O artigo 11 do Regulamento Xeral de Circulación non permite levar animais de compañía xunto ás persoas nos autobuses, exceptuando, sempre baixo a responsabilidade e acompañados dos seus donos, os cans de asistencia.

CEAV+Purina+ALSA

 

A recente incorporación de Alsa ao programa “Viajar Juntos es Mejor” (“Viaxar xuntos é mellor”, en galego) creado por Purina España e a Confederación Española de Axencias de Viaxes (CEAV), xunto coa colaboración do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), permítenos un asesoramento de veterinarios e profesionais expertos de Purina e do MAPA para colaborar e impulsar accións de mellora nas condicións de viaxe das mascotas nos nosos vehículos, e potenciar a súa conectividade e acceso ao transporte público por estrada, para que poidas viaxar co teu animal de compañía no autobús de forma cómoda e segura.

Engade o billete da túa mascota sinalando a casa disposta para iso no paso 2 do proceso de compra cun suplemento* dun 50 % do prezo do billete.

* Os cans de asistencia non quedan afectados polo contido da presente instrución e poden viaxar sen custo adicional no interior da cabina de pasaxeiros (situándose no corredor central) debidamente documentados, acompañados do invidente/titular do animal (artigo 11 do Regulamento de Circulación).

Condicións e dimensións dos habitáculos especiais para mascotas no bus

 • Admitirase un máximo dunha (1) mascota por servizo, limitado a pequenos animais de compañía; enténdese como tales cans, gatos, furóns, aves (non de curral), etc. cuxo peso non exceda de 10 kg.
 • Unicamente perante unha situación excepcional, e previa autorización do Técnico de Servizo, o condutor poderá admitir nas mesmas condicións outras mascotas non perigosas e cuxo importe será o mesmo que por transportar calquera outro animal.

Autobuses clase Comfort

 • Nos nosos autobuses de clase Comfort, a mascota viaxará na adega do vehículo, dentro dun transportador ou outro tipo de elemento pechado e seguro, proporcionado polo viaxeiro cun fondo impermeable que conteña os residuos.

Autobuses clase Supra

Os nosos autobuses de clase Supra contan cun compartimento totalmente totalmente independente da equipaxe, de grandes dimensións e adaptado con ventilación para que a túa mascota poida ter unha viaxe de calidade.*

*Recoméndase nos autobuses de clase Supra viaxar con mascotas en horas en que a temperatura ambiente non sexa demasiado elevada.

Habitáculo para mascotas autobús Supra

 

Habitáculo autobús Supra

Pasos que cómpre seguir antes de viaxar

Requisitos para poder viaxar

Ti es o responsable da túa mascota; por iso, para que a túa mascota poda realizar a viaxe de forma segura e cómoda, lembrámosche os requisitos que debes cumprir durante a viaxe:

Estas obrigas teñen a finalidade de garantir a protección e comodidade do teu animal de compañía durante o transporte

 • Os animais deben ser maiores de 12 semanas de idade.
 • Deben estar identificados electronicamente mediante microchip.
 • Deben ir acompañados da documentación necesaria que identifique o animal e con todas as vacinas obrigatorias ao día segundo a normativa autonómica do lugar de orixe e destino (cartilla sanitaria ou pasaporte actualizado e vixente).
 • Deben estar desparasitados interna e externamente.
 • Os animais deben estar completamente sans, sen feridas e ser capaces de moverse por si sós.
 • Non se permitirá o transporte de femias preñadas nin tampouco unha semana tras o parto.
 • Debes traer un transportador ríxido e que non se poida abrir desde o interior, que se adapte ás medidas da túa mascota e que sexa dun tamaño inferior ao oco do autobús que che indicamos en función da categoría de autobús en que viaxes.

Recomendacións antes do transporte

 • Expor de forma xeral aos cachorros de can e gato ás condicións de transporte durante o período de socialización.
 • Realizar unha visita ao veterinario na semana anterior ao inicio da viaxe para asegurarse de que o animal está san.
 • Bañar o animal o día anterior, para evitar malos cheiros.
 • Non alimentar os animais nas 6 horas previas á saída da viaxe.
 • Incentivar a eliminación de ouriños e feces, e pasear o animal 30 minutos antes do inicio da viaxe.
 • Facilitar un xoguete dentro do transportador que non poida ser inxerido.
 • Prever un bebedeiro e auga para a viaxe.
 • Dispor de datos de contacto dun veterinario no lugar de destino.
 • Asegurarse de que se dispón da “equipaje” necesaria para o animal: alimentación, recipientes para comer e beber, medicamentos, xoguetes, correa, arnés, peite para o cepillado, bolsas para deposicións e artigos para o descanso do animal.
 • Incorporar ao animal unha placa identificativa cun número de teléfono de contacto, para facilitar a súa localización en caso de perda.
 • Asegurarse de que o animal vai ser aceptado no aloxamento de destino e que as actividades que van realizar en destino lle permiten ocuparse do animal

Contouse co asesoramento do equipo veterinario do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) e de Purina. Estas recomendacións poderán modificarse en función dos documentos aprobados no Plan de Actuacións para a Tenza Responsable de Animais de Compañía (PATRAC).

Ben! Con estes pasos, a túa mascota xa está preparada para viaxar. Pero, como saberás, ten que realizar a viaxe nun transportador homologado e seguro para a túa mascota.

Como saber o tamaño axeitado do transportador da túa mascota?

O tamaño do transportador debe ser adecuado ás dimensións da túa mascota e cumprir as seguintes dimensións aproximadas.

Como medir a miña mascota para elixir o seu transportador

Resumindo, as dimensións do transportador serán:

 • Lonxitude: a lonxitude do animal medida desde a punta do fociño á base da cola + 15 cm aproximadamente.
 • Largura: 2,5 veces a largura do animal aproximadamente.
 • Altura: altura do animal medida desde o solo ata o seu punto máis alto + 15 cm aproximadamente.

Verifica que:

 • Os animais de compañía irán en transportadores adecuados ao seu tamaño e suxeitos de modo que non poidan desprazarse co movemento do vehículo.
 • Os transportadores estarán construídos de materiais non tóxicos, non desbotables e de doada limpeza e desinfección. A porta conformará por completo un dos extremos do transportador e estará construída de forma que non sexa posible que se abra accidentalmente, nin por fóra nin por dentro.
 • O transportador terá material absorbente para que non se produzan fugas de excrementos.
 • Administrar auga cun intervalo máximo de 8 horas.

O día da viaxe

Cómpre que te presentes ao embarque acompañado do animal, cunha antelación de ao menos 15 minutos, introducindo persoalmente o animal na gaiola situándoa no autocar, segundo as indicacións do condutor.

Consideraciones en el transporte de tu mascota el día del viaje

O desembarque do animal será igualmente realizado polo seu propietario, procurando que non haxa persoas nas proximidades a fin de evitar circunstancias incómodas ou perigosas que puidesen afectar o resto dos viaxeiros.

Os habitáculos limparanse e desinfectaranse tras a descarga do anima.

As condicións de transporte de animais de compañía en ALSA seguen e cumpren os requisitos dos regulamentos nacionais e europeos.