Se xa comprobaches na nosa web que podes viaxar e mesmo tes o teu billete, recomendámosche que te asegures de cumprir cos seguintes requisitos e recomendacións antes de realizares a túa viaxe:

Antes de ires á estación

Comproba sempre o estado da túa viaxe. É posible que algúns servizos sufran alteracións e mesmo se suspendan por mor da actual situación de excepcionalidade.

Que documentación teño que levar?

Leva sempre contigo o xustificante de traballo, médico ou calquera tipo de documentación que acredite o motivo da túa viaxe. Facilitará o labor das autoridades en caso de control.

Medidas de seguridade e hixiene para a viaxe

Se tes que viaxar, procura seguir as seguintes recomendacións de seguridade e hixiene para garantires a túa seguridade e a de todos:

 Uso obrigatorio de máscara

Infórmase aos usuarios dos servizos de transporte por autobús que É OBRIGATORIO PARA TODOS OS USUARIOS O EMPREGO DE MÁSCARAS QUE COBRAN O NARIZ E A BOCA.

 Evita viaxar se tes síntomas

Se non estás en condicións de viaxar, cambia ou cancela o teu billete. Flexibilizamos as condicións de cambio e cancelación para que poidas xestionar o teu billete ata 2 horas antes da saída do teu autobús.

 Compra na web ou máquinas de autoservizo

Pola súa seguridade e a dos nosos empregados, os puntos de venda permanecerán pechados ata novo aviso. Podes mercar a túa entrada na nosa web, na aplicación ou nas máquinas de autoservizo.

  Non imprima o billete

Non o fagas, para reducir o contacto co condutor. Podes levala no teu dispositivo móbil e tamén identificarte co teu DNI para acceder ao autobús.

 Lavar as mans

Evite tocarse a cara, os ollos, o nariz e a boca. Antes e despois da viaxe, lave as mans con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico.

 Evite esperar nas estacións

Ir ao autobús o antes posible para evitar esperar nas estacións. Vaia só, sen acompañantes, salvo que sexa imprescindible.

  Fila ordenada

Manteña unha liña ordenada antes de subir ao autobús. Nas escaleiras da estación, manter unha soa liña, sen adiantar e con separación de dous chanzos.

  Distancia de seguridade

Manteña sempre unha distancia segura con outros viaxeiros fóra do autobús.

 Tose no cóbado

Cóbrase a boca ao tusir ou espirrar co cóbado ou cun pano desechable.

 A túa seguridade é a de todos

Actuar con empatía e respecto polos demais. A túa seguridade é a de todos.