Recordeu que:

  • els bitllets en si mateixos tenen validesa de factura, ja que s'hi reflecteixen totes les dades necessàries i IVA aplicat.
  • els imports corresponents a les assegurances, a causa del seu règim especial i que no estan gravats amb IVA, no es podran incloure i, per tant, reflectir a la seva factura.