Na zona destinada para a viaxe dos pasaxeiros, pódese levar todo aquilo que se considere equipaxe de man, que non represente unha mercadoría perigosa e que non exceda as dimensións nin o límite de peso das bandexas localizadas enriba dos asentos. Evita colocar esta equipaxe no corredor do autobús por motivos de seguridade.

Non todos os autobuses son exactamente iguais en canto ás dimensións da bandexa de almacenamento, polo que, en última instancia, será o condutor quen, por razóns de calidade e seguridade da viaxe, acepte que a equipaxe poida colocarse ou non no cabina do autobús.

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)