Alsa Rail

Operació ferroviària

Oferim un ampli catàleg de serveis de mobilitat per ferrocarril mitjançant l'operació i l’explotació de trens de viatgers i de mercaderies, de sistemes tramviaris o funiculars.

Formació

El Centre de Formació Ferroviària Alsa (CFF-Alsa) aporta una experiència formativa consolidada orientada a satisfer les necessitats del sector ferroviari.

Formació ferroviària

Consultoria

Generem propostes de valor aportant serveis d'assessorament multidisciplinari, professional i independent en qualsevol de les múltiples àrees ferroviàries, vinculades a les operacions, la formació o el manteniment ferroviari.

Manteniment

Mantenim instal·lacions ferroviàries i sistemes de senyalització. També duem a terme la gestió, el desenvolupament i l’execució del manteniment d'un ampli espectre de vehicles ferroviaris.

Manteniment ferroviari

Serveis auxiliars

Prestem serveis de mobilitat en terminals i instal·lacions logístiques ferroviàries, com ara la formació i la descomposició de trens o supervisant la mateixa circulació ferroviària.

Serveis auxiliars