Alsa Rail - Certificats i habilitacions

Per poder desenvolupar les funcions dins una empresa ferroviària, el personal de conducció ha de tenir les habilitacions que l’acreditin per conduir un tipus de material en una infraestructura determinada.

Les empreses ferroviàries que vulguin emetre aquestes habilitacions han de formar prèviament el seu personal, a través dels responsables de seguretat respectius, en un Centre de Formació Homologat per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF).

En l'actualitat, CFF-Alsa imparteix formació sobre els vehicles següents:

  • Locomotora dièsel: 308, 310, 311, 313, 316, 319, 321, 333, 335, 1500 (RAM) i 1600 (RAM)
  • Locomotora elèctrica: 253, 269 i 289
  • Autopropulsats dièsel: S/331
  • Autopropulsats elèctrics: 440 i 470
  • Trens històrics

De la mateixa manera, es disposa de formadors amb coneixement per a totes les infraestructures que engloben la Xarxa ferroviària d'interès general (àmbit Ample estàndard, Ample convencional i RAM).

A més, Alsa incorpora a la plantilla diversos examinadors reconeguts per l’AESF.

Finalment, Alsa fa reciclatges formatius dels certificats que emeten les empreses ferroviàries.

És un procediment que han de complir les empreses ferroviàries per rebre la formació sobre el seu personal.

1. L'empresa ferroviària ha de sol·licitar el curs de formació a CFF-Alsa.

2. Es procedirà al desenvolupament del programa de formació aplicables durant el curs. El responsable de seguretat de l’empresa ferroviària i Alsa l’hauran de signar.

3. Els alumnes han de complir els requisits d'accés a la formació.

4. Inici de el curs teòric a les aules homologades. Un cop finalitzada i superada la teoria, s'iniciarà la formació pràctica.

5. Realització d'examen pràctic per un examinador reconegut per l’AESF.

6. Lliurament del Certificat de Formació, amb el qual l'empresa ferroviària podrà emetre l’habilitació corresponent.

Contacta amb nosaltres al 91 279 98 70 (laborables de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 17:15h)