Alsa contrata empresas colaboradoras para realizar servizos de reforzo en casos en que o incremento da demanda supera as prazas dispoñibles en autobuses Alsa.

Todos os vehículos contratados por Alsa, para estes supostos, cumpren con todos os requisitos esixidos regulamentariamente pola empresa.

A nosa empresa, de acordo coa lexislación vixente, art. 85 Real Decreto 1211/1990, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres pode facer fronte a intensificacións de tráfico que non poidan ser atendidas polos vehículos adscritos á concesión, pode utilizar outros vehículos, quer propios, quer cedidos, con ou sen condutor, por outros transportistas a través de calquera fórmula xurídica válida.

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)