Alsa s'acull a les recomanacions de les autoritats sobre la responsabilitat en els desplaçaments. Per això, els nostres serveis es presten en compliment d’uns controls estrictes destinats a garantir la seguretat tant dels viatgers com dels conductors.

IMPORTANT: si viatges a Galícia, el govern regional obliga els viatgers que arribin allí al fet que facilitin les dades de la seva estada. Més informació, aquí.

Ús obligatori de mascaretes

S'informa els usuaris dels serveis de transport en autobús que L’ÚS DE MASCARETES QUE COBREIXIN EL NAS I LA BOCA SERÀ OBLIGATORI PER A TOTS ELS USUARIS.

En compliment de l'ORDRE TMA/384/2020, de 3 de maig, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Es recomana no consumir aliments durant el viatge i complir així amb l'obligació de portar la mascareta posada, excepte per beure aigua.

Neteja i desinfecció

Hem reforçat totes les mesures de neteja i desinfecció en els autobusos. Tots els autobusos són desinfectats després de cada servei mitjançant neteja i procediment de micro pulverizació del cotxe.

Qualitat de l'aire interior

La qualitat de l'aire interior dels vehicles està garantida amb nous filtres de carbó bioactius i equips de purificació d'aire, que renoven l'aire permanentment, eliminant el 99% de partícules i destruint contaminants biològics com bacteris i virus.

Compra al web i a les màquines autovenda

Pots comprar el bitllet al nostre web, a l’app o a les màquines autovenda.

Evita viatjar si tens símptomes

Si no et trobes en condicions de viatjar, canvia o anul·la el teu bitllet.

No imprimeixis el bitllet

Per reduir el contacte amb el conductor i per a una major protecció, el bitllet és digital, el viatger pot portar-lo en el dispositiu mòbil i identificar-se, a més, amb el DNI per accedir a l'autobús.

Conductors protegits

Tots els conductors disposen de mascareta i guants. Hem reforçat les mesures de seguretat i higiene entre els nostres conductors.

La teva seguretat és la seguretat de tots

Actua amb empatia i respecte als altres.

Avís a persones que es desplacin a la Comunitat Autònoma de Galícia

En compliment de l'apartat 5è de l'Ordre de 27 de juliol de 2020 de Conselleria de Sanitat de la Xunta de Galícia, per la qual s'estableixen mesures de prevenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 en relació amb l'arribada a la Comunitat Autònoma de Galícia de persones procedents d'altres territoris.

S'INFORMA ALS CLIENTS

Que les persones que arribin a la Comunitat Autònoma de Galícia, en termini màxim de 24 hores des de la seva arribada a la Comunitat, han de comunicar les dades de contacte i d'estada al territori.

L'obligació s'aplica tant a residents al territori de la Comunitat Autònoma de Galícia com als no residents en aquest territori. Haurà de complir independentment de la presència o no de símptomes compatibles amb la COVID-19.

Aquesta comunicació és obligatòria per a les persones que hagin estat, en els 14 dies naturals anteriors a aquesta arribada, en territoris amb una alta incidència de la COVID-19 en comparació amb l'existent a la Comunitat Autònoma gallega, o respecte dels quals no es disposi informació o de dades fiables sobre la situació epidemiològica existent.

La comunicació de les dades de contacte pot realitzar-se a través dels següents mitjans:

Aquestes dades han de ser subministrades per la pròpia persona que es desplaci o el seu representant legal, que seran responsables que la informació sigui veraç i precisa.

INFORMACIÓ DE PUNTS DE VENDA

Actualment, en la majoria dels punts de venda disposem de màquines autovenda per a la gestió de bitllets i bons.

  • Si necessites comprar un bitllet ho pots fer a les màquines d’autoservei, a www.alsa.es/ca/home i a les aplicacions mòbils.
  • Si necessites canviar o anul·lar un bitllet comprat a la taquilla amb targeta de crèdit ho pots fer a través del telèfon (+34) 902 42 22 42.
  • Si necessites canviar un bitllet comprat a la taquilla en efectiu ho pots fer a través del telèfon (+34) 902 42 22 42 o bé pots esperar fins que les taquilles tornin a estar operatives.
  • Si necessites anul·lar un bitllet comprat a la taquilla en efectiu, et preguem que esperis fins que les taquilles tornin a estar obertes.

Quant a la resta de punts de venda, ALSA seguirà actuant de conformitat amb les resolucions que vagin dictant les autoritats competents.