Alsa Rail - Tren-langileak

Trenbide Sektorearen Legearen (38/2015 Legea, irailaren 29koa) 69.1 artikuluan xedatzen denez, beren zerbitzuak trenbideen esparruan ematen dituzten langileek beharrezkoa den kualifikazioa izan beharko dute, trenbideko zerbitzua beharrezko segurtasun- eta eraginkortasun-baldintzetan emateko.

Lege-aurreikuspen hori, gaur egun, FOM/2872/2010 Aginduaren bitartez garatzen da: FOM/2872/2010 Agindua, azaroaren 5ekoa, trenbideetako langileek zirkulazio-segurtasunarekin lotuta dituzten eginbeharrak betetzeko titulu gaitzaileak eskuratzeko baldintzak ezartzen dituena, bai eta langileen prestakuntzarako eta mediku-azterketetarako zentro homologatuen araubidea ere.

Ministro-agindu horren helburua, besteak beste, gidatzeko lizentzia eta ziurtagiriak eskuratzeko baldintza, betekizun eta prozedurak ezartzea da, baita Interes Orokorreko Trenbide Sarearen eremuko zirkulazioaren segurtasunarekin lotutako eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren gaikuntzak ere.

Aginduan, honako jarduera-talde hauek zehazten dira:

  • Gidariak
  • Zirkulazioko langileak
  • Azpiegituretako langileak
  • Treneko operazioetako langileak
  • Mantentze-langileak

Jarduera-talde bakoitzaren barruan, hainbat prestakuntza-maila daude, trenaren sektorean eginkizunak betetzeko ahalbidetzen dutenak. Alsa prestakuntza horietako gehienak emateko homologatuta dago.

Maila bakoitza azalduko dizugu:

Gidariak

- Trenbideko ibilgailuak gidatzeko lizentzia

- Materiala eta Azpiegiturak eskoletako ziurtagiriak

Azpiegituretako langileak

- Azpiegitura Makineriaren operadorea

- Zirkulazioko segurtasuneko pilotua

- Lanen arduraduna

Operazioetako langileak

- Treneko Operazioetako laguntzailea

- Maniobra Ibilgailuetako operadorea

- Kabinako laguntzailea

- Kargako Operazioen arduraduna

Mantentze-langileak

- Mantentze-lanen Kontroleko arduraduna