En traxectos nacionais:

  • Co billete no móbil adquirido na web.
  • Co billete comprado pola app.
  • Co billete en liña impreso.
  • Co billete físico comprado no portelo, máquinas autovenda e no propio bus (obrigatorio en traxectos rexionais).

Se se goza dunha promoción ou tarifa especial (Familia Numerosa, Tarifa Xove, Persoa con Discapacidade…), no momento do embarque deberáselle mostrar ao condutor o documento acreditativo en vigor.

En traxectos internacionais:

  • Nas viaxes con orixe/destino a Marrocos é obrigatorio que presentes o billete impreso.
  • É responsabilidade do viaxeiro levar consigo a documentación que poida ser requirida nos países polos que transite o servizo.

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)