Os cargos por cambio ou anulación dependerán das condicións específicas de cada billete ou tarifa e da antelación coa cal se realicen.

Condicións xerais

  • Se o billete permite cambio ou anulación, estes poderán realizarse ata 2 horas antes do inicio da viaxe
  • O custo por cambio e anulación aplicarase sobre o prezo do traxecto seleccionado sen tarifas especiais, promocións nin descontos.
  • O primeiro cambio sobre o billete ou a súa anulación serán gratuítos se se realiza con, polo menos, 48 horas de antelación á saída do autobús.
  • Os clientes Alsa Plus poderán cambiar ou anular o seu billete de forma gratuíta ata 2 horas antes do inicio da viaxe
  • Os billetes rexionais de Asturias e Cantabria non admiten cambio nin anulación.

Cambios

  Polo menos con 48h de antelación De 48 a 24h de antelación Menos de 24h de antelación
O 1º cambio gratuito 10% 15%
A partir do 2º cambio 20% 20% 30%

 

Os cambios en billetes internacionais non implican ningún recargo.

Anulación

Cargo por anulación de billete Polo menos con 48h de antelación De 48 a 24h de antelación Menos de 24h de antelación
Sen cambios previos gratuito 20% 30%
Desde o primeiro cambio
(só traxectos nacionais)
20% 30% 40%

Se non atopas o que buscas, póñase en contacto connosco (en castelán)