Se o neno for menor de 12 anos e viaxar acompañado dun adulto, non é necesario facilitar ningún documento de identidade á hora de comprar o billete.

Se o neno viaxa só, será preciso que o adulto responsable expida un Documento de autorización para a viaxe de menores non acompañados . Neste caso, non precisas facilitar o documento do menor durante a compra pero, á hora de embarcar, o adulto que o acompañe deberá mostrarlle ao condutor algún documento que identifique o neno (documento de identidade, pasaporte, Libro de Familia…).

Lembra que en viaxes internacionais os menores de 16 non poden viaxar sós e unicamente poderán subir ao autobús se viaxan acompañados dun adulto responsable.

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)