Alsa Rail - Serveis auxiliars

Assistim la formació i la descomposició de trens en terminals de mercaderies, a més de les operacions necessàries que en permeten la circulació per la xarxa ferroviària d'interès general, gestionada per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries.

Supervisem la circulació ferroviària en diferents xarxes ferroviàries i tramviàries, garantint la mobilitat dels viatgers i de les mercaderies.

Alsa Rail. Formació i descomposició de trens Alsa Rail. Supervisem la circulació ferroviària a diferents xarxes Operaris d'Alsa Rail, supervisant vies de tren

 

Panell de control d'operacions d'Alsa Rail