

  Lava as mans

Evita tocar a cara, os ollos, o nariz e a boca. Antes e despois da viaxe lava as mans con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico.

  Mínima antelación posible

Acude ao autobús coa mínima antelación posible para evitar as esperas nas estacións. Acude só, sen acompañantes, agás se é imprescindible.

  Fila ordenada

Mantén una fila ordenada antes de subir al autobús. En las escaleras de la estación, mantén una sola fila, sin adelantar y con una separación de dos escalones.

  Asiento asignado

Ocupa el asiento asignado en tu billete, eso permitirá respetar la distancia de seguridad dentro del vehículo. Si no tienes asiento asignado, respeta las plazas disponibles y no ocupes las plazas señalizadas como "no utilizables".

 

  Distancia de seguridad

Mantén siempre la distancia de seguridad con otros viajeros tanto dentro como fuera del autobús.

  Toser con el codo

Cúbrete la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo deseschable.

  Tu seguridad es la seguridad de todos

Actúa con empatía y respeto a los demás. Tu seguridad es la seguridad de todos

  Recomendamos no usar el baño

Utiliza el baño sólo en caso de fuerza mayor.  Éste permanecerá abierto, pero recomendamos lo uses por estricta necesidad y fuerza mayor.