En traxectos nacionais, no momento do embarque, o adulto responsable deberá acompañar o menor, que levará o billete xunto ao duplicado do Documento de Autorización asinado polo titor legal e selado por Alsa.

Os condutores non estarán autorizados a permitiren o embarque de ningún neno de 4 a 13 anos cuxos impresos non estiveren selados por Alsa.

Modelos de autorización:

  • Autorización puntual: autoriza o menor nun servizo concreto e puntual. Terá validez unicamente para esa viaxe.
  • Autorización temporal: útil no caso de menores que viaxen sós a miúdo. Terá unha validez máxima dun ano, para unha orixe-destino concretos.

Descarga os impresos en www.alsa.es/gl/condicions-de-compra ou solicítaos en calquera punto de venda Alsa.

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)