Alsa Rail - Formació

El Centre de Formació Ferroviària Alsa (CFF-Alsa) s'engloba dins les activitats que desenvolupa el Grup Alsa. Homologat per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària al febrer de 2018, porta a terme una activitat formativa ja consolidada, orientada a satisfer les diferents necessitats del sector ferroviari.

En aquest sentit, Alsa compta amb l’habilitació corresponent per impartir la pràctica totalitat de les formacions regulades per l'Ordre FOM 2872/2010, per a la qual cosa disposa d’un ampli ventall de professors autoritzats que transmeten un coneixement ferroviari actualitzat que es podrà fer valer a la vida laboral dels professionals.