Els viatgers amb discapacitat poden gaudir d'un 15% de descompte, tant en els autobusos Comfort com en els Serveis Supra, en totes les línies de llarg recorregut i regionals, excepte urbans. Per a això, han d'acreditar una discapacitat igual o superior al 33% en accedir a l'autobús.

També hi ha descomptes específics addicionals en determinades rutes. Consulta les condicions a l'hora de comprar el bitllet.