Alsa Plusen baldintza orokor berriak

ALSAPLUS+ fidelizazio-programak, ALSA GRUPO, SLUk kudeatutakoak (hemendik aurrera AG), ALSAko bezeroen fideltasuna saritzea du helburu.

ALSAPLUS+ programaren bezero-izaera pertsonala da, eta besterenezina.

Bidaiarien errepideko garraio-zerbitzuetan ALSAren bereizgarria erabiltzen duten enpresak dira ALSA. Kanpoan geratzen dira bidaiarien hiriko garraio-zerbitzuak. Fidelizazio-programaren baldintzak hobetze aldera, baldintza hauek edozein unetan hobetzeko ahalmena hartzen du ALSAk. Kasu horretan, ALSAPLUS+ bezeroei jakinaraziko die ALSAk, gutxienez hilabete lehenago eta posta elektroniko zein webgune bidez, funtzionamendu-egitura eta ezaugarri berriak zeintzuk diren eta zer egunetik aurrera jarriko diren indarrean. Bezeroak ALSAPLUS+en jarraitu nahi ez badu, hilabeteko epean jakinarazi beharko du, ALSAren jakinarazpenaren datatik aurrera. Denbora tarte horretan, pilatutako puntu guztiak erabili ahal izango ditu, baina une horretatik aurrera ezingo dio ALSAri ezer erreklamatu arrazoi hori dela-eta. ALSAPLUS+ programa aurrez jakinarazi gabe eta inolako ardurarik gabe ezetsiko da, eta ez da aurretik ezarritakoa aplikatuko, baldin eta uneren batean, ezinbesteko baldintzak edo legezko inposaketak direla-eta, programarekin jarraitu ezin bada.

Baldintza orokor hauek 2019ko azaroaren 27tik aurrera aplikatuko dira.

I. ALSAPLUS+ PROGRAMAREN HELBURUA

ALSAPLUS+ programak abantailak eta puntuak ematen dizkio kontuaren titularrari ALSAko txartelak erosteagatik. ALSAko txartelak erostean truka daitezke puntu horiek, ordainketa osoaren edo zati baten truke, unean indarrean dagoen puntu-euro baliokidetasunaren arabera.

Bezero izateak berekin dakar baimena ematea ALSAPLUS+ programari, berritasunei, zerbitzuei eta/edo ALSAko promozioei buruzko informazioa jasotzeko, edozein bitartekoren bidez, posta elektronikoa, SMSak, Push jakinarazpenak, webguneko jakinarazpenak eta telefonoa barne. Bezeroak ez badu jakinarazpen komertzialik jaso nahi, horietan baja emateko eskaera egin ahal izango du, izena emateko formularioaren bitartez, bai eta ALSAPLUS+ programako profila aldatuz alsa.es/eu/alsaplus webgunean. Era berean, ALSAPLUS+era atxikitako establezimenduek eskaintzen dituzten zenbait deskontu bereziren abantailez baliatzeko aukera izango dute ALSAPLUS+eko bezeroek.

II. ALSAPLUS+ PROGRAMAREN BALDINTZAK

ALSAPLUS+ fidelizazio-programan parte hartu ahal izango du 18 urtetik gorako edozein pertsona fisikok (hemendik aurrera, bezeroa).

ALSAPLUS+era atxikitzea doakoa da, eta baldintza orokor hauek ezagutzea eta onartzea dakar berekin.

ALSAPLUS+eko bezero izateko, horretarako ezarri den eskaera-eredua bete eta sinatu behar da, ALSAko saltokietan edo alsa.es/eu/home zein www.alsa.com webguneetan eta app-etan.

ALSAPLUS+ programako bezero gisa identifikatzeko, kontua kudeatzeko eta txartelak ALSAren edozein salmenta-kanaletan edo horretarako dauden beste batzuetan erosi ahal izateko, nortasun-agiria (pasaportea, AIZ) eta bezeroak horretarako aukeratutako pasahitza adierazi behar dira.

Adingabeek alta eman ahal izango dute programan. Horretarako, gurasoek, tutoreek edo legezko ordezkariek beren dokumentazioa eta adingabearena aurkeztu beharko dituzte. Adingabearen kontua gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien kontuari lotuta egongo da, eta haren puntuak kontu horretara gehituko dira, beraz. Adingabeen ordezkariak izango dira kontuaren erabileraren erantzule, eta AGk ez du erantzukizunik izango adingabeek kontuaz egiten duten kudeaketaren eta erabileraren ondorioz. Adin nagusiko bilakatuta, automatikoki ezeztatuko da lotura hori, eta bezeroak, hala nahi badu, bere kontua sortu ahal izango du ALSAPLUS+ programan.

Kontuaren titularrak edonoiz eskatu ahal izango du programan baja emateko, horretarako ezarritako kanalen bitartez.

ALSAPLUS+ programako bezeroek ez badute jarduerarik 24 hilabeteko epean ez-aktibotzat hartuko dira, eta ez dute jakinarazpenik jasoko.

AGk beretzat hartzen du puntuen kontua eta kontuko saldoa ezeztatzeko eta ALSAPLUS+ bezeroen egoera baliogabetzeko eskubidea, baldin eta bezeroek baldintza hauetan jasotako arauak hausten badituzte edo ALSAko txartelak modu iruzurtian erabiltzen badituzte.

AGk beretzat hartzen du ALSAPLUS+ fidelizazio-programa edozein unetan baliogabetzeko eskubidea, bezeroei hilabete lehenago jakinaraziz. Kasu horretan, AGri ezin izango zaio inolako erantzukizunik egotzi baliogabetzeak ALSAPLUS+eko bezeroei eragin diezazkiekeen kalteengatik. ALSAPLUS+eko bezeroek txartelen truke aldatzeko nahikoa puntu izango balute, hilabete horretako epean trukatu ahal izango dituzte.

III. ATXIKIMENDUA

Eskaera ALSAko saltokietan aurkeztu edo eskuragarri dagoen eskaera-inprimakia gure webgunetik edo app-tik bidaltzen duzunean eta guk hori jasotzen dugunean, altan emango zaitugu ALSAPLUS+ fidelizazio-programan. ALSAPLUS+era atxikitzean, derrigortuta zaude erregistro-inprimakian emandako informazioa une oro egiazkoa, zehatza, eguneratua eta osoa izatera. Hala ez bada, AGk berehala eten edo ezetsi ahal izango du zure puntuen kontua. Era berean, programarako sarbidea ukatu ahal izango dizu, orain zein etorkizunean, zure atxikimendua baliogabetuz. ALSAPLUS+ bezeroak programan baja emateko eskatu ahal izango du edozein unetan, ALSAPLUS+i idatzi bat eta NANaren fotokopia igorriz, DTO. MARKETING, 1ª PLANTA, C/ ALCALÁ, 478, 28027 MADRID helbidera edo alsaplus@alsa helbide elektronikora, baja emateko nahia adieraziz.

IV. BESTE ABANTAILA BATZUK

Bezeroek, era berean, beste abantaila batzuk izango dituzte, eta AGk emango du horien ezaugarrien eta balio-aldiaren berri horretarako baimendutako kanaletan. Aipatutako abantaila berezi horiek ezin izango dira, inolaz ere, edozein promozio-txartelen kasuan pilatu. Horien artean kontraesanik badago, promozio-txarteletan ezarritako baldintzak nagusituko dira.

Horrekin batera, ALSAPLUS+eko bezeroek tarifa bereziak, deskontuak eta/edo promozioak lortu ahal izango dituzte, baldin eta ALSAk une bakoitzean definituriko baldintzak betetzen badituzte.

Kontsulta ezazu zer deskontu dagoen eskuragarri eta zein den horien indarraldia, hemen: alsa.es/eu/home eta www.alsa.com.

V. PUNTUAK LORTZEA

ALSAko bezeroak edozein txartel erosten duenean ALSAko saltokietan, alsa.es/eu/home eta alsa.com webguneetan, app-an, ALSAk eskaintzen duen telefono-zerbitzuan eta AGk baimendutako kanaletan 4 puntu lortzeko eskubidea izango du erosten dituen 1€ bakoitzeko (ez da, inolaz ere, zenbatekorik borobilduko).

Puntuak lortzea pertsonala da; hortaz, ALSAPLUS+ programako kide gisa identifikatu beharko du bere burua bezeroak, erosketa egiten duenean, erosketa horrekin pilatutako puntu guztiak batu ahal izateko.

Txartelean adierazitako bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan pilatuko dira puntuak, V. Baldintza honetan aurrerago adierazitako kasu zehatzetan izan ezik. Eragiketen berri jasotzeko atzerapenaren erantzule ez da izango AG, baldin eta, AGren borondatez kanpoko arrazoiengatik, ezinezkoa bada eragiketak automatikoki atzitzea. AGk bere egiten du bezeroen kontuetan okerreko moduan kargatu diren puntuak ezabatzeko eskubidea. Puntuak automatikoki jasotzen direla bermatuko da, baldin eta titularraren eta bidaiariaren egoera behar bezala egiaztaturik eta erregistraturik geratu bada txartelaren erosketan.

Hilabeteko epea egongo da bezeroaren kontuan erregistratu ez diren puntuak gehi ditzaten eskatzeko eskubidea erabiltzeko, egindako bidaiaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita, alsa.es/eu/home webgunean dagokion atalean adierazitakoari jarraikiz betiere.

AGk beretzat gordetzen du ALSAko txartelak erosteagatik une bakoitzean lortzen den puntu kopurua aldatzeko ahalmena. Aldaketa hori aldez aurretik jakinaraziko da ALSAren saltokietan eta alsa.es/eu/home eta alsa.com webguneetan.

ALSAPLUS+ puntuak 18 hilabeteren buruan iraungiko dira, pilatzen direnetik zenbatzen hasita. Epe hori amaituta, bezeroaren kontutik kenduko dira, berriz esleitu edo trukatzeko aukerarik gabe.

Txartelak ezezten badira, horren truke puntuak lortzeko eskubidea galduko da.

*Salbuespenak / Berezitasunak erositako txartelaren edo bonuaren arabera puntuak ematean:

Produktu mota Puntuak emateko data
Kanal digitaletan erositako bonuak (Comparte bonua, ALSAPass...) Bonuaren guztizko zenbatekoari dagozkion puntuak emango dira, lehen bidaiaren dataren ondoren. Hau da, bonuaren puntuak gehituko dira bonuko bidaia kontsumitu ondoren.
Salmenta-puntuetan erositako bonuak Bonuaren guztizko zenbatekoari dagozkion puntuak esleituko dira, bonua erosi ondoren.
Joan-etorriko billeteak JOATEKO bidaiari dagozkion puntuak bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan gehituko dira. Eta ITZULTZEKO bidaiari dagozkion puntuak itzultzeko bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan gehituko dira bazkidearen kontuan. Buelta irekia duten billeteen kasuan, itzultzeko bidaiaren dataren ondorengo 24-48 orduetan esleituko dira puntuak, edo itxi gabeko bueltaren kasuan, billetea iraungitzean esleituko dira puntuak.

VI. PUNTUEN KONTSULTA

ALSAPLUS+eko bezeroak puntuen kontuko saldoa kontsulta dezake alsa.es/eu/home eta www.alsa.com webguneetan.

VII. PUNTUAK TRUKATZEA

ALSAPLUS+ programaren barruan soilik trukatuko dira puntuak, horiei dagozkien ALSAko txartelen truke.

Puntuak ezin dira, inolaz ere, transmititu edo diruaren ordez trukatu.

ALSAko txartelaren prezioa ordaintzeko modu gisa soilik erabili ahal izango ditu bezeroak puntuak eta, hala dagokionean, AGk egoki iritzitako zerbitzu gehigarriak ordaintzeko (alsa.es/eu/home webgunean zehaztuta daude horiek), eskuragarri dauden puntuak horiei dagozkien euroen truke aldatuz. Baliokidetasuna 100 puntu bakoitzeko 1 € izango da.

Halaber, pilatutako puntuak trukatu ahal izango ditu bezeroak, erosten dituen ALSA txartelen zenbatekoen deskontuengatik; aipatutako deskontua lortzeko behar den puntu kopurua zehaztu egingo da, kasu bakoitzean, ibilbidearen eta zerbitzu motaren arabera. Egin daitekeen deskontua txartela erosteko prozesuan adieraziko da, eta alsa.es/eu/home webgunean ere egongo da zehaztuta.

Bezeroak, nortasuna adierazteko agiria erakutsi ondoren, ALSA txartelen truke ere aldatu ahal izango ditu puntuak (eserleku eskuragarrien arabera) ALSAren saltokietan, alsa.es/eu/home zein alsa.com webguneetan, app-an eta ALSAk, kasuan kasu, bezeroen esku jarriko dituen beste kanal batzuetan. Txartel hauek aldatu eta/edo baliogabetu ahal izango dira, txartelaren promozioak aldaketak eta/edo baliogabetzeak berariaz baimentzen ez dituenean salbu.

AGk titularraren kontutik deskontatuko ditu ALSAko txartelari dagozkion puntuak, horiek trukatzeko eskaera egiten den unean bertan.

VIII. DATUEN BABESA

ALSA GRUPO, SLU (IFK: B-82059478; egoitza soziala: Miguel Fleta kalea 4, 28037, Madril; datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak:dpo@alsa.es, eta helbide elektronikoa: asesoria@alsa.es) da ALSAPLUS+ fidelizazio-programara atxikitzean jakinarazitako datu pertsonalak tratatzearen arduraduna. AGk, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, jakinarazi egiten dizu emandako datu pertsonalak AGren titulartasuneko fitxategi batean gordeko direla, ALSAPLUS+ fidelizazio-programako alta eta partaidetza kudeatzeko egingo du hori, eta AGko langile arduradunak izango dira informazio horren hartzaileak. Interesdunak ALSAPLUS+era atxikitzeko inprimakia sinatzen edo gure webgunearen bidez bidaltzen duenean, berariazko baimena adierazten ari da, eta hori da, hain zuzen, datuen trataera legezkotzat jotzen duen oinarri juridikoa. Era berean, zure datu pertsonalak kontratuan zein gure interes zilegian oinarrituta tratatzeko zilegitasuna dugu, bezero gisa duzun esperientzia ahalik eta onena izan dadin, zure bezero-profilari eta zure beharrei hoberen egokitzen zaien harreman pertsonalizatuaren bitartez. AGrekin harremana duzun eta emandako baimena baliogabetzen ez duzun bitartean edo zure datuak baliogabetzeko/ezabatzeko eskatzen ez duzun edo trataeraren aurka azaltzen ez zaren bitartean, zure datuak gorde egingo dira. Emandako datu pertsonalak programaren helburuekin loturiko ekintzetarako erabiliko dira, eta honako hauek egiteko ere erabili ahal izango dira: profilen analisiak, merkatu-azterketak eta merkataritzako prospekzioak, iritzi-inkestak eta analisi estatistikoak eta telefono bidezko marketin zuzena. Horrez gain, zerbitzuei, berritasunei eta/edo ALSAko eta ALSAPLUS+i loturiko establezimenduetako –aisialdiaren, garraioaren, ostalaritzaren, prestakuntzaren telekomunikazioen, modaren, txikizkako merkataritzaren eta aseguruen sektorekoak– promozioei buruzko edozein informazio bidaltzeko erabiliko dira, edozein bitartekoren bidez, posta elektronikoa, SMSak, Push jakinarazpenak, webguneko jakinarazpenak edo beste komunikabide baliokideak eta telefonozko komunikazioa barne. ALSAPLUS+i lotutako establezimenduak webgune hauetan kontsulta daitezke: alsa.es/eu/home eta alsa.com. Ematen diren datu pertsonalak laguntza gisa erabiliko dira zure erosketaren eta bidaiaren esperientzia etengabe egokitzeko eta hobetzeko laguntza gisa, baita gomendioak egiteko ere, interesgarriak izango zaizkizulakoan. Hala ere, ez da erabaki automatikorik hartuko enpresak egindako profil-analisian oinarrituz.

Trataera gehigarri horiek gauzatzeko, zure baimena behar dugu. Atxikitzeko inprimakia sinatzen edo gure webgunearen bidez bidaltzen duzunean, zentzu horretan, zure baimena adierazten duzula ulertzen dugu. Edozein unetan eta doan ezezta daiteke adierazitako baimena, eskaera bidaliz helbide honetara: asesoria@alsa.es. Baina baimena ezeztatzeak ez dio eragingo ezeztapenaren aurretik egindako tratamenduaren zilegitasunari. Era berean, zure datu pertsonalak ALSAPLUS+i lotutako establezimenduei eman ahal izango zaizkiela jakinarazten dizugu, aipatutako hirugarren alderdi horiekin sinatutako merkataritza-akordioen arabera. Datuak jakinaraztea beharrezkoa da, ALSAPLUS+i lotutako establezimenduek eskaintzen dituzten produktuak, abantailak eta zerbitzuak erabiltzeko aukera izan dezazun. ALSAPLUS+ bezeroei bideratutako merkataritza-akordioak AGrekin batera lortu dituzten enpresak edo fidelizazio-programan elkarlanean ari direnak webgune hauetan kontsulta daitezke:alsa.es/eu/home eta www.alsa.com. Datuen lagapen-hartzaileak derrigortuta daude ALSAPLUS+ programan ezarritako helburuarekin soilik erabiltzera, datuak konfidentzialtasun zorrotzenarekin tratatuz. Izartxo batekin adierazitako datuak ezinbestean bete beharrekoak dira, eta horiek betetzen ez badira ezinezkoa izango da ALSAPLUS+en alta ematea. Emandako datuak egiazkoak direla ulertzen dugu, eta AGk, kasu honetan, beretzat hartzen du datu faltsuak eta okerrak eman dituzten bezero horiek programatik kanpo uzteko ahalmena. Bezeroak baimena baliogabetu ahal izango du, eta, horrez gain, datuetan sartzeko eta horiek zuzentzeko, baliogabetzeko/ezabatzeko, mugatzeko eta eramateko eskubideak erabili ahal izango ditu, posta bidez, ALSA GRUPO SLU, Miguel Fleta kalea 4, 28037 helbidean, edo asesoria@alsa.es helbide elektronikoan. Horretarako, edozein kasutan, NANaren fotokopia edo zuzenbidean erabilgarri den beste agiri baliokideren baten fotokopia erantsi beharko du haren nortasuna egiaztatzeko. Era berean, zure datuak modu desegokian tratatu direla uste baduzu, Datuen Babeserako ALSAko ordezkariarengana jo dezakezu (dpo@alsa.es) edo erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan: Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

IX. LEGE APLIKAGARRIA ETA FORU ESKUMENDUNA

Baldintza orokor hauek Espainiako legeriaren arabera aplikatu eta interpretatuko dira. Bertatik sor daitezkeen desadostasunetarako, aldeek, bakoitzari dagokion foruari berariaz uko eginez, bezeroaren helbideko Epaitegien eta Auzitegien mende geratzea adosten dute. ALSAPLUS+ bezeroak adierazi egiten du inprimakian jasotako datu guztiak egiazkoak direla, fidelizazio-programa honen baldintzak ezagutzen eta onartzen dituela eta, bere sinaduraren bidez, horietara atxikitzen dela modu boluntarioan. Hala, ALSAko lehen txartelaren erosketak baldintza horiek erabat ezagutzen eta onartzen direla adierazten du berariaz. Era berean, egintza honetan baldintza hauen ale bat jaso duela adierazten du.