Á hora de viaxar, o viaxeiro deberá portar a documentación orixinal ou unha copia compulsada desta. En ningún caso se admitirán fotocopias de documentos oficiais.

Traxectos nacionais

En viaxes orixe – destino España non é preciso portar ningún tipo de documentación, agás o localizador do billete. Só será preciso nos seguintes casos:

 • Se o teu billete vai asociado a tarifas especiais como «Tarifa Xove» e «Maiores de 60», precisarás presentar o documento de identidade que te acredite como beneficiario de dita tarifa.
 • Se o teu billete leva aplicado un desconto nominativo (Familia Numerosa, Persoas con Discapacidade, Ministerio de Defensa, Desempregados…), deberás portar o teu documento de identidade e a documentación vixente que te acredite como beneficiario do desconto.
 • Se viaxas con nenos menores de 12 anos, que se benefician dun desconto do 30 % sobre o prezo do billete ou cun bebé menor de 3 anos, que viaxan gratis, deberás presentar a documentación que os acredite como beneficiarios do desconto.
 • Nenos que viaxen sós: Os menores de 12 anos que viaxen sós deberán levar, xunto ao billete.
  • Se contratas Servizo de Coidado de Nenos: documento que identifique o neno (documento de identidade, Libro de Familia…) e o duplicado do documento de contratación do Servizo de Coidado de Nenos asinado polo adulto responsable e selado por Alsa.
  • Se expides a Autorización para a viaxe de menores sen acompañante: duplicado do Documento de Autorización asinado polo pai ou titor e selado por Alsa.
 • Se viaxas coa túa mascota ou cun can de asistencia, deberás portar a documentación do animal.

Traxectos internacionais

En traxectos con orixe ou destino Europa, os viaxeiros deberán levar a seguinte documentación:

 • Os viaxeiros comunitarios deberán levar o documento de identidade do seu país. En traxectos fóra do espazo comunitario, deberán levar pasaporte, visado e calquera outra documentación requirida no país de destino.
 • Os viaxeiros non comunitarios deberán levar pasaporte, visado ou calquera documentación requirida no país de destino.

Nos traxectos con orixe - destino a Marrocos será obrigatorio que presentes o billete impreso.

Aínda que poida requirirse a documentación ao subir ao autobús, será responsabilidade do viaxeiro contar coa documentación necesaria para transitar, quer polo país de orixe e destino, quer polos distintos países polos cales transite o servizo. Recomendamos que, en caso de dúbida, contacten coa Embaixada do país ao cal se desexa viaxar.

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)