Alsa Rail - Manteniment Ferroviari

Els inicis d'Alsa Rail en el sector ferroviari es remunten a l'any 2003, amb la prestació de serveis de suport per al manteniment i la posada en servei de les noves Línies d'Alta Velocitat (LAV), avui gestionades per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

En aquest sentit, Alsa continua aportant el seu valor, coneixement i experiència per mitjà de múltiples contractes de manteniment a les diferents instal·lacions ferroviàries de la xarxa ferroviària, servei amb el qual aconsegueix donar disponibilitat i fiabilitat a aquestes instal·lacions.

Alhora, Alsa està homologada per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) com a Centre de Manteniment de Material Rodant Ferroviari d'acord amb l'Ordre FOM 233/2006, la qual cosa l'habilita per a fer manteniments preventius i correctius a les diferents classes de vehicles. En aquest sentit, Alsa es troba homologada per a fer intervencions en les classes de material següents: Alta velocitat, locomotores elèctriques, locomotores dièsel, material rodant auxiliar i material històric.

Finalment, Alsa ofereix serveis de gestió, desenvolupament i execució del manteniment, i gestió de flota en qualsevol classe de vehicle ferroviari que circula per les diferents xarxes dels Estats membres de la UE, atesa la seva certificació com a Entitat Encarregada del Manteniment (EEM) d'acord amb el Reglament d'Execució 2019/779.