A documentación precisa para as viaxes con billetes Bus&Fly dependerá das esixencias da documentación esixida no país de destino.

Con respecto ao tramo terrestre, os viaxeiros comunitarios que viaxen dentro da Unión Europea só precisarán o seu documento de identidade. Se viaxan fóra precisarán pasaporte, visado ou calquera documentación requirida no destino. Os viaxeiros estranxeiros precisarán pasaporte, visado ou calquera documentación esixida no país de destino.

Será obrigación e responsabilidade do viaxeiro contar coa documentación necesaria para transitar polos distintos países polos cales transite o servizo.

Recomendamos que, en caso de dúbida, contacten coa embaixada do país a onde se desexa viaxar. Para a documentación requirida para embarcar, recomendamos consultar a páxina web de Iberia.

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)