Política de canvis

Per bitllets nacionals i internacionals:

El canvi de la data o hora del viatge només és possible si se sol·licita almenys dues hores abans de l'inici del servei i estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la nova data o hora sol·licitada.

Els bitllets adquirits a través del servei d'informació i venda 902 422 242 i la pàgina web www.alsa.es/ca podran ser canviats pels mateixos canals a través dels quals s'han adquirit sempre que els bitllets no hagin estat emesos.

Per bitllets nacionals:

S'admet, sense despeses, un sol canvi per bitllet quan se sol·liciti amb almenys 48 hores d'antelació a la data del servei. S'aplicarà un recàrrec addicional del 10% del preu del bitllet per a aquells canvis que se sol·licitin amb una antelació de 24 a 48 hores. En el cas que el canvi se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació, s'aplicarà un recàrrec del 20% sobre el preu del bitllet.

En cas que el canvi sigui a un bitllet amb una tarifa superior a la del bitllet que es canvia, el canvi és gratuït, però cal pagar la diferència de preu entre les dues tarifes.

No s'aplicaran recàrrecs de canvi de bitllet per als clients Alsa Plus.

Per bitllets i internacionals:

Els canvis de bitllets internacionals no comporten recàrrec.

Política d´anul·lació

Per bitllets nacionals i internacionals:

L'anul·lació de bitllets només és possible si se sol·licita almenys dues hores abans de l'inici del servei i, per fer-ho, el viatger haurà de comparèixer als punts o establiments de venda de l'empresa.

Els bitllets adquirits a través del servei d'informació i venda 902 422 242 i la pàgina web www.alsa.es podran ser anul·lats pels mateixos canals a través dels quals s'han adquirit, sempre que els bitllets no hagin estat emesos.

En cas d'anul·lació, l'empresa retornarà al viatger l'import íntegre del bitllet si se sol·licita amb almenys 48 hores d'antelació a la sortida del servei. Si l'anul·lació és sol·licitada amb una antelació d'entre 48 i 24 hores, l'empresa retornarà l'import del bitllet, però en deduirà un 20%. En cas que l'anul·lació se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació, la deducció aplicable serà del 30% de l'import del bitllet.

Els bitllets abonats amb targeta financera només es podran anul·lar amb la targeta amb què es va efectuar la compra.

Els bitllets adquirits mitjançant el sistema de pagament Paypal només es poden cancel·lar a través de la pàgina web d'ALSA. No es pot, en cap cas, realitzar l'anul·lació al punt de venda ni al servei d'atenció telefònica.

Si el viatger no es presenta al lloc i moment de la sortida, perdrà el viatge i no tindrà dret a canviar el bitllet o a rebre la devolució de l'import.

No s'apliquen despeses d'anul·lació als clients Alsa Plus.

Per bitllets nacionals:

En cas de bitllets que hagin estat canviats prèviament, s'hi aplicarà un 20% de deducció de l'import quan se sol·liciti amb més de 48 hores d'antelació. Per a aquest tipus de bitllets, les despeses d'anul·lació seran del 30% quan se sol·liciti amb una antelació d'entre 48 i 24 hores i, d'un 40% del seu import, quan se sol·liciti amb menys de 24 hores d'antelació respecte a l'inici del servei.