Com fer una reclamació

Podeu posar la vostra queixa o reclamació a través d'aquests canals:

  • Mitjançant l’emplenament d’aquest formulari de contacte.
  • Per correu electrònic: alsa@alsa.es
  • Per telèfon, al (+34) 91 020 7007 (atenció 24h).
  • Presencialment a les nostres oficines del carrer Alcalá 478 de Madrid.

Ens comprometem a confirmar que s'ha rebut la reclamació en menys de 48h, llevat de casos excepcionals derivats d'errors o incidències puntuals en els sistemes.

Per estar informat de l'estat de la vostra queixa o reclamació, poseu-vos en contacte amb alsa@alsa.es o truqueu al (+34) 91 020 7007 (atenció 24h) i indiqueu el número de referència que se us haurà facilitat.